uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Latex 185130mm 2pages v5 PL

loga na www miedzy banery

bp 2024 karta bp Plus Aral 1170x300px 3

loga na www miedzy banery

1280x180 2

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

targi automechanika 1117x150px pl

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

DAF

PAKIET MOBILNOŚCI - WYMIANA TACHOGRAFÓW DO KOŃCA ROKU 2024

Kolejny etap zmian wprowadzanych w ramach Pakietu Mobilności przypada na grudzień 2024 r. Zmiany te mają objąć rozporządzenie (WE) nr 561/2006 oraz nr 165/2014.

Czytaj więcej...

Zmiany stawek płac minimalnych i sektorowych

Kancelaria Prawna Viggen informuje o waloryzacji niektórych stawek w zakresie płac minimalnych i sektorowych. Zmiany należy uwzględnić w rozliczeniach kierowców za styczeń.

Czytaj więcej...

KOLEJNE ZMIANY W KODESKIE PRACY. NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY JUŻ OD 23 MAJA

Od 26 kwietnia 2023 roku zaczęły obowiązywać kolejne zmiany w Kodeksie Pracy związane implementacją dwóch unijnych dyrektyw: Work Life Balance oraz o informowaniu. Dodatkowo, od 23 maja zmianie ulegnie również wzór świadectwa pracy.

Czytaj więcej...

Transport na potrzeby własne od A do Z.

Transport na potrzeby własne – jak wskazuje sama nazwa, funkcjonuje najczęściej jako dodatkowa, pomocnicza działalność przedsiębiorcy niezwiązanego z profesjonalnym transportem zarobkowym.

Czytaj więcej...

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 lutego.

Czytaj więcej...

ZMIANY W NADCHODZĄCYM 2023 ROKU

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2022, Kancelaria Prawna Viggen przygotowała zestawienie informacji oraz zmian w przepisach, które będą istotne dla przewoźników (ale nie tylko) w 2023 roku.

Czytaj więcej...

Zmiany stawek diet zagranicznych od 29.11

Zgodnie z nowymi przepisami opublikowanymi w rozporządzeniu ministra rodziny i polityki społecznej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, od 29 listopada 2022 roku zmianie ulegną stawki diet zagranicznych.

Czytaj więcej...

Zmiany w Kodeksie Pracy od stycznia 2023

Rok 2022 miał być przełomowym pod względem zmian w Kodeksie pracy. Sztandarowe zmiany miały dotyczyć wprowadzenia rozwiązań wynikających z dwóch unijnych dyrektyw tj. dyrektywy rodzicielskiej lub Work – Life Balance (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE) oraz dyrektywy pracowniczej – Dyrektywa UE 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

System SENT- rodzaje przewozów, zgłoszenia i kary

SENT to elektroniczny system monitorowania towarów wrażliwych. Został wprowadzony ustawą z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Dostęp do SENT zapewnia Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo- Celnych.

Czytaj więcej...

FIT FOR 55, czyli zmiany dotyczące emisji CO2

W dniu 8 czerwca 2022 r. Parlament Europejski dał przyzwolenie na procedurę kolejnych poprawek do Europejskiego Zielonego Ładu, serii zmian legislacyjnych mających na celu ograniczenie emisji w całej UE.

Czytaj więcej...

Zmiany w Prawie Pracy w 2022

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, w związku z koniecznością wdrożenia postanowień dyrektywy UE 2019/1152, w terminie nie przekraczającym dnia 01.08.2022 r.

Czytaj więcej...

Zakres pory nocnej dla kierowców zatrudnianych na umowach cywilnoprawnych

Zagadnienie określenia godzin nocnych dla kierowców, którzy nie pozostają w stosunku pracy, budzi szereg wątpliwości.

Czytaj więcej...

Nowy Polski Ład – czy wielki galimatias?

Nowy Polski Ład, bo tak brzmi jego oficjalna nazwa to program, o którego założeniach już pisaliśmy na łamach naszego portalu.

Czytaj więcej...

Wyjątkowe rozwiązanie dla firm transportowych, centrów logistycznych i innych producentów!

Co roku dochodzi do tysięcy wypadków, w wyniku których giną ludzie oraz powstają kosztowne straty. Najczęstszą tego przyczyną jest niewłaściwe lub niewystarczające zamocowanie i zabezpieczenie przewożonych ładunków.

Czytaj więcej...

BARDZO WAŻNY WYROK WYŁĄCZAJĄCY ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA ZA SKUTKI NIEPRAWIDŁOWEGO UNIERUCHOMIENIA ŁADUNKU

Kancelaria Prawna Viggen od wielu lat podnosi kwestię braku odpowiedzialności normatywnej przewoźników za skutki uszkodzenia ładunku w transporcie wynikające z nieprawidłowego unieruchomienia ładunku (poza bardzo nielicznymi wyjątkami). 

Czytaj więcej...

Instytucja zarządu sukcesyjnego – sukcesja przedsiębiorstw jednoosobowych

Dzięki obecnie obowiązującym przepisom prawnym, następca prawny może kontynuować prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w przypadku śmierci przedsiębiorcy. Dotyczy to tylko prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE