Wielton 1170x150px

UTA wrzesień 1140x200

MTU Promo Q3 23 1170x150 TM

truck digital ad 1175042624 web PL PL v12x

Hengst filtry oe faded

PL 750x200 baner Busworld2023

KOLEJNE ZMIANY W KODESKIE PRACY. NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY JUŻ OD 23 MAJA

Od 26 kwietnia 2023 roku zaczęły obowiązywać kolejne zmiany w Kodeksie Pracy związane implementacją dwóch unijnych dyrektyw: Work Life Balance oraz o informowaniu. Dodatkowo, od 23 maja zmianie ulegnie również wzór świadectwa pracy.

Czytaj więcej...

Transport na potrzeby własne od A do Z.

Transport na potrzeby własne – jak wskazuje sama nazwa, funkcjonuje najczęściej jako dodatkowa, pomocnicza działalność przedsiębiorcy niezwiązanego z profesjonalnym transportem zarobkowym.

Czytaj więcej...

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 lutego.

Czytaj więcej...

ZMIANY W NADCHODZĄCYM 2023 ROKU

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2022, Kancelaria Prawna Viggen przygotowała zestawienie informacji oraz zmian w przepisach, które będą istotne dla przewoźników (ale nie tylko) w 2023 roku.

Czytaj więcej...

Zmiany stawek diet zagranicznych od 29.11

Zgodnie z nowymi przepisami opublikowanymi w rozporządzeniu ministra rodziny i polityki społecznej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, od 29 listopada 2022 roku zmianie ulegną stawki diet zagranicznych.

Czytaj więcej...

Zmiany w Kodeksie Pracy od stycznia 2023

Rok 2022 miał być przełomowym pod względem zmian w Kodeksie pracy. Sztandarowe zmiany miały dotyczyć wprowadzenia rozwiązań wynikających z dwóch unijnych dyrektyw tj. dyrektywy rodzicielskiej lub Work – Life Balance (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE) oraz dyrektywy pracowniczej – Dyrektywa UE 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

System SENT- rodzaje przewozów, zgłoszenia i kary

SENT to elektroniczny system monitorowania towarów wrażliwych. Został wprowadzony ustawą z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Dostęp do SENT zapewnia Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo- Celnych.

Czytaj więcej...

FIT FOR 55, czyli zmiany dotyczące emisji CO2

W dniu 8 czerwca 2022 r. Parlament Europejski dał przyzwolenie na procedurę kolejnych poprawek do Europejskiego Zielonego Ładu, serii zmian legislacyjnych mających na celu ograniczenie emisji w całej UE.

Czytaj więcej...

Zmiany w Prawie Pracy w 2022

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, w związku z koniecznością wdrożenia postanowień dyrektywy UE 2019/1152, w terminie nie przekraczającym dnia 01.08.2022 r.

Czytaj więcej...

Zakres pory nocnej dla kierowców zatrudnianych na umowach cywilnoprawnych

Zagadnienie określenia godzin nocnych dla kierowców, którzy nie pozostają w stosunku pracy, budzi szereg wątpliwości.

Czytaj więcej...

Nowy Polski Ład – czy wielki galimatias?

Nowy Polski Ład, bo tak brzmi jego oficjalna nazwa to program, o którego założeniach już pisaliśmy na łamach naszego portalu.

Czytaj więcej...

Wyjątkowe rozwiązanie dla firm transportowych, centrów logistycznych i innych producentów!

Co roku dochodzi do tysięcy wypadków, w wyniku których giną ludzie oraz powstają kosztowne straty. Najczęstszą tego przyczyną jest niewłaściwe lub niewystarczające zamocowanie i zabezpieczenie przewożonych ładunków.

Czytaj więcej...

BARDZO WAŻNY WYROK WYŁĄCZAJĄCY ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA ZA SKUTKI NIEPRAWIDŁOWEGO UNIERUCHOMIENIA ŁADUNKU

Kancelaria Prawna Viggen od wielu lat podnosi kwestię braku odpowiedzialności normatywnej przewoźników za skutki uszkodzenia ładunku w transporcie wynikające z nieprawidłowego unieruchomienia ładunku (poza bardzo nielicznymi wyjątkami). 

Czytaj więcej...

Instytucja zarządu sukcesyjnego – sukcesja przedsiębiorstw jednoosobowych

Dzięki obecnie obowiązującym przepisom prawnym, następca prawny może kontynuować prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w przypadku śmierci przedsiębiorcy. Dotyczy to tylko prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

RODO – czym jest

Ochrona danych osobowych i procesy jej towarzyszące odmieniane są przez wszystkie przypadki od ponad dwóch lat, kiedy to po dwuletnim okresie przejściowym we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać zaczęło Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, czyli sławne już dziś RODO.

Czytaj więcej...

Ewidencja odpadów już tylko w formie elektronicznej. Aktualne obowiązki przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono wymóg prowadzenia BDO w formie elektronicznej.

Czytaj więcej...

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE