uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

ODPOCZYNEK KIEROWCY W KONTEKŚCIE WYTYCZNEJ NR 3 KE

Niniejsza publikacja stanowi wstęp do szerszego omówienia zagadnienia odpoczynku na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE w kontekście Wytycznej nr 3 KE.

Podtytuł: art. 8 ust. 1 rozporządzenia 561/2006 WE w kontekście Wytycznej nr 3 KE  Arty 1. Kierowca korzysta z dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku.

Klasyfikacja odpoczynków

Zasadniczo istnieje podział na odpoczynki dzienne oraz tygodniowe.

Odpoczynki dzienne dzielą się na:

a) dzienne regularne (trwające minimum 11 godzin),

Szczególną kategorią odpoczynków dziennych regularnych są:

  • odpoczynki dzielone na dwie części (trwające minimum 3 godziny + 9 godzin),

b) dzienne skrócone (trwające nie krócej niż 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin).

Odpoczynki tygodniowe dzielą się na:

a) odpoczynki regularne (trwające minimum 45 godzin),

b) odpoczynki skrócone (trwające minimum 24 godziny, ale krócej niż 45 godzin).

Kierowca posiada nie tylko przywilej, ale usankcjonowany obowiązek korzystania z obu kategorii wymienionych odpoczynków.

Zasady przerywania odpoczynków na podstawie Wytycznej nr 3 KE

Warto zauważyć, że zasadniczo odpoczynek (podobnie jak przerwa), musi mieć charakter nieprzerwany. Przerwanie odpoczynku (lub przerwy) skutkuje określonymi sankcjami, za wyjątkiem okoliczności prawnie wyjaśniających taki stan. Jednym z przypadków uzasadniających przerwanie odpoczynku (przerwy) jest postanowienie wynikające z treści Wytycznej nr 3 KE przyjętej w październiku 2007, opublikowanej na stronie EUROPA (we wszystkich językach roboczych) w grudniu 2007. Odnosi się ona do kwestii: „Nakazu przerwania dziennego lub tygodniowego odpoczynku bądź przerwy w celu przestawienia pojazdu na terenie terminalu, na parkingu lub w strefie przygranicznej”.

Komisja wyraźnie określiła, że procedura odnosi się tak do przerw, jak i odpoczynków, o których mowa w art. 4 lit. d) i f) rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Procedurę można zastosować na terenie terminalu, na parkingu lub w strefie przygranicznej, w razie „nagłej nieprzewidzianej sytuacji lub nieprzewidzianej potrzeby wymagającej przestawienia pojazdu”.

Ważne jest, że kierowca może dokonać przestawienia pojazdu w trakcie odpoczynku tylko jeśli na terminalu nie ma pracownika przeznaczonego do przestawienia pojazdu.

Kluczowym elementem jest konieczność opisania każdego przypadku przerwania odpoczynku lub przerwy, ręcznie przez kierowcę (oraz w razie możliwości, potwierdzenia przez właściwą osobę np.: kierownika załadunków), polecenia przestawienia pojazdu.

Powołanie się na Wytyczną nr 3 ma zasadniczą przewagę w sytuacji przerwania odpoczynku względem nawiązania do art. 12/561/2006 WE, ponieważ w przypadku Wytycznej nr 3 nie trzeba odnosić się do konieczności zabezpieczenia mienia, ładunku oraz osób.

Ponadto art. 12/561/2006 WE jest skuteczny jedynie w pewnym wąskim zakresie czasowym (np.: do 2 godzin), a przerwanie odpoczynku na terminalu może być konieczne w znacznie szerszym zasięgu (np.: już po 4 godzinach odbioru odpoczynku).

Mariusz Miąsko

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

T&M nr 12/2016

 

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE