ODPOCZYNEK KIEROWCY W KONTEKŚCIE WYTYCZNEJ NR 3 KE

Niniejsza publikacja stanowi wstęp do szerszego omówienia zagadnienia odpoczynku na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE w kontekście Wytycznej nr 3 KE.

Podtytuł: art. 8 ust. 1 rozporządzenia 561/2006 WE w kontekście Wytycznej nr 3 KE  Arty 1. Kierowca korzysta z dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku.

Klasyfikacja odpoczynków

Zasadniczo istnieje podział na odpoczynki dzienne oraz tygodniowe.

Odpoczynki dzienne dzielą się na:

a) dzienne regularne (trwające minimum 11 godzin),

Szczególną kategorią odpoczynków dziennych regularnych są:

  • odpoczynki dzielone na dwie części (trwające minimum 3 godziny + 9 godzin),

b) dzienne skrócone (trwające nie krócej niż 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin).

Odpoczynki tygodniowe dzielą się na:

a) odpoczynki regularne (trwające minimum 45 godzin),

b) odpoczynki skrócone (trwające minimum 24 godziny, ale krócej niż 45 godzin).

Kierowca posiada nie tylko przywilej, ale usankcjonowany obowiązek korzystania z obu kategorii wymienionych odpoczynków.

Zasady przerywania odpoczynków na podstawie Wytycznej nr 3 KE

Warto zauważyć, że zasadniczo odpoczynek (podobnie jak przerwa), musi mieć charakter nieprzerwany. Przerwanie odpoczynku (lub przerwy) skutkuje określonymi sankcjami, za wyjątkiem okoliczności prawnie wyjaśniających taki stan. Jednym z przypadków uzasadniających przerwanie odpoczynku (przerwy) jest postanowienie wynikające z treści Wytycznej nr 3 KE przyjętej w październiku 2007, opublikowanej na stronie EUROPA (we wszystkich językach roboczych) w grudniu 2007. Odnosi się ona do kwestii: „Nakazu przerwania dziennego lub tygodniowego odpoczynku bądź przerwy w celu przestawienia pojazdu na terenie terminalu, na parkingu lub w strefie przygranicznej”.

Komisja wyraźnie określiła, że procedura odnosi się tak do przerw, jak i odpoczynków, o których mowa w art. 4 lit. d) i f) rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Procedurę można zastosować na terenie terminalu, na parkingu lub w strefie przygranicznej, w razie „nagłej nieprzewidzianej sytuacji lub nieprzewidzianej potrzeby wymagającej przestawienia pojazdu”.

Ważne jest, że kierowca może dokonać przestawienia pojazdu w trakcie odpoczynku tylko jeśli na terminalu nie ma pracownika przeznaczonego do przestawienia pojazdu.

Kluczowym elementem jest konieczność opisania każdego przypadku przerwania odpoczynku lub przerwy, ręcznie przez kierowcę (oraz w razie możliwości, potwierdzenia przez właściwą osobę np.: kierownika załadunków), polecenia przestawienia pojazdu.

Powołanie się na Wytyczną nr 3 ma zasadniczą przewagę w sytuacji przerwania odpoczynku względem nawiązania do art. 12/561/2006 WE, ponieważ w przypadku Wytycznej nr 3 nie trzeba odnosić się do konieczności zabezpieczenia mienia, ładunku oraz osób.

Ponadto art. 12/561/2006 WE jest skuteczny jedynie w pewnym wąskim zakresie czasowym (np.: do 2 godzin), a przerwanie odpoczynku na terminalu może być konieczne w znacznie szerszym zasięgu (np.: już po 4 godzinach odbioru odpoczynku).

Mariusz Miąsko

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

T&M nr 12/2016

 

Add comment

Security code Refresh

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE