uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

Leasing operacyjny-wsparcie

Agencja rozwoju przemysłu w tamach Tarczy 2.0 otrzyma od rządu 1,7 mld zł na wsparcie przedsiębiorstw.

 

Jednym z instrumentów mających na celu odzyskanie płynności finansowej skierowanym do branży transportowej jest Leasing Operacyjny, który polega na przeniesieniu leasingu z towarzystw leasingowych do ARP Leasing, które to oferuje wydłużenie okresu leasingu o 12 kolejnych miesięcy. Kwota leasingu może oscylować w granicy 5 mln zł, a okres finansowania może trwać nawet 6 lat, łącznie z 12-miesięczną karencją. Należy jednak zwrócić uwagę na wymagania dotyczące pojazdu/naczepy, których wiek nie może przekraczać 3 lat. By skorzystać z refinansowania leasingu należy złożyć wniosek online na stronie: arp-tarcza.pl, do czego konieczne jest posiadanie aktywnego Profilu zaufanego na platformie ePUAP. Wniosek zostanie rozpatrzony do 14 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami, których lista znajduje się poniżej. W razie braków formalnych przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 5-dniowym.

„Lista potrzebnych dokumentów:

  1. Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2018 (e-sprawozdanie w formacie .xml).
  2. Sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta (o ile jest sporządzane) za rok 2018 (.pdf).
  3. Bilans i Rachunek zysków i strat za rok 2019 wstępny (.pdf lub .xml)/lub Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2019 (e-sprawozdanie w formacie .xml).
  4. Bilans i Rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał (.pdf).
  5. Wypełniony załącznik Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (.pdf) – patrz „Dokumenty składane do wniosku”.
  6. Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy („plan”) – dokument szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie działalności spowodowane epidemią koronawirusa, pokazujący spadek sprzedaży towarów lub usług*) . Zintegrowaną częścią „planu” jest Rachunek zysków i strat/F01 za 2 miesiące roku bieżącego oraz za analogiczne 2 miesiące roku poprzedniego (dla celów porównawczych) lub za kolejne 2 miesiące roku 2020. „Plan” powinien zawierać opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej oraz przedstawiać przepływy finansowe z uwzględnieniem zarówno przewidywanych wpływów tj. przychodów z bieżącej działalności, środków z tytułu uzyskanego wsparcia z innych instytucji (o ile takie wystąpią), jak i wydatków z podziałem na kategorie operacyjne i finansowe: wynagrodzenia, składki ZUS, podatki, usługi obce, koszty: dzierżawy, najmu, inne obciążenia stałe, opłaty, planowane spłaty leasingów finansowych, kredytów, pożyczek, innych zobowiązań finansowych (.pdf) - patrz „Dokumenty składane do wniosku”.
  7. Zaświadczenia: zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US (nie starsze niż 1 miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie (.pdf).
  8. Dokumenty niezbędne do udzielenia leasingu: • promesa dotychczasowego leasingodawcy wskazująca wartość przedmiotu leasingu konieczną do spłacenia na rzecz leasingodawcy w celu zamknięcia dotychczasowej umowy leasingu (.pdf) • dotychczasowa umowa leasingu (.pdf) • dowód rejestracyjny leasingowanego pojazdu (.pdf) • “Karta pojazdu” leasingowanego pojazdu (.pdf) • polisa ubezpieczeniowa OC przedmiotu leasingu (.pdf) • polisa ubezpieczeniowa AC przedmiotu leasingu (.pdf)

*) Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

✓ nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

 lub

✓ nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.”

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen sp.j.:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 509-982-577; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 519-140-984

                                                                           Piotr Rutkowski

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE