uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

RODO a monitoring wizyjny w zakładzie pracy

Wejście w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów RODO doprowadziło do unormowania kwestii stosowania monitoringu w zakładach pracy, która to sytuacja do tej pory nie miała swojego uregulowania w powszechnie obowiązujących w Polsce przepisach prawa.

Zasady stosowania monitoringu następowały jedynie z wytycznej wynikającej z wyroku Europejskiego trybunału Praw Człowieka z dnia 3 kwietnia 2007 roku (Lynette Copland vs. UK. 62617/00).

RODO a monitoring wizyjny w zakładzie pracy

Wprowadzenie RODO nałożyło na polskiego ustawodawcę obowiązek unormowania tej kwestii. Przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy weszły w życie 25 maja 2018 roku jako nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona na podstawie art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Wprowadzenie nowego artykułu 222 Kodeksu pracy ustanowiło, że dopuszczalność monitoringu na terenie zakładu pracy jest zasadna jeżeli:

  • prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników;
  • ochrony mienia;
  • kontroli produkcji;
  • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Nowy artykuł normuje również pomieszczenia, których monitoring obejmować nie może, są to:

  • pomieszczenia sanitarne;
  • szatnie;
  • stołówki;
  • palarnie;
  • pomieszczenia udostępnione zakładowej organizacji związkowej.

Nowy artykuł ustala także okres przechowywania nagrań obrazu na okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Unormowany został sposób wprowadzenia monitoringu w zakładzie pracy. Pracodawca planujący wprowadzenie monitoringu wizyjnego powinien określić w jakim celu wprowadzany jest monitoring wizyjny, sposób jego zastosowania oraz zakres tego przeznaczenia. Ustalenia te muszą być poczynione w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo obwieszczeniu, w przypadku gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy. O wprowadzeniu monitoringu wizyjnego w zakładzie pracodawca powinien poinformować pracowników nie później niż 2 tygodnie przed jego wprowadzeniem. Z kolei treść informacji powinna spełniać wymagania określone w art. 13. RODO.

W związku z tym, że monitoring wizyjny jest procesem przetwarzania danych osobowych takich jak wizerunek osoby, zgodnie z RODO, administrator tych danych zobowiązany jest przed rozpoczęciem ich przetwarzania do dokonania oceny skutków ich przeprowadzenia celem uniknięcia praw lub wolności osób fizycznych.

Piotr Jan Tarasek

Kancelaria Prawnej Viggen sp.j.

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE