uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

Mandat za nieodnowione prawo jazdy w czasie pandemii?

Kancelaria prawna Viggen podpowiada jak go uchylić. Czas pandemii wymusił na ustawodawcy wdrożenie szczególnych rozwiązań w zakresie odnawiania uprawnień, oraz aktualizacji pozostałych dokumentów obligatoryjnych dla transportu.

 

Kancelaria Prawna Viggen przypomina, że ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła regulacje, które umożliwiają przedłużenie ważności niektórych dokumentów w związku z epidemią koronawirusa. Do takich dokumentów należą przede wszystkim prawa jazdy, świadectwa kierowcy oraz uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Zgodnie z art. 15zzzw. [Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami]

W przypadku gdy ważność:

 1) prawa jazdy,

(...)

4) świadectwa kierowcy,

(...)

(...)

8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

 

- upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

 

W związku z powyższym, ukaranie mandatem za nieodnowienie dokumentów w czasie pandemii teoretycznie nie powinno mieć miejsca. Specustawa zakłada przedłużenie terminów, jednak w praktyce takie mandaty nadal się pojawiają.

 

Jak się bronić?

 

Jeśli mandat został przyjęty i stał się prawomocny, ukarana osoba może złożyć wniosek do sądu o jego uchylenie.

 Zgodnie z art. 101 Ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r., mandat karny podlega uchyleniu niezwłocznie jeśli:

 - grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo

- grzywnę nałożono na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo

- gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń (np. ochrona konieczna, stan wyższej konieczności lub niepoczytalność).

 

Uchylenie mandatu następuje:

 - na wniosek ukaranego (należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu;

- na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę;

- z urzędu.

 

Prawomocny mandat karny uchyla właściwy do rozpoznania sprawy sąd, który przed wydaniem postanowienia może zarządzić stosowne czynności w celu zweryfikowania podstaw do uchylenia mandatu. Jednocześnie ITD poleca odnawiać dokumenty w miarę możliwości na bieżąco. Po zakończeniu epidemii oraz 60-dniowego okresu przejściowego mogą pojawić się opóźnienia, gdyż wniosków zapewne przybędzie. Na pewno nie należy składać dokumentów na ostatnią chwilę.

Na chwilę obecną nie ma problemów z wydawaniem dokumentacji, choć w większości przypadków odbioru dokonać można tylko po wcześniejszej rezerwacji wizyty.

 

T&M nr 2/2021

Adriana Kominowska,

Ekspert działu Silnik Prawny Kancelarii Prawnej Viggen

 

 

 

 

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE