uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

BARDZO WAŻNY WYROK WYŁĄCZAJĄCY ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA ZA SKUTKI NIEPRAWIDŁOWEGO UNIERUCHOMIENIA ŁADUNKU

Kancelaria Prawna Viggen od wielu lat podnosi kwestię braku odpowiedzialności normatywnej przewoźników za skutki uszkodzenia ładunku w transporcie wynikające z nieprawidłowego unieruchomienia ładunku (poza bardzo nielicznymi wyjątkami). 

 

 

Potwierdzeniem słuszności twierdzeń KPV jest kolejny prawomocny wyrok sądu w Krakowie, oddalający powództwo nadawcy/załadowcy/producenta skierowane przeciwko przewoźnikowi (sygn. XIIGa 1047/19 z 22 września 2020 r). Poprzedni prawomocny wyrok w analogicznej sprawie także został uzyskany przez Kancelarię Prawną Viggen Sp.j., w Sądzie Okręgowym w Białymstoku sygn. VII Ga 328/18 z 11 października 2018.  

Przypomnieć można, iż sąd w Białymstoku zwalniając przewoźnika z odpowiedzialności za szkody wywołane nieprawidłowym unieruchomieniem ładunku uzasadnił, że: „do uszkodzenia towaru doszło w wyniku przesunięcia towaru (…) w trakcie transportu na skutek zastosowania nieodpowiedniego środka transportowego lub mocującego albo też metody zamocowania ładunku. (…) Za dobór powyższych wyłączną odpowiedzialność na gruncie prawa przewozowego ponosi NADAWCA”. Oraz dalej: „przenoszenie odpowiedzialności na (…) przewoźnika, który w ostatniej chwili dowiedział się co będzie przewoził (jeśli nadawca) nie wspomniał (…) w zleceniu transportowym (…) o konieczności dostarczenia wraz ze środkiem transportowych także specjalistycznych środków mocujących (…) jest ponadnormatywnym i nieuzasadnionym oczekiwaniem aby przewoźnik domyślił się jaki ładunek będzie przewoził oraz w jaki sposób został on unieruchomiony”.

Przedmiotowe prawomocne orzeczenia Sądów Okręgowych w Krakowie i Białymstoku są o tyle istotne, że zaczynają tworzyć tzw.: „linię orzeczniczą” sądów powszechnych  na podstawie argumentacji podnoszonej przez Kancelarię Prawną Viggen Sp.j.    

Odwołanie się do argumentacji normatywnej Konwencji CMR

Sąd Okręgowy w Krakowie słusznie zauważył, że choć przewoźnik co do zasady odpowiada za szkodę w przewozie na zasadzie ryzyka, to na gruncie uregulowania art. 17 konwencji CMR, obciążenie finansowe przewoźnika z tego rodzaju szkód- cyt.: „jest możliwe dopiero w razie wykazania przez uprawnionego, że szkoda powstała w okolicznościach pozwalających na postawienie przewoźnikowi zarzutu winy umyślnej lub niedbalstwa zrównanego z winą umyślną według prawa sądu (art. 29 CMR).

Sąd Okręgowy słusznie ponadto uwzględnił argumentację podniesioną przez Kancelarię Prawną Viggen w procesie, że: „Konwencja (CMR) nie nakłada na przewoźnika obowiązku sprawdzenia poprawności załadunku i rozmieszczenia towaru na środku transportowym, a kluczowe dla określenia obowiązków przewoźnika w tym względzie muszą być przede wszystkim rodzaj towaru oraz profesjonalny bądź nieprofesjonalny charakter nadawcy (…). W niniejszej sprawie towar był wysyłany przez producenta, a zatem osobę, która znała jego właściwości, posiadała wiedzę o sposobie opakowania (…). W ocenie Sądu Okręgowego w takim przypadku przewoźnik miał prawo opierać się na doświadczeniu nadawcy ”.

Sąd słusznie odniósł się do braku winy po stronie przewoźnika za czynności realizowane przez nadawcę,  jednak nie docenił treści art. 17 ust. 4 lit b), który stanowi, iż przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności także w przypadku: braku lub wadliwego opakowania, jeżeli towary, ze względu na swe naturalne właściwości, w razie braku lub wadliwego opakowania, narażone są na zaginięcie lub uszkodzenie. Tak też było w tym konkretnym przypadku, ponieważ przedmiotem realizacji usługi przewozowej były profile aluminiowe, spięte (zaciśnięte) opaskami metalowymi.

Choć rozstrzygnięcie SO zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności można ocenić pozytywnie, to należy wskazać, że SO nie wyeksponował wszystkich okoliczności warunkujących odpowiedzialność nadawcy w przedmiotowym zakresie.

Odwołanie się do argumentacji fizycznej oraz organizacyjnej

SO dostrzegł argumentację Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j., i  słusznie wyjaśnił nadawcy, że „w przypadku tak specyficznej i ciężkiej przesyłki nie można uznać, że jasne pozostawać powinno dla przewoźnika, że załadunek został wykonany w sposób nieprawidłowy”.

Sąd wskazał że skoro jednostka ładunkowa była bardzo „ciężka”, to należało dopasować do tej okoliczności odpowiednie środki i metody mocowania i obowiązek taki nie może spoczywać na przewoźniku, skoro nie zna charakterystyki ładunku. Dodatkowo sąd ocenił, że jednostka ładunkowa była „specyficzna”. Zapewne sąd miał na myśli warstwowy układ jednostki, wymagający wyrównania współczynników tarcia lub innego (odpowiedniego) upakowania lub opakowania ładunku – czego nadawca nie uczynił.

Prawomocne orzeczenie SO w przedmiotowym zakresie pokazuje, że po wielu latach silnie dyskusyjnych rozstrzygnięć w polskich sądach, konsekwentne prezentowanie przez Kancelarię Prawną Viggen prawdziwej treści uregulowań prawa przewozowego w zakresie odpowiedzialności nadawców za skutki nieprawidłowego (niezgodnego z normą PN EN 12 195-1) unieruchomienia ładunków, wywiera pozytywne implikacje w postaci emisji kolejnych prawidłowych orzeczeń sądów.

Logistic Technologies Sp. z o.o. (spółka córka Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.), realizuje od wielu lat  specjalistyczne audyty oraz wdraża procedury metod upakowania, opakowania, załadunku oraz normatywnego unieruchomienia ładunków. Nasz zespół opracował całkowicie nową metodę normatywnego mocowania ładunków (także tych delikatnych i podatnych na zgniatanie), za pomocą nowatorskich pasów. Opracowaliśmy także specjalistyczne urządzenie do statycznego badania normatywności upakowania lub opakowania jednostki ładunkowej. W przypadku zainteresowania powyższymi tematami prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509-98-25-77 oraz tel. 519-140-984

Zapraszam do współpracy.

dr Mariusz Miąsko – Prezes Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. oraz Logistic Technologies Sp. z o.o. – były wykładowca dla aplikantów radcowskich z zakresu prawa przewozowego.

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE