uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

Czy wpis w tachografie kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy jest obowiązkowy?

Użytkowanie tachografów cyfrowych, jako  urządzeń przeznaczonych do instalowania w pojazdach w celu automatycznego lub półautomatycznego wyświetlania,rejestrowania, drukowania, przechowywania i wysyłania szczegółowych danych dotyczących ruchu, w tym prędkości takich pojazdów i o pewnych okresach aktywności osób kierujących tymi pojazdami sprawia bardzo często kłopoty.

 

Jest wiele szczegółów, które trzeba zgrać ze sobą podczas wykonywania przewozów. Jednym z nich jest wpisywanie kraju początku i zakończenia pracy w danym dniu. Nieraz zdarza się, że kierowcy nie dokonują tych czynności, a zaniechania w tej kwestii rodzą niekiedy bardzo poważne konsekwencje.

Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym reguluje kwestie związane z obsługą tego typu urządzeń zarówno cyfrowych, jak i analogowych. Art. 34 ust. 7 powyższego rozporządzenia porusza kwestię związaną z wprowadzaniem w tachografie cyfrowym symboli państw, w których rozpoczyna się i kończy dzienny okres pracy. Fragment tego przepisu „Kierowca wprowadza” jasno wskazuje na jego dyspozytywny charakter, który nakłada na kierowcę obowiązek wprowadzenia symboli. Należy jasno podkreślić, że kierowca jest zobligowany do wprowadzenia kraju rozpoczęcia oraz zakończenia dziennego okresu pracy. W tym miejscu należy podkreślić, iż pojęcie praca należy traktować szeroko i nie wolno go zawężać jedynie do pojęcia „jazda”. Do pracy zalicza się również inna praca oraz dyspozycyjność jeśli prowadzi się pojazd w załodze wieloosobowej.

Czy wpis w tachografie kraju rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy jest obowiązkowy?

Przykładowo, gdy kierowca rozpoczyna pracę musi np. o godzinie 10:53 danego dnia wprowadzić ręcznie w tachografie kraj rozpoczęcia i mogą to być przykładowo Niemcy. Później o godzinie 20:02 musi wpisać kraj zakończenia Polskę, jeśli tam kończy pracę. Powyższy przykład ma również zastosowanie do przewozów krajowych. Kierowca musi zaznaczyć kraj rozpoczęcia i zakończenia niezależnie, czy są to dwa różne kraje, czy też jest to ten sam kraj. Nie ma znaczenia fakt, że kierowca prowadząc pojazd nie przekroczył granicy państwa.

Art. 34 ust. 7 wprowadza ponadto dla krajów członkowskich możliwość ustalenia obowiązku wpisywania regionu danego kraju. W Polsce nie ma takiego obowiązku, by wprowadzać np. Województwo Małopolskie, Świętokrzyskie, czy Śląskie.

Rozporządzenie 165/2014 ustanawia wyjątek od konieczności wpisywania kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu. Nie podlega obowiązkowi wpisywania kraju rozpoczęcia wedle art. 34 ust 7 w związku z art. 8 rozpoczęcie i zakończenie wykonywania pracy w danym dniu, jeśli kierowca prowadzi pojazd z zamontowanym urządzeniem lokalizacyjnym wyposażonym w nadajnik GPS, czyli tzw. „inteligentnym tachografem”, gdyż taki tachograf sam podaje automatycznie lokalizację. Zatem posiadając nowe technologie można wykonywać mniej czynności podczas przewozu.

Jakie kary grożą za niewykonanie wpisu kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu?

Załącznik nr 1 do Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. reguluje w pkt 7.12 karę za okazanie podczas kontroli wykresówki, wydruku z tachografu lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy lub symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy, w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni – za każdy dzień. Kara za każdy dzień wynosi 100 zł. Maksymalna kara dla kierowcy, po zsumowaniu wszystkich naruszeń stwierdzonych podczas kontroli, wynosi, wedle art. 92 Ustawy o transporcie drogowym 2000 zł. Oprócz tego to naruszenie jest Bardzo Poważnym Naruszeniem, wedle rozporządzenia Komisji Europejskiej 2016/403 rejestrowanym w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego, a już za średnio 2 Bardzo Poważne Naruszenia na kierowcę na rok można utracić wypisy z licencji transportowej na 3 miesiące. W przypadku średnio 3 BPN na kierowcę na rok wszczynana jest procedura ws. utraty dobrej reputacji dla przewoźnika, co może skutkować utratą licencji transportowej przez przewoźnika.

Grzegorz Górecki

Aplikant Radcowski

Kancelaria Prawna Viggen sp. j.

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE