8,5 EURO NIE DOTYCZY TRANZYTU PRZEZ NIEMCY

Polska grupa ekspertów wróciła z „negocjacji” w Berlinie w sprawie 8,5 euro i odtrąbiła triumfalnie sukces: „Niemcy zawiesiły zastosowanie własnych przepisów do tranzytu”. Natomiast strona niemiecka wykazała się niebywałą łaskawością wobec całej Europy „zawieszając” część przepisów dotyczących stawki minimalnej.

Czytaj więcej...

KTO UPOWAŻNIONY JEST DO KONTROLI DOKUMENTÓW?

Istnieje szeroki wachlarz podmiotów uprawnionych do kontroli temporalnych źródeł prawa pracy określonych przepisami rozporządzenia 561/2006 WE. Na mocy art. 89 ust. 1, polskiej ustawy o transporcie drogowym, do kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87, oraz warunków w nich określonych, (...), uprawnieni są:

Czytaj więcej...

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE