Z JAKĄ DATĄ NIE WOLNO WYSTAWIAĆ ,,ZAŚWIADCZENIA O DZIAŁALNOŚCI KIEROWCY”?

Należy zaznaczyć, że „zaświadczenia o działalności kierowcy” stanowiące załącznik do rozporządzenia 561/2006 WE mogą być wystawiane wyłącznie po odbiorze odpoczynku.

Tak więc przewoźnicy oraz kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę, aby data wystawienia zaświadczenia wpisana w pozycji nr 20 nie była wcześniejsza niż data wpisana w pozycji nr 13 w zw. z pkt: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.

Wynika to z treści dokumentu, w którym użyto zdań w czasie przeszłym – cytat:

kierowca (przypis):

14. przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)

15. przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)

16. miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*)

17. prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR (*)

18. wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)

19. pozostawał w gotowości (*)

21. Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłem pojazdu wchodzącego w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR.

Jasne jest więc, że w zaświadczeniu o działalności kierowcy w pozycji nr 20, czyli w miejscu, w którym zobowiązany jest podpisać się przedstawiciel firmy transportowej, nie może znajdować się data wcześniejsza niż data określona w punkcie 13 w zw. z pkt: od 14 do 19 i w pkt 21, a więc data dnia, w którym kierowca po odebranym odpoczynku tygodniowym rozpoczyna ponownie okres prowadzenia pojazdu. W mojej ocenie, dokument wypełniony odmiennie należy uznać za sprzeczny logicznie, a więc nieważny.

Czy słyszałeś już o E-urlopówkach, czyli „urlopówkach” z elektronicznym podpisem wysyłanych na telefon kierowcy?

Szczegóły pod adresem: http://jazdaprawna.pl/2015/11/09/e-urlopowki-czyli-urlopowki-z-podpisem-elektroniczynym/.


Mariusz Miąsko

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

T&M nr 11/2015

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Add comment

Security code Refresh

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE