Uta listopad

loga na www miedzy banery

750x200

loga na www miedzy banery

MTU Promo Q3 23 1170x150 TM

loga na www miedzy banery

truck digital ad 1175042624 web PL PL v12x

loga na www miedzy banery

1170x150 1

wstwka TM

K BANNER 1150X150 PL

Z JAKĄ DATĄ NIE WOLNO WYSTAWIAĆ ,,ZAŚWIADCZENIA O DZIAŁALNOŚCI KIEROWCY”?

Należy zaznaczyć, że „zaświadczenia o działalności kierowcy” stanowiące załącznik do rozporządzenia 561/2006 WE mogą być wystawiane wyłącznie po odbiorze odpoczynku.

Tak więc przewoźnicy oraz kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę, aby data wystawienia zaświadczenia wpisana w pozycji nr 20 nie była wcześniejsza niż data wpisana w pozycji nr 13 w zw. z pkt: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.

Wynika to z treści dokumentu, w którym użyto zdań w czasie przeszłym – cytat:

kierowca (przypis):

14. przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)

15. przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)

16. miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*)

17. prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR (*)

18. wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)

19. pozostawał w gotowości (*)

21. Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłem pojazdu wchodzącego w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR.

Jasne jest więc, że w zaświadczeniu o działalności kierowcy w pozycji nr 20, czyli w miejscu, w którym zobowiązany jest podpisać się przedstawiciel firmy transportowej, nie może znajdować się data wcześniejsza niż data określona w punkcie 13 w zw. z pkt: od 14 do 19 i w pkt 21, a więc data dnia, w którym kierowca po odebranym odpoczynku tygodniowym rozpoczyna ponownie okres prowadzenia pojazdu. W mojej ocenie, dokument wypełniony odmiennie należy uznać za sprzeczny logicznie, a więc nieważny.

Czy słyszałeś już o E-urlopówkach, czyli „urlopówkach” z elektronicznym podpisem wysyłanych na telefon kierowcy?

Szczegóły pod adresem: http://jazdaprawna.pl/2015/11/09/e-urlopowki-czyli-urlopowki-z-podpisem-elektroniczynym/.


Mariusz Miąsko

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

T&M nr 11/2015

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE