uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

TYGODNIOWY CZAS PROWADZENIA POJAZDU

Niniejsza publikacja to profesjonalne opracowanie poświęcone definicji tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE oraz uregulowań ustawy o czasie pracy kierowców.

„Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu” oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu tygodnia;

Instytucja tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu jest instytucją prawa pracy, współistniejącą równolegle do krajowych źródeł prawa pracy. Z racji jej uregulowania w rozporządzeniu (oraz umowie AETR), wprost jest źródłem prawa, ale w zawężonym zakresie. Stosuje się ją w odniesieniu do czasu prowadzenia pojazdu, ale już nie stosuje w ujęciu szerszym - czasu pracy.

Nie ma ona zastosowania do uregulowań u.ocz.p.k., oraz Kodeksu Pracy w zakresie np.: tygodniowej normy pracy (przeciętnie 40 godzin), średniotygodniowej pracy w okresie rozliczeniowym (48 godzin), dopuszczalnej wydłużonej tygodniowej pracy (60 godzin), ponieważ są to instytucje o szerszy zakresie.

Ustawodawca międzynarodowy „zabezpiecza” własnymi uregulowaniami jedynie te obszary, które są przedmiotem jego zainteresowania. Inne natomiast pozostawia w gestii ustawodawców krajów członkowskich.

W odniesieniu do omawianego przypadku, ustawodawca międzynarodowy z całości aktywności kierowcy wydzielił tylko okresy czasu prowadzenia pojazdu i nie ingerował w instytucje tygodniowego czasu pracy, godzin nadliczbowych, dyżurów. Stanowisko takie jest zgodne ze stanowiskiem ETS1 oraz z art. 137 ust. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Zagadnienie odnoszące się do dopuszczalnej normy czasu prowadzenia pojazdu wyrażono w art. 6 ust. 2 rozporządzenia 561/2006 WE, które określa, że: „Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin i nie może skutkować przekroczeniem maksymalnego tygodniowego czasu pracy ustalonego w dyrektywie 2002/15/WE.

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu łączy się wprost z definicją „tygodnia” rozumianego nie jako 7 kolejnych dni, ale jako „okres od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę”.

Warto (dla komplementarności przedmiotowego zagadnienia zaznaczyć), że w odróżnieniu od poprzednio obowiązującego rozporządzenia 3820/85 EWG, po raz pierwszy uregulowano zagadnienie odnoszące się do „tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu”.

W ramach poprzedniego rozporządzenia uregulowano wyłącznie „dwutygodniowy okres prowadzenia pojazdu” (art. 6 ust. 2 rozporządzenia 3820-85 EWG - „całkowity okres prowadzenia pojazdu w każdym okresie dwutygodniowym nie może przekraczać 90 godzin).

Wprowadzenie instytucji „tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu bardzo znacząco zawęża elastyczność realizacji transportu w odniesieniu do uregulowań zawartych w ramach poprzedniego rozporządzenia, ale z drugiej strony zapewnia w lepszy sposób przestrzeganie praw socjalnych kierowców w szczególności w kontekście realizacji zasad bezpieczeństwa.

 

Mariusz Miąsko

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

1 wyrok z dnia 08 luty 2001 roku, sprawa C-350/99 W Lange vs G Schunnenman – zbiór orzeczeń 2001, s.I-01061

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE