Uta listopad

loga na www miedzy banery

Luxtruck

loga na www miedzy banery

1170x150 iveco luty

napis 16 lat  napis 16 lat   napis 16 lat napis 16 lat  napis 16 lat  napis 16 lat   napis 16 latnapis 16 lat   napis 16 lat  napis 16 lat

750x200 EFL

Prometeon luty

loga na www miedzy banery

banner 750x200

ZAKRES KONTROLI NA GRUNCIE ROZPORZĄDZENIA 561/2006 WE

Niniejsza publikacja przedstawia zakres kontroli na gruncie rozporządzenia 561/2006 WE. Podtytuł: Punkt 19 preambuły rozporządzenia 561/2006 WE

„Wobec wzrostu liczby transgranicznych przewozów rzeczy i osób pożądane jest, w interesie bezpieczeństwa drogowego i polepszenia egzekwowania przepisów, aby kontrole drogowe i kontrole na terenie przedsiębiorstw obejmowały czas prowadzenia pojazdów, okresy odpoczynku i przerwy mające miejsce w innych Państwach Członkowskich lub państwach trzecich oraz aby stwierdzały, czy odpowiednie przepisy były w pełni i prawidłowo przestrzegane.” L 102/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.4.2006 (1) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 432/2004 (Dz. U. L 71 z 10.3.2004, str. 3).

Postulat wyrażony w przedmiotowej normie odnosi się do zalecenia realizacji kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwie, w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, okresu odpoczynku oraz przerw, które były realizowane w innych państwach członkowskich lub państwach trzecich.

Cele, które stawia prawodawca, są oczywiste, a mianowicie „bezpieczeństwo drogowe” oraz „polepszenie egzekwowania przepisów”.

Można jednak zauważyć, że wytyczną jest zalecenie, aby przedmiotem kontroli został objęty: „czas prowadzenia pojazdu”, a nie „okres prowadzenia pojazdu”.

Jest to okoliczność, która skutkuje odmiennym sposobem naliczania kar za przekroczenie „czasu prowadzenia pojazdu”, niż miałoby to miejsce w przypadku kar za „okres prowadzenia pojazdu”.

 

Mariusz Miąsko

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

T&M nr 5/2016

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

 

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE