Nowelizacja kodeku pracy

ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE W ROKU 2016. Niniejsza opinia została sporządzona na bazie analizy następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141. - dalej k.p.,

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r., o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887.

 

 

Add comment

Security code Refresh

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE