UTA UTA One Banner PL 1170x150

MTU Promo Q3 22 1170x150 TM

NOWY STANDARD JAKOŚCI SPOSOBU PRZEWOZU ŁADUNKU

Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 17 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, sposób przewozu ładunku, mając na względzie sposób jego rozmieszczenia i wpływ mocowania ładunku na pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochronę środowiska. Nadmieniony przepis został przewidziany w nowelizacji z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 222, poz. 1321), która weszła w życie 19 października 2012 r.

Czytaj więcej...

Minimalna luksemburska– instrukcja zgłaszania delegowania pracowników mobilnych krok po kroku

Maleńki Luksemburg podążając za przykładem swoich znacznie większych sąsiadów – Francji i Niemiec wprowadził płacę minimalną oraz obowiązek zgłaszania delegowanych pracowników.

Czytaj więcej...

PŁACE MINIMALNE W PIGUŁCE

W związku z ogromnym zainteresowaniem problematyką płac minimalnych w Europie, Kancelaria Prawna Viggen sp.j. przygotowała dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące procedur w krajach, które wprowadziły obowiązek zapewnienia mobilnym pracownikom delegowanym odpowiednich stawek wynagrodzenia.

 

Czytaj więcej...

Doktorat na UJ: „brak obowiązku wypłaty ryczałtów noclegowych”

 Problematyka zasadności wypłaty ryczałtów noclegowych kierowcom jest ważna nie tylko dla przewoźników. Zagadnienie to stało się przedmiotem zainteresowania środowiska naukowego prawa pracy na najstarszej i najbardziej prestiżowej polskiej uczelni – Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie doszło do obrony pracy doktorskiej: „Zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego mobilnym pracownikom transportu drogowego – analiza jurydyczna”.

Czytaj więcej...

Zwolnienie lekarskie tylko w formie elektronicznej.

Od kiedy czekają nas takie zmiany? Na chwilę obecną funkcjonują dwa rodzaje zwolnień lekarskich – ZUS ZLA oraz tzw. e-ZLA, wystawiane w formie elektronicznej. Obie formy uprawniają do ubiegania się o zasiłek chorobowy, honorowane są przez ZUS i Pracodawców stanowiąc jednocześnie podstawę potwierdzenia czasowej niezdolności do pracy.

Czytaj więcej...

ODPOCZYNEK KIEROWCY W KONTEKŚCIE WYTYCZNEJ NR 3 KE

Niniejsza publikacja stanowi wstęp do szerszego omówienia zagadnienia odpoczynku na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE w kontekście Wytycznej nr 3 KE.

Czytaj więcej...

BRAK ZGODNOŚCI NIEKTÓRYCH UREGULOWAŃ

Istnieje wiele przykładów niekompatybilności uregulowań unijnego, międzynarodowego i krajowego prawa pracy branży transportu drogowego, wykluczających się wzajemnie.

Czytaj więcej...

JAK UNIKNĄĆ KARY OD ITD?

Z uwagi na wzmożone kontrole Inspekcji Transportu Drogowego Kancelaria Prawna Viggen sp.j. przypomina o najważniejszych terminach: 28 dni – maksymalny termin sczytywania danych z karty kierowcy, 90 dni – maksymalny termin sczytywania danych z tachografu

Czytaj więcej...

Unikatowa baza informacji prawnych

Interesujesz się zagadnieniami prawa transportowego? Jesteś właścicielem firmy transportowej i potrzebujesz natychmiastowej pomocy?

Czytaj więcej...

VTS program prawny do wyliczania wynagrodzenia”

Czym się różni informatyczny program prawny od każdego innego oprogramowania wykorzystywanego w branży transportowj?Na rynku transportowym mamy kilka naprawdę interesujących oprogramowań służących do wyliczania: ewidencji, raportów naruszeń oraz wynagrodzeń.

Czytaj więcej...

MINIMALNA PŁACA WE WŁOSZECH


Wbrew pozorom nie tylko kabotaż – co już wiadomo z treści Rozporządzenia z mocą ustawy nr 136 z dnia 17 lipca 2016

Czytaj więcej...

MINIMALNA FRANCUSKA – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. zapewnia przedstawicielstwo przed francuskimi organami kontrolnymi na okoliczność kontaktu w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z płacą minimalną. Adres siedziby naszego przedstawiciela, (pracownik Kancelarii Prawnej Viggen) to: 42 Rue du montcornet 60590 La Bosse.

Czytaj więcej...

ZAKRES KONTROLI NA GRUNCIE ROZPORZĄDZENIA 561/2006 WE

Niniejsza publikacja przedstawia zakres kontroli na gruncie rozporządzenia 561/2006 WE. Podtytuł: Punkt 19 preambuły rozporządzenia 561/2006 WE

Czytaj więcej...

JAK SKUTECZNIE SZUKAĆ OSZCZĘDNOŚCI W TRANSPORCIE?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność transportową przynajmniej raz, zastanawiał się, gdzie szukać oszczędności, jak wydawać mniej, by więcej zostało w firmie.

Czytaj więcej...

TRANSPORT DROBNICOWY

Drobne” szczegóły powodujące ogromne straty. Drobnica – pojęcie określające ogół towarów, przeznaczonych do transportu, w postaci niewielkich pakunków.Ta definicja wzięta prosto z wikipedii, tłumaczy bardzo ogólnikowo czym jest ten rodzaj transportu.

Czytaj więcej...

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE