uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

Jak uchronić się przed utratą dobrej reputacji?

W związku z wprowadzeniem 30 listopada 2017 r. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie Ustawy o transporcie drogowym znacznie zwiększyło się prawdopodobieństwo utraty dobrej reputacji przez wiele firm transportowych.

Informacje wskazane w rejestrze można zaszeregować do trzech kategorii:

– przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

– poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1071/2009;

– osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia 1071/2009.

Pełna lista naruszeń została wyartykułowana punktowo w załączniku nr IV do rozporządzenia 1071/2009 oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie 1071/2009.

Natomiast wśród tych, które należą do grupy najpoważniejszych naruszeń zakwalifikowane zostały m.in.:

– brak tachografu lub ogranicznika prędkości, lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów, lub danych pobranych z tachografu, lub karty kierowcy;

– posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy; kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów;

które to jak powszechnie wiadomo są niestety, niezwykle często praktykowane przez przedsiębiorstwa transportowe, nierzadko bez wiedzy samego pracodawcy. W obecnym stanie prawnym „odkrycie” przez kontrolę takiego stanu rzeczy może doprowadzić nawet do utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorstwo transportowe, co oczywiście wiąże się z brakiem możliwości realizowania beneficjów wynikających z licencji transportowej. Jest to sytuacja, w której właściciel przedsiębiorstwa boryka się z problemem w postaci prowadzonego postępowania administracyjnego, a pracownik musi się liczyć z możliwością nagłej utraty pracy.

Naruszenia popełniane poza granicami naszego kraju, a które zostały stwierdzone przez zagraniczne inspekcje kontrolne, również mogą stanowić podstawę do wszczęcia powyższego postępowania. Rejestr jest bowiem częścią ogólnoeuropejskiej bazy danych nazwaną European Register of Road Transport Undertakings (ERRU).

Kancelaria Prawna Viggen sp. j. w ostatnim okresie prowadziła znaczną ilość powyżej przytaczanych postępowań administracyjnych, będących skutkiem nałożonych decyzji. Niejednokrotnie zauważonym przez naszych prawników problemem jest kwestia niezwykle częstego dopuszczenia się przez kierowców naruszenia w postaci użycia cudzej karty kierowcy czy nierejestrowania za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce, lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Zwracam zatem szczególną uwagę na tego rodzaju naruszenia, bowiem ich skutek, może doprowadzić do całkowitego zamknięcia przedsiębiorstwa transportowego. W związku z powyższym niezwykle istotne jest weryfikowanie pracy kierowców, systematyczne szkolenie ich z zasad wprowadzonych na mocy nowych uregulowań, a także odpowiednie opisywanie ewentualnych przekroczeń czasu jazdy pracy kierowcy.

W dotychczas prowadzonych przez nas postępowaniach udało nam się w 100% „uratować” wszystkie przedsiębiorstwa dzięki niemal natychmiastowo wprowadzonym procedurom naprawczym, które polegały na uruchomieniu czynności audytorskich. Audyt stanowi kompleksową weryfikację absolutnie wszystkich elementów prowadzonego przedsiębiorstwa od dokumentacji pracowniczej poprzez dokumentację transportową kierowców, dokumentację pojazdów, dokumentację przedsiębiorstwa po czas pracy.

W przypadku stwierdzenia już pierwszego najpoważniejszego naruszenia (NN) wobec przedsiębiorstwa musi zostać wszczęte postępowanie administracyjne o utratę dobrej reputacji, bez której jak wiadomo nie można realizować beneficjów wynikających z licencji transportowej.

Natomiast w przypadku stwierdzenia średnio 2 bardzo poważnych naruszeń (BPN) na kierowcę w ujęciu sumy kierowców zatrudnionych w okresie ostatniego roku, wobec przedsiębiorcy musi zostać uruchomione postępowanie administracyjne o okresową utratę 20% wypisów.

Poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN) jeżeli popełniane są wielokrotnie uznawane są wówczas za poważniejsze. Przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń brane są pod uwagę następujące czynniki:

  1. wagę naruszenia (PN lub BPN);
  2. czas kontroli (okres przynajmniej roku od daty);
  3. liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe, którymi kieruje zarządzający transportem (średnio na rok).

Maksymalna częstotliwość poważnych naruszeń, powyżej której uznawane są za poważniejsze ustalana jest w następujący sposób:

3 PN/na kierowcę/na rok = 1 BPN

3 BPN/na kierowcę/na rok = uruchomienie procedury w sprawie oceny utraty dobrej reputacji.

Anna Nieć-Mrzygłód

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

T&M nr 7-8/2018

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE