uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

OD STYCZNIA 2018 R. ZMIANY W ZASADACH OPŁACANIA SKŁADEK DO ZUS

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. informuje, że od 1 stycznia 2018 roku wchodzą nowe zasady opłacania składek ZUS, zgodnie z którymi wszystkie składki na:

– ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

– ubezpieczenie zdrowotne,

– fundusze(Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy,),

 

wypłacane będą nie jak dotychczas na odrębne rachunki bankowe tylko jednym przelewem na jeden rachunek bankowy. Funkcjonujące obecnie cztery konta bankowe przestaną być aktywne z końcem bieżącego roku, a każdy płatnik otrzyma swój własny indywidualny numer rachunku, na który to będzie przelewał pieniądze do ZUS.

Informację o nadanym indywidualnym numerze rachunku składkowego płatnicy będą otrzymywać z ZUS listem poleconym do końca 2017 r. Zatem niezwykle ważnym jest, aby adres płatnika podany w dokumentacji ZUS był zgodny z obowiązującym stanem faktycznym. W związku z powyższym na uwadze mieć należy, iż jeśli do końca grudnia płatnik nie otrzyma informacji z ZUS z nowo nadanym indywidualnym numerem rachunku bankowego koniecznym jest skontaktowanie się z placówką ZUS, ponieważ dotychczasowe rachunki, na które wpłacane są składki będą zamknięte. Brak znajomości indywidualnego rachunku bankowego płatnika uniemożliwi Państwu opłacenie składek. Z całą pewnością analizując powyższe uznać należy, iż wprowadzona regulacja stanowi spore uproszczenie dla przedsiębiorców, ponieważ zamiast dokonywania kilku wpłat na różne rachunki bankowe, będzie można dokonać tego znacznie szybciej i łatwiej. W przelewie nie będzie trzeba podawać dodatkowych informacji, które obecnie stanowią identyfikację wpłaty takie jak m.in. NIP, REGON/PESEL. Wypłata niejako automatycznie zostanie proporcjonalnie podzielona na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Równocześnie jednak płatnik nie będzie mógł opłacić tylko bieżących składek, ponieważ wpłata będzie regulowała zadłużenia od najstarszego. Taka konstrukcja ma na celu wyeliminowanie opłacania tylko bieżących składek celem skorzystania np. ze świadczeń chorobowych. W przypadku płatników, którzy mają zaległości, ZUS dopuszcza możliwość podpisania umowy o rozłożenie zadłużenia na raty do końca grudnia 2017 r. Wówczas przy regularnym spłacaniu zadłużenia z bieżącymi składkami zapewni, że wypłaty przekazywane od stycznia 2018 r. będą rozliczane na bieżące składki i raty. Konstrukcja ta umożliwi dalsze pozostawanie w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym z zachowaniem prawa do świadczeń.

Indywidualny numer rachunku składkowego składał się będzie z 26 cyfr, w ramach których zawarty będzie numer identyfikujący ZUS i nr NIP płatnika (ostatnie 10 cyfr). W sytuacji jakiejkolwiek wątpliwości, co do prawidłowości bądź autentyczności numeru, można go potwierdzić w każdej placówce ZUS.

Anna Nieć-Mrzygłód

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE