uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

Zmiany w Prawie Pracy w 2022

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, w związku z koniecznością wdrożenia postanowień dyrektywy UE 2019/1152, w terminie nie przekraczającym dnia 01.08.2022 r.

Wdrożenie do polskiego porządku prawnego zapisów dyrektywy  UE 2019/1152 wiąże się w ramach nowelizacji Kodeksu Pracy także ze zmianami dotyczącymi obowiązków informacyjnych po stronie pracodawcy. Rozszerzeniu w związku z tym ulegnie katalog podstawowych obowiązków informacyjnych po stronie pracodawcy, tj. art. 94 Kodeksu pracy. W ramach nowych obowiązków pracodawcy planowane przepisy zakładają, że będzie on zobowiązany do informowania pracowników o:

 • Możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Procedurach awansu
 • Wolnych stanowiskach pracy

Nadto w przepisach Kodeksu pracy znajdują się zapisy, zgodnie z którymi pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi równoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub podejmowania działalności zarobkowej na podstawie innych umów. Zmiana ta wynika także z obowiązku wdrożenia do kodeksu postanowień dyrektywy UE 2019/1152.

Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy pracownik po upływie 6 miesięcy zatrudnienia będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o

 • Zmianę umowy
 • Etatu
 • Rodzaju umowy

Pracodawca natomiast będzie zobowiązany do rozpatrzenia wniosku i w razie udzielenia odpowiedzi negatywnej umotywowania go. Znowelizowany Kodeks pracy ustanawia termin miesięczny na ustosunkowanie się pracodawcy do prośby pracownika.

Pracownikowi ponadto ma zostać zagwarantowane prawo do nieodpłatnego szkolenia w zakresie wymaganym do wykonywania pracy, do której został zatrudniony. Czas przeznaczony na takie szkolenie ma być zaliczany do czasu pracy. Szkolenia te powinny w miarę możliwości odbywać się w godzinach pracy pracownika.

Ponadto zostaną wprowadzone:

 1. Nowy urlop na opiekę

Nowelizacja wprowadza nowy rodzaj urlopu - urlop opiekuńczy, który przysługiwać będzie celem zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia najbliższym krewnym lub osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym., który wymaga podjęcia wobec niej opieki. Wymiar opieki wynosił będzie 5 dni w roku kalendarzowym i będzie to zwolnienie od pracy bezpłatne.

 1. Uelastycznienie czasu pracy dla rodziców i opiekunów

Z elastycznej organizacji czasu pracy korzystać będą mogli rodzice opiekujący się dzieckiem do lat 8 oraz pracownicy zapewniający opiekę krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem z poważnych względów zdrowotnych poświadczonych opinią lekarską.

 1. Nowe zwolnienie od pracy

Nowelizacja wprowadzi nowe zwolnienie od pracy, którego uzyskania przesłankami będą sytuacja związane z pilnymi sprawami rodzinnymi spowodowanymi chorobą lub wypadkiem. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia ma być konieczność natychmiastowej obecności pracownika. Wymiar zwolnienia wyniesie 2 dni lub 16 godzin. Za czas zwolnienia pracownik zachowa prawo do 50% wynagrodzenia liczonego jak wynagrodzenie urlopowe.

 1. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego

Nowelizacja doprowadzi do zmiany w sposobie wykorzystania urlopu rodzicielskiego. Po zmianach łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (urodzenie jednego dziecka przy jednym porodzie), do 43 tygodni (poród mnogi). Przy czym jeden rodzic będzie mógł wykorzystać odpowiednio 32 lub 34 tygodnie tego urlopu ponieważ pozostałe 9 tygodni musi być zarezerwowane dla drugiego dziecka.

 1. Zmiana w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego zostanie ustalona na poziomie 70% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku, w którym pracownica złoży wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie - miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.

 1. Skrócenie czasu wykorzystania urlopu ojcowskiego

Ojciec będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka, a nie jak do tej pory w okresie 24 miesięcy.

W przypadku zainteresowania tematem zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen.

 

T&M nr 6/2022

Piotr Rutkowski

Prawnik Kancelarii Prawnej Viggen sp. j.

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE