uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

ZWROT NADPŁACONEGO MYTA W NIEMCZECH

Firmy transportowe otrzymały niepowtarzalną możliwość wystąpienia o zwrot część opłaty za myto, uiszczane w Niemczech. W dniu 28 października 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał precedensowy wyrok o sygnaturze akt C-321/19, dotyczący niemieckiego myta.

W wyroku tym zaznaczono, że opłata drogowa, przez lata była obliczana w złej wysokości. Powyższe uprawnia firmy transportowe do żądania zwrotu nadpłaconych kwot.

 

Dlaczego można żądać zwrotu nadpłaconego myta?

W 2011 roku polska firma spedycyjna, wystąpiła do sądu niemieckiego z powództwem o zwrot opłat drogowych, z uwagi na błędnie ustaloną wysokość myta. Wskazywano, że opłata zawiera w sobie koszty utrzymania policji drogowej, co nie ma odzwierciedlenia w przepisach prawa.

Sprawa ta, swój finał znalazła w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał po przeanalizowaniu przedmiotu postępowania, przychylił się do argumentacji polskiego przedsiębiorstwa. W wydanym wyroku wskazano, że takie opłaty, jak koszty utrzymania policji drogowej, nie mogą być uwzględniane w opłacie za myto, co było praktykowane w Niemczech. Zaznaczono, że jedyne koszty, które są zasadne, to koszty infrastruktury, włączając w to koszty budowy i utrzymania sieci dróg. Koszty policji drogowej, w żaden sposób nie mogą zostać zakwalifikowane do powyższych kategorii. W związku z tym, włączanie tych kosztów do opłat drogowych, stanowi naruszenie prawa unijnego i dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury za pojazdy ciężarowe. Dzięki powyższej argumentacji, firmy które przez lata uiszczały zawyżoną kwotę za opłaty drogowe, mają prawo ubiegać się o jej zwrot.

 

Jak ubiegać się o zwrot nadpłaconego myta?

W celu uzyskania zwrotu nadpłaconych kwot myta, należy wystąpić z odpowiednio umotywowanym wnioskiem do niemieckiego organu jakim jest Federalny Urząd ds. Transportu Drogowego. Wniosek zawierać musi wszystkie dowody, potwierdzające, że dana firma uiszczała kwoty myta w określonej wysokości. Dzięki wydanemu wyrokowi, można ubiegać się o zwrot w wysokości 3,8 % lub 6 % wysokości uiszczonej opłaty drogowej. W przypadku przedsiębiorstw, które w tym momencie decydują się na odzyskanie wpłaconych kwot, na kanwie wydanego wyroku, mogą one domagać się nadpłaconego myta za okres trzech lat. Wynika to z trzy letniego terminu przedawnienia, tego typu roszczeń. Co za tym idzie, aby odzyskać nadpłacone myto, za cały rok 2017, należy złożyć stosowny wniosek do końca roku 2020.

Firmy transportowe powinny jak najszybciej zatroszczyć się o swoje interesy i wystąpić z odpowiednim wnioskiem do organu. Nie warto zwlekać z powyższym, z uwagi na zbliżający się upływ terminu przedawnienia za roszczenia z roku 2017. Każda firma, która uiszczała myto w zawyżonej kwocie, ma prawo do jego odzyskania.

Kancelaria Prawna Viggen gwarantuje skuteczną i profesjonalną pomoc, w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów i przeprowadzenia właściwego postępowania administracyjnego, w przedmiocie uzyskania kwot nadpłaconego myta.

Anna Sikora

Prawnik Kancelarii Prawnej Viggen

 

T&M nr 12/2020

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE