Zmiany w prawie pracy 2021 r.

Płaca minimalna to prawnie ukształtowany najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego wypłacanego na podstawie zawartej umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Określony jest w postaci stawki lub minimalnego miesięcznego zarobku w obowiązującym wymiarze czasowym. Podstawą prawną, na podstawie której ustalana minimalna wysokość wynagrodzenia na dany rok jest Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794.). Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku ponownie wzrośnie. 

Od stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma stanowić 53,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r. co wynosi 2.800 zł. miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych wynosić będzie 18,30 zł. Wobec powyższego minimalne wynagrodzenie netto przy pełnym etacie wzrośnie o 141,05 zł. W sytuacji zatrudniania pracownika na niepełny etat wynagrodzenie przelicza się proporcjonalnie.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika wlicza się składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Ustawowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę zależy wiele dodatków związanych z pracą, ale nie tylko – np. składki ZUS przedsiębiorców, mandaty. Wzrosną także dodatki za pracę w nocy, czy pracę w nadgodzinach, bowiem proporcja będzie do wyższej kwoty, wzrośnie podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność i korzystających z tzw. preferencyjnego ZUS.

W obrys wynagrodzenia zasadniczego nie może wchodzić dodatek za pracę w nadgodzinach, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę w niedziele i święta, należności z tytułu podróży służbowych w tym diet, nagrody jubileuszowe, odprawy przysługujące z przejściem na emeryturę lub rentę. Wzrost wynagrodzenia o 200 zł brutto oznacza podwyżkę kosztów zatrudnienia jednej osoby na poziomie 240,96 zł miesięcznie, co w skali roku generuje dodatkowy koszt na poziomie ok 3 tys. zł od jednego pracownika. Zatem Pracodawcy jak tlenu poszukują dodatkowych oszczędności, by tym samym utrzymać w przedsiębiorstwie bilans finansowy na poziomie niegenerującym strat. Dlatego też, wielu z nich posuwa się do działań mających na celu skrócenie czasu pracy pracownika.

Podwyższenie stawek nie będzie także bez znaczenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Dotychczasowa stawka godzinowa na poziomie 17 zł. od stycznia 2021 r. wynosić będzie jak wspomniano wyżej 18,30 zł. co w stawce netto wynosi 15 zł. przy umowie o dzieło a 12 zł. przy umowie zlecenia.

Powyższe zmiany, a także wzrastająca inflacja powodują podwyższenie kosztów utrzymania przedsiębiorstw przez pracodawców, co niejednokrotnie utrudnia utrzymanie się ich na rynku. Wobec powyższego niezwykle ważne jest wprowadzenie tych zmian w sposób przemyślany, tak aby jednocześnie wpasować się wymagania wprowadzone przepisami, ale jednoczenie optymalizując stawki innych składników, tak aby przedsiębiorstwo mogło dalej funkcjonować na rynku i świadczyć rentowne i jakościowe usługi w branży którą reprezentuje.

W obecnym stanie prawnym należy także pamiętać, że do końca września 2021 r. pracownik musi wykorzystać cały swój zaległy urlop za rok 2020 r. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia pracodawcy, bowiem brak wykorzystania tego urlopu przez pracownika może w przypadku kontroli przedsiębiorstwa doprowadzić do nałożenia kary na pracodawcę.

Niezależnie od powyższego informujemy, że zapowiedziana od jakiegoś czasu jest poważna nowelizacja kodeksu pracy. Miała ona wejść w życie w roku 2021 r. jednak nie doczekała się jeszcze swojej aktualizacji w obecnym porządku prawnym. Niemniej ma ona uregulować zasady pracy zdalnej, która po doświadczeniach koronawirusa może na stałe zafunkcjonować w szerokiej liczbie przedsiębiorstw w Polsce.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen celem ukształtowania prawidłowo swoich składników wynagradzania oraz przeprowadzenia pogłębionej weryfikacji celem modyfikacji ustawień w spółce. Wysoce prawdopodobne bowiem jest, że wprowadzenie drobnych zmian doprowadzi do optymalniejszego korzystania ze środków i zminimalizowania kosztów po stronie pracodawcy.

W przypadku zainteresowania tematem prosimy o kontakt pod mailami Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerami telefonów: 509-98-25-77  lub 519-140-984

 

T&M nr 1/2021

Tekst: Anna Nieć-Mrzygłód, Dyrektor Generalny

 

 

Add comment

Security code Refresh

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE