JAK UNIKNĄĆ KARY OD ITD?

Z uwagi na wzmożone kontrole Inspekcji Transportu Drogowego Kancelaria Prawna Viggen sp.j. przypomina o najważniejszych terminach: 28 dni – maksymalny termin sczytywania danych z karty kierowcy, 90 dni – maksymalny termin sczytywania danych z tachografu

Czytaj więcej...

VTS program prawny do wyliczania wynagrodzenia”

Czym się różni informatyczny program prawny od każdego innego oprogramowania wykorzystywanego w branży transportowj?Na rynku transportowym mamy kilka naprawdę interesujących oprogramowań służących do wyliczania: ewidencji, raportów naruszeń oraz wynagrodzeń.

Czytaj więcej...

TRANSPORT DROBNICOWY

Drobne” szczegóły powodujące ogromne straty. Drobnica – pojęcie określające ogół towarów, przeznaczonych do transportu, w postaci niewielkich pakunków.Ta definicja wzięta prosto z wikipedii, tłumaczy bardzo ogólnikowo czym jest ten rodzaj transportu.

Czytaj więcej...

ZAKRES KONTROLI NA GRUNCIE ROZPORZĄDZENIA 561/2006 WE

Niniejsza publikacja przedstawia zakres kontroli na gruncie rozporządzenia 561/2006 WE. Podtytuł: Punkt 19 preambuły rozporządzenia 561/2006 WE

Czytaj więcej...

Z JAKĄ DATĄ NIE WOLNO WYSTAWIAĆ ,,ZAŚWIADCZENIA O DZIAŁALNOŚCI KIEROWCY”?

Należy zaznaczyć, że „zaświadczenia o działalności kierowcy” stanowiące załącznik do rozporządzenia 561/2006 WE mogą być wystawiane wyłącznie po odbiorze odpoczynku.

Czytaj więcej...

DEFINICJA DOP. MASY CAŁKOWITEJ

„Dopuszczalna masa całkowita – oznacza maksymalną dopuszczalną roboczą masę pojazdu z pełnym ładunkiem”. Instytucja „dopuszczalnej masy całkowitej” co oczywiste, nie stanowi wprost instytucji prawa pracy.

Czytaj więcej...

ODZYSKAJ 1 MLN ZŁ

DZIAŁ ROZLICZEŃ WYNAGRODZEŃ KPV. Kancelaria Prawna Viggen sp.j. udostępniła dla firm branży TSL Dział Księgowości Pracowniczej, który realizuje najkorzystniejsze w kraju formy rozliczenia wynagrodzeń kierowców oraz innych pracowników.

Czytaj więcej...

Likwidacja szkód okiem eksperta

Wypadki drogowe, kolizje, stłuczki – zdarzają się nam codziennie, jednak często nie z naszej winy. Co wtedy robić? Miałeś szkodę komunikacyjną? Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie?

Czytaj więcej...

JAK PRAWIDŁOWO UZUPEŁNIĆ ZAŚWIADCZENIE A1

W związku z dużym zainteresowaniem materią związaną z okolicznościami oraz przesłankami wydania Zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającego zastosowanie do osoby uprawnionej, w odniesieniu do kierowców wykonujących usługi w ramach międzynarodowego transportu drogowego, przedstawiamy Państwu następujący materiał traktujący w rzeczonym zakresie.

Czytaj więcej...

TYGODNIOWY CZAS PROWADZENIA POJAZDU

Niniejsza publikacja to profesjonalne opracowanie poświęcone definicji tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE oraz uregulowań ustawy o czasie pracy kierowców.

Czytaj więcej...

CO OZNACZA „OKRES PROWADZENIA POJAZDU”?

Niniejsza publikacja pozwoli Państwu zapoznać się z profesjonalną definicją „okresu prowadzenia pojazdu”.

Czytaj więcej...

JAK ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS KONTROLI NA DRODZE?

Znaczna część przewoźników i kierowców, którzy doświadczyli kontroli na drodze sygnalizuje, że wyjaśnienia oraz oświadczenia kierowców złożone do protokołu odbiegają od intencji zeznań kierowcy lub od stanu faktycznego zdarzenia.

Czytaj więcej...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY ZA POWIERZONY SPRZĘT

Z tematem roszczeń większości z nas kojarzą się roszczenia kierowców jakie mają do swoich pracodawców z tytułu nierozliczonych świadczeń, takich jak np. ryczałty za nocleg. Warto jednak zwrócić uwagę na to jakie roszczenia mogą mieć pracodawcy do swoich kierowców.

Czytaj więcej...

KTO UPOWAŻNIONY JEST DO KONTROLI DOKUMENTÓW?

Istnieje szeroki wachlarz podmiotów uprawnionych do kontroli temporalnych źródeł prawa pracy określonych przepisami rozporządzenia 561/2006 WE. Na mocy art. 89 ust. 1, polskiej ustawy o transporcie drogowym, do kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87, oraz warunków w nich określonych, (...), uprawnieni są:

Czytaj więcej...

8,5 EURO NIE DOTYCZY TRANZYTU PRZEZ NIEMCY

Polska grupa ekspertów wróciła z „negocjacji” w Berlinie w sprawie 8,5 euro i odtrąbiła triumfalnie sukces: „Niemcy zawiesiły zastosowanie własnych przepisów do tranzytu”. Natomiast strona niemiecka wykazała się niebywałą łaskawością wobec całej Europy „zawieszając” część przepisów dotyczących stawki minimalnej.

Czytaj więcej...

                      ZYJ ONLIE