Zwolnienie lekarskie tylko w formie elektronicznej.

Od kiedy czekają nas takie zmiany? Na chwilę obecną funkcjonują dwa rodzaje zwolnień lekarskich – ZUS ZLA oraz tzw. e-ZLA, wystawiane w formie elektronicznej. Obie formy uprawniają do ubiegania się o zasiłek chorobowy, honorowane są przez ZUS i Pracodawców stanowiąc jednocześnie podstawę potwierdzenia czasowej niezdolności do pracy.

Czytaj więcej...

ODPOCZYNEK KIEROWCY W KONTEKŚCIE WYTYCZNEJ NR 3 KE

Niniejsza publikacja stanowi wstęp do szerszego omówienia zagadnienia odpoczynku na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE w kontekście Wytycznej nr 3 KE.

Czytaj więcej...

BRAK ZGODNOŚCI NIEKTÓRYCH UREGULOWAŃ

Istnieje wiele przykładów niekompatybilności uregulowań unijnego, międzynarodowego i krajowego prawa pracy branży transportu drogowego, wykluczających się wzajemnie.

Czytaj więcej...

JAK UNIKNĄĆ KARY OD ITD?

Z uwagi na wzmożone kontrole Inspekcji Transportu Drogowego Kancelaria Prawna Viggen sp.j. przypomina o najważniejszych terminach: 28 dni – maksymalny termin sczytywania danych z karty kierowcy, 90 dni – maksymalny termin sczytywania danych z tachografu

Czytaj więcej...

Unikatowa baza informacji prawnych

Interesujesz się zagadnieniami prawa transportowego? Jesteś właścicielem firmy transportowej i potrzebujesz natychmiastowej pomocy?

Czytaj więcej...

VTS program prawny do wyliczania wynagrodzenia”

Czym się różni informatyczny program prawny od każdego innego oprogramowania wykorzystywanego w branży transportowj?Na rynku transportowym mamy kilka naprawdę interesujących oprogramowań służących do wyliczania: ewidencji, raportów naruszeń oraz wynagrodzeń.

Czytaj więcej...

MINIMALNA PŁACA WE WŁOSZECH


Wbrew pozorom nie tylko kabotaż – co już wiadomo z treści Rozporządzenia z mocą ustawy nr 136 z dnia 17 lipca 2016

Czytaj więcej...

MINIMALNA FRANCUSKA – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. zapewnia przedstawicielstwo przed francuskimi organami kontrolnymi na okoliczność kontaktu w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z płacą minimalną. Adres siedziby naszego przedstawiciela, (pracownik Kancelarii Prawnej Viggen) to: 42 Rue du montcornet 60590 La Bosse.

Czytaj więcej...

ZAKRES KONTROLI NA GRUNCIE ROZPORZĄDZENIA 561/2006 WE

Niniejsza publikacja przedstawia zakres kontroli na gruncie rozporządzenia 561/2006 WE. Podtytuł: Punkt 19 preambuły rozporządzenia 561/2006 WE

Czytaj więcej...

JAK SKUTECZNIE SZUKAĆ OSZCZĘDNOŚCI W TRANSPORCIE?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność transportową przynajmniej raz, zastanawiał się, gdzie szukać oszczędności, jak wydawać mniej, by więcej zostało w firmie.

Czytaj więcej...

TRANSPORT DROBNICOWY

Drobne” szczegóły powodujące ogromne straty. Drobnica – pojęcie określające ogół towarów, przeznaczonych do transportu, w postaci niewielkich pakunków.Ta definicja wzięta prosto z wikipedii, tłumaczy bardzo ogólnikowo czym jest ten rodzaj transportu.

Czytaj więcej...

Z JAKĄ DATĄ NIE WOLNO WYSTAWIAĆ ,,ZAŚWIADCZENIA O DZIAŁALNOŚCI KIEROWCY”?

Należy zaznaczyć, że „zaświadczenia o działalności kierowcy” stanowiące załącznik do rozporządzenia 561/2006 WE mogą być wystawiane wyłącznie po odbiorze odpoczynku.

Czytaj więcej...

DEFINICJA DOP. MASY CAŁKOWITEJ

„Dopuszczalna masa całkowita – oznacza maksymalną dopuszczalną roboczą masę pojazdu z pełnym ładunkiem”. Instytucja „dopuszczalnej masy całkowitej” co oczywiste, nie stanowi wprost instytucji prawa pracy.

Czytaj więcej...

JAK PRAWIDŁOWO UZUPEŁNIĆ ZAŚWIADCZENIE A1

W związku z dużym zainteresowaniem materią związaną z okolicznościami oraz przesłankami wydania Zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającego zastosowanie do osoby uprawnionej, w odniesieniu do kierowców wykonujących usługi w ramach międzynarodowego transportu drogowego, przedstawiamy Państwu następujący materiał traktujący w rzeczonym zakresie.

Czytaj więcej...

TYGODNIOWY CZAS PROWADZENIA POJAZDU

Niniejsza publikacja to profesjonalne opracowanie poświęcone definicji tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE oraz uregulowań ustawy o czasie pracy kierowców.

Czytaj więcej...

T&M okładki

.             Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE