Wspinaczka na szczyt

Z Sergiuszem Mitkiem, dyrektorem ds. rozwoju biznesu Grupy Wielton rozmawia Jacek Dobkowski.

 

Jacek Dobkowski: – Aberg, nowa marka w Grupie Wielton, dotycząca obsługi posprzedażowej. Po co powstała? Obsługa posprzedażowa kulała?

Sergiusz Mitek: – Zgodnie z naszą misją koncentrujemy się na tworzeniu najlepszych rozwiązań transportowych dla biznesu i to zobowiązuje nas do zapewnienia najwyższej jakości na każdym etapie obsługi klienta oraz jego kontaktu z marką. Siłą Grupy Wielton jest satysfakcja klientów zbudowana na personalizacji i kompleksowej obsłudze w całym cyklu życia naszych produktów. W tych kategoriach rozpatrujemy także obsługę posprzedażową. Jest to obszar, w którym wciąż chcemy się rozwijać i doskonalić nasze usługi. W związku z tym, we wrześniu 2020 roku zakomunikowaliśmy nową strategię w zakresie obsługi posprzedażowej, by zwiększyć satysfakcję naszych klientów i jednocześnie czerpać biznesowe korzyści ze skali naszej działalności. Realizacja tych ambitnych planów jest konsekwencją naszych sukcesów, którymi były przejęcia spółek na rynkach zagranicznych połączone ze stałym rozwojem organicznym.

Celem wprowadzenia nowej strategii obsługi posprzedażowej jest zapewnienie wysokiego poziomu, spójnego standardu oraz doskonałej jakości dla każdej marki i wszystkich rynków Grupy w tym obszarze. Wprowadzenie marki Aberg zapewnia ujednolicenie poziomu wszystkich punktów obsługi serwisowej Grupy Wielton. Aberg stanowi odpowiedź na obserwowane trendy rynkowe i potrzeby klientów w obszarze szeroko rozumianego serwisu. Powołanie tej marki zapewni klientom dostępną, konkurencyjną cenowo i profesjonalną obsługę posprzedażową w całej Grupie Wielton, opartą o lokalną działalność i globalną platformę internetową.

Strategia obsługi posprzedażowej Grupy Wielton 2020-2025 oparta jest na trzech filarach: powołaniu marki Aberg, która odpowiada za obsługę serwisową oraz sprzedaż części zamiennych w całej Grupie; lokalnym wsparciu klientów poprzez uruchomienie siedmiu, międzynarodowych centrów serwisowych oraz wdrożeniu niezbędnych narzędzi informatycznych i utworzeniu globalnej platformy internetowej do zarządzania grupowym procesem, zaopatrzeniem w części zamienne, naprawami gwarancyjnymi oraz do utrzymania ciągłej komunikacji. Wspólna, globalna platforma IT dostępna będzie dla producentów, partnerów i klientów.

 

JD: – Postawię się przez chwilę w miejscu naszego czytelnika użytkującego naczepy z Grupy Wielton. Co ja z tego Aberga będę miał?

SM: – Bez względu na to, gdzie będzie się Pan znajdował oraz jakiej marki Grupy Wielton pojazd Pan użytkuje, otrzyma Pan pełnowartościowe, lokalne wsparcie serwisowe. Może to być naprawa gwarancyjna pojazdu, może to być zakup potrzebnych części zamiennych lub po prostu informacja techniczna. Planujemy również wprowadzenie europejskiej usługi assistance dla wszystkich marek Grupy Wielton. Rola obsługi posprzedażowej jest kluczowa z perspektywy klientów, czyli firm transportowych i użytkowników naszych produktów. Profesjonalne wsparcie w tym zakresie umożliwia im sprawne przeprowadzanie napraw i redukcję do minimum czasu przestojów. Stały kontakt z zespołem odpowiedzialnym za serwis daje dodatkowo poczucie komfortu i przekłada się realnie na pewność prowadzenia biznesu. Aberg zapewni nowoczesne i globalne podejście do obsługi posprzedażowej, które w konkurencyjnej cenie gwarantuje najwyższą jakość serwisu dla użytkowników pojazdów wszystkich produktów Grupy Wielton. Naszym celem jest zapewnienie jednolitego poziomu obsługi serwisowej, a w niedalekiej przyszłości pod nową marką dostępne będą także części zamienne i komponenty do produktów Grupy.

 

JD: – Jest i będzie to tylko tak zwana marka parasolowa, czy powstanie osobna struktura Aberga? I co znaczy nazwa kojarząca się z górami?

SM: – Aberg to marka parasolowa dla wszystkich obszarów serwisowych Grupy, która łączy je i unifikuje. Pod tym szyldem, równocześnie z lokalnymi markami Grupy, będzie funkcjonowała sieć partnerska, zapewniając wsparcie w zakresie serwisu oraz sprzedaży komponentów. Nazwa marki nawiązuje do słowa „Berg”, które w języku niemieckim oznacza „góra”, a w naszym rozumieniu – solidność, proces dążenia do celu oraz wspinanie się, by być na szczycie. Nieustannie się rozwijamy i doskonalimy na każdym polu naszej działalności. Naszym celem w przypadku Aberga jest zapewnienie najwyższych standardów obsługi posprzedażowej oraz doskonałej jakości komponentów i części zamiennych dla klientów wszystkich marek Grupy Wielton.  

 

JD: – Wasze plany zakładają utworzenie siedmiu centrów serwisowych, czy już wiadomo gdzie i kiedy? Centra nie będą zajmowały się wprost serwisowaniem pojazdów?

SM: – Każde z profesjonalnych centrów serwisowych, dysponujących niezbędną wiedzą, doświadczeniem i zapleczem technicznym, będzie odpowiedzialne za pomoc serwisową, dostarczenie części zamiennych i doradztwo klientom posiadającym pojazd dowolnej marki Grupy Wielton. W bieżącym roku powstaną już trzy z nich – w Waltrop w Niemczech, Wieluniu i Moskwie. Kolejne centra ruszą na przestrzeni dwóch lat. Nie później niż w 2024 roku zostaną także wdrożone niezbędne narzędzia informatyczne i utworzona wspomniana wcześniej platforma internetowa.

 

JD: – Czy Aberg będzie korzystał przede wszystkim z doświadczeń marki Wielton, czy innych marek? Czyje know how jest najlepsze i warte wprowadzenia w całej Grupie?

SM: – Wprowadzenie obsługi posprzedażowej jest kolejnym przykładem synergii w Grupie Wielton, która oferując w poszczególnych krajach produkty znanych, lokalnych marek, jest jednocześnie nastawiona na międzynarodowy rozwój. W ramach realizacji strategii rozwoju obsługi posprzedażowej czerpiemy z doświadczeń wszystkich spółek należących do Grupy. Każda z nich posiada bogaty know-how na temat oferowanych produktów, ale także indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów z danego rynku. Korzystamy z tych wspólnych doświadczeń, by móc dynamicznie się rozwijać i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom coraz bardziej wymagających klientów całej Grupy Wielton.

 

JD: – Jakich efektów oczekuje Wielton za cztery lata, gdy ma zakończyć się wdrożenie nowej strategii posprzedażowej?

SM: – W 2025 roku planujemy osiągnąć optymalne, spójne i zgodne z naszymi ambitnymi planami funkcjonowanie procesu obsługi posprzedażowej w całej Grupie. Jesteśmy pewni, że przyniesie on szereg korzyści naszym klientom, jak i Grupie. Użytkownikom naszych produktów, niezależnie od marki, zapewnimy kompleksową usługę na najwyższym poziomie, zwiększając poziom ich satysfakcji i zaspokojenia w obszarze szeroko rozumianego serwisu. Z kolei Grupa Wielton zyska przewagę rynkową i korzyści biznesowe na przykład w postaci dodatkowego źródła dochodu chociażby ze sprzedaży części zamiennych. Działania skoncentrowane na realizacji wspólnej strategii posprzedażowej w Grupie będą w najbliższych latach zdecydowanie istotnym kierunkiem naszego rozwoju.

 

JD: – I jeszcze pytanie o rynek w Polsce i w Europie, będzie odbicie w tym roku? Jakie rodzaje naczep i które marki Grupy powinny odnotować największy, procentowy wzrost sprzedaży?  

SM: – Chociaż branża transportowa mocno ucierpiała z powodu pandemii, w szczególności w jej pierwszej fazie, to patrzymy w przyszłość z optymizmem. Już w drugiej połowie 2020 roku widoczne było odbicie na większości rynków europejskich, w tym na polskim. Transport odgrywa ogromną rolę w dobie pandemii i pomimo niepewności związanej z koronawirusem ponownie widoczne jest większe zapotrzebowanie na nowe pojazdy. To dobry prognostyk na 2021 rok. W tym wymagającym okresie naszą rolą jest wsparcie klientów poprzez dostarczanie produktów, które są jak najlepiej dopasowane do ich potrzeb. Dlatego w tym roku nadal będziemy wdrażali kolejne innowacje oraz rozwijali ofertę, która pozwoli naszym partnerom sprawnie działać na dynamicznie zmieniającym się rynku.

W 2021 roku przewidujemy zwiększone zainteresowanie naczepami uniwersalnymi, które realizują najwięcej przewozów w Europie. Od kilku lat obserwujemy wzmożone zapotrzebowanie na produkty z tego segmentu, o obniżonej masie własnej, pozwalającej ograniczyć spalanie paliwa, a dzięki temu zredukować ślad węglowy. Stanowi to efekt silnej presji, jakiej poddawany jest transport, związanej ze zmniejszeniem negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Z tego powodu zauważalne jest też rosnące zainteresowanie zestawami przestrzennymi, które pozwalają ograniczyć liczbę przejazdów, dzięki zwiększonej przestrzeni ładunkowej. W segmencie naczep kurtynowych i furgonowych pogłębia się także trend personalizacji produktów, na który reagujemy, wprowadzając innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów z poszczególnych rynków Grupy Wielton.

Nieustanną popularnością wśród klientów cieszą się również naczepy i zabudowy wywrotki. Sądzę, że ten trend utrzyma się w bieżącym roku. Odpowiadając na popyt na ten typ naczep, sukcesywnie opracowujemy i wdrażamy nowe modele dostosowane do wymagań konkretnych rynków, na przykład rosyjskiego, włoskiego i afrykańskiego. Wprowadzamy także kolejne nowoczesne rozwiązania, które pozytywnie wpływają na codzienną pracę firm transportowych, ułatwiając załadunek, zwiększając bezpieczeństwo i pozwalając na oszczędność czasu. Niska masa własna połączona z solidną konstrukcją i wysoką jakością wykonania są w centrum zainteresowania klientów, szczególnie z sektora budowlanego, komunalnego i rolniczego. W ostatnich latach można dostrzec także intensywny rozwój transportu intermodalnego. To typ transportu, który z roku na rok zyskuje na skali. W związku z tym rośnie także zainteresowanie naczepami podkontenerowymi. Niewątpliwymi zaletami transportu intermodalnego są przede wszystkim redukcja kosztów przewozów oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.

JD: – Dziękuję za rozmowę.

T&M nr 2/2021

Tekst: Jacek Dobkowski

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE