Solidny, dwucyfrowy

Branża leasingu w Polsce niezmiennie ma się dobrze – za ubiegły rok zanotowała solidny wzrost 15,7 proc.

 

Sytuacja gospodarcza kraju i niskie bezrobocie dają podstawy do prognozy na bieżący rok wynoszącej 15,1 proc. Finansowanie ciężkiego transportu, pod czym należy rozumieć przede wszystkim transport drogowy, rozwijało się mniej dynamicznie, w tempie 2,3 proc. rok do roku. Wynik ten, znacznie słabszy od całego rynku leasingu, i tak powinien cieszyć, gdyż w pierwszym półroczu dynamika była ujemna. Jednak przewidywania dla pojazdów ciężarowych na 2018 rok są znacznie bardziej optymistyczne, +12,1 proc. Są ku temu konkretne podstawy.

Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. statystyki i monitorowania Związku Polskiego Leasingu (ZPL), podkreśla znaczenie transportu drogowego dla gospodarki. Pracuje w nim ponad 350 tys. osób, a na Zachodzie jeździ ponad 200 tysięcy zestawów z naszych firm. Ponieważ główny partner biznesowy to państwa strefy euro, od jej rozwoju zależy powodzenie polskiego transportu drogowego.

– Notujemy najwyższą od sześciu lat dynamikę PKB w strefie euro – zaznacza dyrektor Nieplowicz. – Główny indeks niemieckiej gospodarki w styczniu 2018 znalazł się na historycznie wysokim poziomie. Gospodarka Niemiec pozostaje główną siłą napędową całej Unii, ale wyższy wzrost gospodarczy mamy już w większości krajów Europy.

 

Wymiana taboru trwa

W ślad za wyższą aktywnością Eurolandu rośnie nasz eksport i wolumen usług transportowych. Kolejną przyczyną rozwoju leasingu pojazdów ciężarowych jest trwająca od trzech lat wymiana taboru na Euro 6. To istotny, długoterminowy czynnik, szczególnie w transporcie międzynarodowym ze względu na opłaty drogowe.

Na konferencji podkreślano, że firmy transportowe stać na inwestycje, że utrzymują relatywnie wysokie plany inwestycyjne. Co równie ważne, dobrze oceniają swoją sytuację, bo w ostatnich pięciu-sześciu latach taki optymizm wśród przewoźników nie występował.

Marcin Nieplowicz zwrócił też uwagę na zagrożenia. Głównym od wielu miesięcy pozostają braki kadrowe, czyli brak wykwalifikowanych kierowców. Firmy jednak radzą sobie z tym, skoro w listopadzie 2017 zatrudnienie było wyższe o 9,6 proc. niż rok wcześniej. Częściowo łagodzi sytuację migracja zarobkowa kierowców z Ukrainy i Białorusi. Wskazuje na to rosnąca liczba pozwoleń na wykonywanie pracy dla obcokrajowców w polskich firmach transportowych.

Druga niekorzystna sprawa to protekcjonizm państw zachodnich. Trzeba przyznać, że nasi przewoźnicy dostosowali się do regulacji w niektórych krajach, przede wszystkim w Niemczech (MiLog) i we Francji (Loi Macron). Nie wiadomo jednak, jaki kształt przybierze procedowana przez Komisję Europejską dyrektywa o pracownikach delegowanych oraz przyszłe zapisy tzw. pakietu mobilności. Pogorszenie się otoczenia w ostatnich latach to również rosyjskie embargo i brexit.

 

Lekkie mocno w gorę

Samochody dostawcze do 3,5 tony dmc, są klasyfikowane przez ZPL razem z autami osobowymi. W ubiegłym roku wzrost, liczony łącznie dla wszystkich pojazdów, był bardzo duży, 21,9 proc. Klienci firm leasingowych to przede wszystkim (49 proc.) mikrofirmy, czyli o obrotach do 5 mln zł, pracujące dla rynku wewnętrznego. Tak więc korzystnie wpływa na ich działalność krajowa konsumpcja stymulowana poprawą na rynku pracy, zwiększenie dochodów którymi rozporządzają gospodarstwa domowe oraz rekordowo wysokie nastroje konsumentów.

 

Budowlanka rozwija się

Znacznie wyższy przyrost niż w transporcie ciężkim, 20,4 proc., nastąpił w grupie zwanej „maszyny i inne urządzenia w tym IT”. Na dobry wynik złożyły się trzy czynniki: pomyślna koniunktura w przemyśle, przyspieszenie wzrostu gospodarczego, wykorzystanie funduszy unijnych z perspektywy 2014-20. Z wykorzystaniem tych funduszy mamy ponadroczne opóźnienie, a więc w tym roku i w następnych ich napływ środków będzie bardziej intensywny. Przeżywamy boom w budownictwie mieszkaniowym a perspektywy są jeszcze lepsze. W ostatnich miesiącach odnotowano wzrost produkcji stali i cementu rzędu 10-15 proc., co zapowiada dalszy wzrost inwestycji budowlanych. Gdy weźmie się pod uwagę jeszcze to, że w ogóle inwestycje przyspieszyły w ostatnich miesiącach i że wykorzystanie zdolności produkcyjnych w przemyśle wynosi aż 83 proc., nic dziwnego że dla tego sektora wzrost finansowania przez firmy leasingowe powinien w br. wynieść 21,9 proc.

Andrzej Krzemiński, przewodniczący komitetu wykonawczego ZPL, zaznaczył, że czwarty raz z rzędu polski leasing osiągnął dwucyfrowy wzrost. Jest to tym bardziej godne odnotowania, że bazy do obliczeń są coraz wyższe. Nadal istnieją jednak obszary do ekspansji firm leasingowych, chodzi przede wszystkim o produkty dla klientów indywidualnych. Leasing jest także rzadko spotykany przy finansowaniu nieruchomości oraz inwestycji sektora publicznego.

 

Główne liczby leasingu

15,1 proc. – planowany wzrost w 2018 r., 15,7 proc. – wzrost w ub.r., 67,8 mld zł – łączne finansowanie polskiej branży leasingowej w ub.r., 119,3 mld zł – łączna wartość aktywnego portfela na koniec ub.r.         

T&M nr 2/2018

Tekst: Jacek Dobkowski

 

                 

(podpisy, propozycje)

         (konfa) Wyniki bardzo dobre, a konferencja znowu w ciasnej salce Konfederacji Lewiatan w Warszawie

(Nieplowicz) Marcin Nieplowicz: – Leasingowi sprzyja mocny wzrost gospodarczy

(Krzemiński) Andrzej Krzemiński: – Zamiar korzystania z leasingu deklaruje 60 proc. firm z sektora MŚP

Add comment

Security code Refresh

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE