DKV Euro Service

Sprawa VAT i na Wschód

Ostatnia konferencja prasowa DKV była poświęcona dwóm aktualnym sprawom. Pierwsza to odliczanie VAT-u od kupionego paliwa, druga ekspansja na Rosję i Białoruś.

Trudno wręcz uwierzyć, ale Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał 14 sierpnia 2012 wyrok kwestionujący prawo pewnej firmy do odliczenia podatku VAT od paliwa kupionego za pomocą karty DKV. Codziennie tysiące polskich przewoźników dokonuje takich transakcji, a tu nagle okazało się, że na Dolnym Śląsku jest problem. Dlatego, że był to jednostkowy przypadek w zdecydowanie pozytywnym orzecznictwie, DKV Euro Service zwróciło się do ministra finansów o wiążącą interpretację. Taka indywidualna interpretacja została wydana 25 lutego br. przez Izbę Skarbową w Warszawie, reprezentującą ministra. Zgodnie z oczekiwaniami okazało się, że posiadacze kar paliwowych maja prawo odliczać VAT od zakupu paliwa. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele DKV przyznali, że interpretacja skierowana jest właśnie do DKV. Nie będzie miała bezpośredniego zastosowania, gdyby podobne problemy dotknęły klientów innych operatorów kart paliwowo-serwisowych.

Dostawa a nie usługa

 Chodziło o to, że kupno paliwa na kartę zostało błędnie uznane za usługę finansową, podczas gdy jest to po prostu dostawą towaru. I stacja nie jest tu wcale decydującym ogniwem.

– Pomiędzy stacją paliw a klientem przez sam fakt zatankowania paliwa nie dochodzi do zawiązania stosunku prawnego – wyjaśnia Tomasz Staruch, pełnomocnik DKV w postępowaniu przed Ministerstwem Finansów. – Konieczny jest więc udział DKV w tejże transakcji, bo stacja paliw bez okazania jej ważnej karty, nie będzie uprawniona do wydania towarów. Na tym tle nie ulega wątpliwości, że to DKV, a nie stacja paliw przekazuje klientowi władztwo nad paliwem.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że nabycie paliwa czy innych produktów za pomocą karty paliwowej stanowi transakcję łańcuchową. Do takiej transakcji dochodzi wtedy, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru, przy czym podmiot pierwszy (stacja paliw) wydaje towar bezpośrednio ostatniemu (posiadacz karty). W transakcji łańcuchowej przyjmuje się założenie, że pozostałe podmioty biorące udział, też dokonują dostawy i kształtują jej warunki. Emitent karty, w tym przypadku DKV, ma znaczny wpływ na okoliczności transakcji, np. tylko on posiada informacje o kliencie tankującym paliwo. No i cena uiszczana przez posiadacza karty różni się od tej oferowanej przez stację innym klientom.

Kierunek – Rosja i Białoruś

DKV jest obecne w tych dwóch wschodnich państwach, ale zamierza być obecne bardziej, to cel Projektu Eurasia. Dotyczy on przede wszystkim paliwa i opłat drogowych. Warto pochwalić inicjatywę tej największej w Europie organizacji serwisowej w obecnej napiętej sytuacji międzynarodowej wywołanej napaścią Rosji na Ukrainę. Polityka polityką a przecież Wschód nadal jest ogromnym rynkiem zbytu dla producentów z innych krajów i towary trzeba tam dostarczyć.

Plany zakładają, że sieć akceptacji kat DKV w Rosji i na Białorusi będzie składała się z około 2000 punktów. Na razie, do końca sierpnia będzie można tankować na kartę DKV w 389 placówkach popularnych, rosyjskich marek. Natomiast na Białorusi do końca br. sieć obejmie 150 stacji Belarusneft plus oczywiście 10 dotychczas akceptujących DKV. Jak podkreśla Michał Bałakier, dyrektor generalny DKV Euro Service Polska, rabaty będą na tym samym poziomie, jak proponowane przez lokalnych emitentów.

Standardy zachodnie

Poza tym nowe stacje partnerskie DKV zagwarantują paliwo o odpowiedniej jakości dla silników Euro 4 i 5, całodobową prace we wszystkie dni tygodnia, dystrybutory szybkiego tankowania. Zostaną przez DKV włączone w zarządzanie transakcjami online.

W ogóle DKV pragnie zaprezentować w praktyce standard usług kojarzony z zachodnią Europą. Przed szerszym wejściem na Wschód przeprowadzono badania dotyczące tamtejszych operatorów kart. Okazało się, że przewoźnicy korzystający z tych kart narzekają na ukryte opłaty i generalnie niski poziom wsparcia. Przykładowo nagminnie występują trudności ze zwrotem środków, albo z bezkosztowym rozwiązaniem umowy z operatorem kart. Wychodzi na to, że DKV ma szerokie pole do popisu.

W listopadzie Rosja wprowadza system opłat drogowych pn. Projekt 12 Ton. DKV wybrało więc dwa pilotażowe odcinki, jeden w rejonie Pskowa, drugi na obwodnicy Moskwy M1. Wkrótce będzie tutaj można rozliczać myto zarówno kartą DKV jak i przez urządzenie pokładowe. W Białorusi od 1 listopada za pośrednictwem DKV będzie można zarejestrować się do płatności w systemie BelToll. Oferta DKV ma wyróżniać się płatnościami postpay i prepay, oraz możliwością rejestracji online poprzez formularz DKV.

Jacek Dobkowski

T&M 6/2015

 

 

 

 

 

Add comment

Security code Refresh

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE