W drodze do zerowej emisji

Poszukiwanie sposobów na zmniejszenie emisji CO2, szczególnie w łańcuchach dostaw to nie kwestia przyszłości, ale teraźniejszość.

Sposobów jest wiele, jednym z nich jest rezygnacja z Diesli w transporcie długodystansowym. Co ma je zastąpić? Właśnie na ten temat mówiono podczas spotkania pod hasłem IVECO & SHELL Event - Towards Net Zero Emissions, które zorganizowano 23 września.

Partner & Leader Future of Energy, Deloitte przypomina, że w światowym transporcie funkcjonuje ok. 270 mln aut. Ich łączny wpływ na emisję CO2 szacowany jest na niemal 10 proc. O idei niskoemisyjnego, a docelowo wręcz bezemisyjnego transportu mówi się od dawna, nikt już nie ma chyba wątpliwości, że będzie on w przyszłości realizowany przy użyciu różnych technologii, dostosowanych do specyfiki konkretnych zadań transportowych. Chodzi o pojazdy napędzane gazem ziemnym (skroplony LNG; sprężony CNG), wodorem, bio-LNG czy w końcu o samochody w pełni elektryczne.

Alternative Propulsion Business Development Director, IVECO sytuacja się jednak zmienia. Niegdyś środkami transportu na gaz interesowali się niemal wyłącznie posiadacze środków transportu dystrybucyjnego, działający na terenach miast, dziś po takie rozwiązania sięgają coraz częściej firmy działające w transporcie dalekobieżnym. Okazuje się, że zapasy gazu ziemnego, jak również jego dostępność, bezpieczeństwo i niższe koszty, sprawiają, że to rozwiązanie pozwala zaspokoić potrzeby firm transportowych niezależnie od specyfiki realizowanych zadań.

President Truck Business Unit, IVECO przypomina, że ciężarówki na gaz to historia, która dla Iveco zaczęła się ponad dwie dekady temu. - Obecnie gaz zajmuje 4 proc. całego sektora, a 60 proc. udziału w rynku ma Iveco. To nasz sukces, jednak zadaniem jest jeszcze zdecydowane zwiększenie tego poziomu. Gaz uznajemy za rozwiązania bardzo ekologiczne – podkreśla L.Sra. Odejście od Diesla to wyzwanie nie tylko dla producentów ciężarówek, ale też paliw, olejów i środków smarnych. Wyzwanie jest olbrzymie bowiem szacuje się, że do 2030 r. udział Diesli w transporcie europejskim spadnie do 50 proc. To wymaga nowych technologii produkcji paliw, budowy nowej, dość skomplikowanej infrastruktury obsługowej.     

Wszystkie istniejące oraz rozwijane technologie są niezbędne, jeżeli realnym ma być osiągnięcie celu redukcji (o kilkadziesiąt proc.) ustanowionego na 2030 r. i całkowite wyeliminowanie emisji CO2 z transportu do 2050 r. Na przykład wodór jest przyszłą alternatywą dla transportu na dalekie odległości, a w ciągu najbliższych pięciu lat będziemy świadkami ogromnego przyspieszenia we wszystkich technologiach, które umożliwią zastosowanie tego paliwa. Chodzi o wytwarzanie, dystrybucję, zbiorniki wysokociśnieniowe w samochodach ciężarowych, a przede wszystkim ogniwa paliwowe.

 

Vice President Global Commercial Road Transport, SHELL

Dużą szansę uczestnicy spotkania upatrują w biogazie, a ściślej mówiąc w gazie palnym, powstającym przez oczyszczenie biogazu. Biogaz to produkt fermentacji metanowej związków pochodzenia organicznego (m.in. ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa), a częściowo także ich rozpadu gnilnego, powstający w biogazowni. Biogaz składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla, może zawierać niewielkie ilości innych gazów. Biometan (oczyszczony biogaz) spełnia standardy gazu ziemnego.

Biometan jest uważany za odnawialne źródło energii, ponieważ cykl jego produkcji i zużycia jest ciągły i nie wiąże się z produkcją netto dwutlenku węgla (taka sama ilość dwutlenku jest absorbowana z atmosfery, jak ilość wydalana podczas spalania biogazu). Samochód ciężarowy z napędem na biometan, w metodologii Well To Wheel to oszczędność emisji spalin porównywalna do 72 elektrycznych, zeroemisyjnych samochodów osobowych, zasilanych energią odnawialną. - Liczymy na to, że niebawem pojawi się nowa, efektywniejsza niż dotąd technologia produkcji biometanu – mówi IVECO).

 

T&M nr 9/2021

Tekst: Michał Jurczak

Add comment

Security code Refresh

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE