UTA UTA One Banner PL 1170x150

MTU Promo Q3 22 1170x150 TM

Postaw na Platinum Ultor

Rola oleju silnikowego zawsze była istotnym elementem w eksploatacji silnika.

 

Na przestrzeni lat sprawa wymiany oleju z syntetycznego na półsyntetyczny, a później ewentualnie na olej mineralny uległa znacznej zmianie. Dosyć naturalnym procesem wraz z rosnącym przebiegiem było „przechodzenie” z oleju syntetycznego np. 5W-40 na olej 10W-40, czy 15W-40. Taka wymiana nie stwarzała zagrożenia dla silnika. Do silników starszej konstrukcji, mocno wyeksploatowanych, nie zaleca się stosowania olejów wysokiej jakości (syntetycznych), ponieważ ze względu na dużą zawartość środków myjąco-dyspergujących mogą prowadzić do wypłukania osadów, niekorzystnie wpływając na uszczelnienia, co w konsekwencji przyczynia się do wycieków z silnika.

Rosnąca potrzeba producentów samochodów, a także maszyn budowlanych do obniżania emisji spalin, poprzez zmniejszenie zużycia paliwa przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności silnika spowodowała dynamiczny rozwój nowoczesnych silników, które pozwolą osiągnąć zamierzony cel. Obniżenie emisji spalin nie jest funkcją tylko sprawności silnika, ale przede wszystkim systemów oczyszczania spalin. Niewątpliwie zastosowanie układów obróbki spalin miało znaczący wpływ na technologie olejów silnikowych. Przede wszystkim pojawiły się oleje o obniżonej zawartości SAPS (popiół siarczanowy, fosfor, siarka), które są kompatybilne  z tego typu urządzeniami. Ponadto zwiększenie mocy silników, podwyższona temperatura pracy oraz wykorzystanie systemów turbo doładowania stworzyły bardzo wymagające środowisko pracy dla olejów. Aby oleje mogły dobrze spełnić swoje funkcje w zaostrzonych warunkach eksploatacji ich technologie również przeszły swoją ewolucję, stały się bardziej złożone.

     Od jakiegoś czasu obserwowany jest trend związany głównie z obniżaniem klasy lepkości olejów, przejście z klas o wyższej lepkości typu 20W-50, 15W-40 (oleje mineralne) na klasy 10W-30, 10W-40 (oleje półsyntetyczne) oraz 5W-30 (oleje syntetyczne). Zastosowanie oleju o niższej lepkości przynosi wyraźne korzyści zwłaszcza w zimie. W niskich temperaturach oleje o niższych klasach lepkości potrzebują znacznie mniej czasu, aby dopłynąć do wszystkich węzłów tarcia, co z pewnością bardzo korzystnie wpływa nie tylko na lepszą ochronę silnika, ale także zmniejszenie zużycia paliwa, poprzez redukcję tarcia wewnętrznego, co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Mniejsze zużycie paliwa jednocześnie przekłada się na zmniejszoną emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Niskolepkie oleje, muszą zapewnić trwały film smarowy również w najcięższych warunkach eksploatacji, a zatem muszą charakteryzować się wysoką odpornością na ścinanie w wysokich temperaturach, doskonałą stabilnością termooksydacyjną, a także odpornością na znaczące obciążenia mechaniczne.

Oferta Orlen Oil obejmuje szeroką gamę wysokojakościowych olejów marki Platinum Ultor
o zróżnicowanym poziomie jakości począwszy od olejów mineralnych API: CG-4/CF-4 przeznaczonych do starszych typów silników, poprzez klasy API: CI-4, ACEA E7 - Platinum Ultor Plus 15W-40, API: CJ-4, ACEA E9 - Platinum Ultor Futuro 15W-40, aż po oleje półsyntetyczne i syntetyczne spełniające najwyższą klasę API CK-4 – Platinum Ultor Complete 10W-40, Platinum Ultor Optimo 10W-30, a także nisko-lepkie oleje syntetyczne takie jak Platinum Ultor Perfect 5W-30. Oleje te są rekomendowane do silników spełniających rygorystyczne normy emisji spalin Euro V i VI. Gwarantują niezawodną pracę silnika zarówno w samochodach ciężarowych jak i ciężkim sprzęcie budowlanym. Posiadają liczne aprobaty czołowych producentów silników m.in. Volvo, Cummins, MAN, Scania, MTU oraz wiele innych, co tylko daje gwarancję ich najwyższej jakości i potwierdzenie niezawodności dla użytkowników. Więcej informacji o produktach jest dostępnych na stronie internetowej www.orlenoil.pl.

 

T&M nr 5/2020

Tekst: Katarzyna Starzec

Add comment

Security code Refresh

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE