ZF Friedrichshafen AG

W 2015 roku koncern ZF Friedrichshafen AG kontynuował pomyślny rozwój, generując w roku podatkowym zysk ze sprzedaży na poziomie 29,2 mld €, w tym 8,9 mld € od spółki ZF TRW.

 

Spólka Zf TRW 15 maja 2015 r. została włączona do struktur grupy jako dywizja “Aktywnych i Pasywnych Technologii Bezpieczeństwa”. W zwiększeniu sprzedaży o 5% pomogły również różnice kursowe oraz wzrost organiczny. Zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBIT) wyniósł 1,6 mld €, co odpowiada wzrostowi o 498 mln € i marży EBIT na poziomie 5,5 %. Kluczowy wpływ na wyniki miało przejęcie oraz sprzedaż udziałów, i jako takie, są one wyłącznie porównywalne w ograniczonym zakresie z danymi z poprzednich lat. “Rok 2015 był znakomity dla naszej firmy. Świętowaliśmy 100-lecie działalności i pomyślne zakończenie najważniejszego przejęcia w historii spółki” powiedział Dr. Stefan Sommer, dyrektor generalny ZF.

T&M nr 4/2016

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE