Michelin w Olsztynie od 20 lat

Już mija 20 lat od wejścia olsztyńskiej fabryki opon w skład Grupy Michelin. W 1995 roku ówczesny Dyrektor Zarządzający Grupy Michelin, François Michelin, podpisał z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych umowę prywatyzacyjną, na mocy której Michelin objął większościowy pakiet akcji Stomilu-Olsztyn.

 

Dziś – po 20 latach – olsztyńska fabryka Michelin jest największą fabryką opon w Polsce i jednym z największych zakładów produkcyjnych Michelin na świecie.

T&M nr 12/2015

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE