Uta listopad

loga na www miedzy banery

1150x300 Mercedes

loga na www miedzy banerybp 2024 karta bp Plus Aral 1170x300px 3

loga na www miedzy banery

Prometeon luty

Oleje Klimowicz banner

loga na www miedzy banery

Kaessbohrerloga na www miedzy banery

Oleje Klimowicz banner 2

eTruck dla TOBI

19 stycznia w Krakowie, w obecności Aleksandra Vlaskampa, dyrektora generalnego MAN Truck & Bus, została podpisana pierwsza w Polsce umowa sprzedaży w pełni elektrycznej ciężarówki MAN eTruck.

Pierwsza umowa sprzedaży eTrucka w Polsce została podpisana w Krakowie z Grupą TOBI, która współpracuje z MAN Truck & Bus Polska od 2006 roku.

Obecnie MAN pracuje nad dwoma etapami w odniesieniu do zasięgu: dzisiaj osiągane jest 600-800 kilometrów dziennego zasięgu, ale do 2026 roku 1000 kilometrów stanie się rzeczywistością. Dzięki temu do 2030 roku pojazdy elektryczne będą stanowić połowę sprzedaży wszystkich samochodów ciężarowych.

Wszystkie te widoczne i zmaterializowane w pojazdach zmiany pociągają za sobą całą serię przekształceń w firmie, wpływając na wszystkie obszary - od szkoleń po produkcję. Centrum eMobility w Monachium przeszkoliło już i wyspecjalizowało ponad 2600 osób w zakresie obsługi wysokiego napięcia, zaś linia montażowa w zakładzie w Monachium przejdzie w 2025 roku na mieszaną produkcję ciężarówek z silnikiem Diesla i elektrycznym.

Kolejnym ważnym obszarem są akumulatory. MAN Truck & Bus zainwestował 100 milionów euro w rozbudowę zakładu w Norymberdze, aby umożliwić tam seryjną produkcję akumulatorów, która rozpocznie się na początku 2025 roku.

Produkcja nowych akumulatorów jest równie ważna jak wiedza o tym, co zrobić z nimi, gdy czas ich użytkowania bezpowrotnie minie. Choć znaczna liczba takich zużytych akumulatorów pojawi się na rynku dopiero za 10-15 lat, MAN Truck & Bus już dzisiaj aktywnie opracowuje plany ich wykorzystania w nowych, innowacyjnych zastosowaniach, aby zamknąć cykl zrównoważonego rozwoju i rozwijać w obszarze akumulatorów gospodarkę cyrkularną.

Pierwszym krokiem jest maksymalne wydłużenie pierwszego cyklu życia akumulatora poprzez wspieranie klientów w takiej optymalizacji ich procesów (wykorzystanie i prowadzenie pojazdu), aby przyczyniały się one do zwiększenia jego trwałości.

W przypadku problemów z akumulatorem producent zobowiązuje się do jego naprawy a nie wymiany. MAN posiada już dwa centra naprawcze w Europie.

Po zakończeniu okresu użytkowania akumulatorów, strategia przewiduje trzy scenariusze ich ponownego wykorzystania: drugie użycie, czyli naprawa i ponowne wykorzystanie w pojeździe, drugie życie jako magazyn pośredni dla instalacji solarnych lub wiatrowych, lub odzysk surowców do produkcji nowych akumulatorów.

-Polska jako producent elektrycznych autobusów Lion's City E odgrywa kluczową rolę w naszej strategii elektryfikacji. Jestem bardzo zadowolony z kolejnego kroku MAN Truck & Bus Polska w elektryfikacji, dzięki podpisanej umowie sprzedaży pierwszego MAN eTruck. Sukces elektryfikacji zależy od infrastruktury ładowania, a w przypadku eTrucków wymaga dodatkowych specyfikacji, głównie punktów ładowania o dużej mocy. W Europie do 2030 roku będzie potrzebnych ponad 50 000 stacji o takich parametrach, dlatego rządy, w tym także polski, muszą działać szybko– powiedział Alexander Vlaskamp, dyrektor generalny MAN Truck & Bus.

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE