uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Latex 185130mm 2pages v5 PL

loga na www miedzy banery

bp 2024 karta bp Plus Aral 1170x300px 3

loga na www miedzy banery

1280x180 2

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

targi automechanika 1117x150px pl

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

DAF

Dzień Rynku Kapitałowego 2023

Po pierwszym roku działalności jako osobne przedsiębiorstwo, spółka Daimler Truck Holding AG (Daimler Truck) organizuje w Bostonie (stan Massachusetts) swój Dzień Rynku Kapitałowego 2023.

Przewodnimi tematami spotkania będzie podwyższenie prognozowanego zysku za rok 2023, zatwierdzenie celów na rok 2025, zaktualizowany plan dystrybucji kapitału (obejmujący m.in. program wykupu akcji własnych), a także zapewnienie zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa do roku 2030.

„Daimler Truck wkroczył na bardzo dobrą drogę. Za rok 2023 prognozujemy obecnie wyższy zysk. Wygląda na to, że uda nam się osiągnąć ambitne cele wyznaczone na rok 2025. Jesteśmy też gotowi do tego, by do roku 2030 wywindować Daimler Truck na kolejny, wyższy poziom – osiągając w działalności przemysłowej skorygowany wskaźnik rentowności sprzedaży powyżej 12% – w sprzyjających warunkach rynkowych. Uruchamiamy wykup akcji własnych na łączną kwotę do dwóch miliardów euro w okresie maksymalnie dwóch lat, aby zapewnić naszym akcjonariuszom należytą partycypację w prężnym rozwoju przedsiębiorstwa. Elastyczna strategia w zakresie technologii pozwoli nam nie tylko pomyślnie przejść tę historyczną wręcz transformację, jaka obecnie zachodzi w naszej branży, ale również wykorzystać wszystkie związane z nią szanse. Krótko mówiąc: w Daimler Truck dokonują się przemiany zmierzające ku zrównoważonemu rozwojowi – z korzyścią dla naszych pracowników, klientów i akcjonariuszy”, stwierdził Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck.

 

Mocny impet – skorygowany wskaźnik rentowności sprzedaży prognozowany na rok 2023 wzrasta do 8,510%

Analizując solidny pierwszy kwartał 2023 r. i wzrost sprzedaży w drugim kwartale, Daimler Truck spodziewa się utrzymania silnego impetu biznesowego przez resztę roku obrotowego. W drugim kwartale koncern osiągnął globalny wolumen sprzedaży większy o 9,0% w stosunku do analogicznego okresu zeszłorocznego, mianowicie 131 888 sztuk pojazdów (II kw. 2022 r.: 120 961 szt.) Na wzrost ten złożyły się w analizowanym okresie wyniki wszystkich segmentów koncernu: Trucks North America +14,7%, sprzedaż 50 618 szt. (II kw. 2022 r.: 44 124 szt.); Mercedes-Benz +1,1%, sprzedaż 39 236 szt. (II kw. 2022 r.: 38 812 szt.); Trucks Asia +9,2%, sprzedaż 40 097 szt. (II kw. 2022 r.: 36 704 szt.); Daimler Buses +21,8%, sprzedaż 6181 szt. (II kw. 2022 r.: 5075 szt.)

Obserwując tę zwyżkową tendencję, zdecydowano się podwyższyć prognozowaną wartość obrotu koncernowego do 56–58 mld euro (dotychczas prognozowano 55–57 mld euro).

Z kolei jeśli chodzi o skorygowany wskaźnik rentowności sprzedaży w działalności przemysłowej za rok 2023, prognoza wzrosła do 8,5–10% (dotychczas: 7,5–9%). Należy dodać, że prognozowaną wartość tego wskaźnika koncern zwiększył dla każdego ze swoich segmentów przemysłowych. Dla segmentu Trucks North America spodziewaną wartość wskaźnika podniesiono zakresowo do 11–13% (dotychczas: 10–12%). Segment Mercedes-Benz ma według nowej prognozy osiągnąć skorygowany wskaźnik rentowności sprzedaży na poziomie 8–10% (dotychczas: 7–9%). Dla Trucks Asia analogiczne oczekiwanie wzrosło do 4–6% (dotychczas: 3–5%). Wreszcie od Daimler Buses oczekuje się teraz 3–5% (zamiast dotychczasowych 2–4%). Jako najważniejsze czynniki rozwoju wskazano: umocnienie pozycji na głównych rynkach połączone z ustabilizowaniem łańcuchów dostaw, dbałość o pozytywny trend cenowy oraz intensywny rozwój działalności usługowej.

Oczekiwany poziom nakładów koncernu na inwestycje oraz na badania i rozwój zwiększono do „lekko rosnącego” (dotychczas: „na poziomie ubiegłorocznym”), natomiast w przypadku wolnych przepływów pieniężnych (Free Cash Flow) z działalności przemysłowej zmieniono oczekiwanie na „wyraźnie rosnące” (dotychczas: „lekko rosnące”), co świadczy o wysokim wskaźniku konwersji gotówkowej (Cash Conversion) osiąganym przez Daimler Truck.

 

Istnieje duża szansa, że skorygowany wskaźnik rentowności przekroczy do roku 2025 próg 10%

Oprócz udanego wejścia w rok obrotowy 2023, koncern zamierza nadal skupiać się zwłaszcza na takich działaniach jak obniżanie kosztów stałych i inwestycji oraz zwiększanie obrotu na działalności usługowej. Działaniami tymi Daimler Truck już wzmocnił swoją biznesową odporność, a teraz zamierza dalej łagodzić wpływ spadku koniunktury na swoje przyszłe wyniki. Ogólnie Daimler Truck jest na dobrej drodze ku uzyskaniu skorygowanego wskaźnika rentowności sprzedaży powyżej 10% w działalności przemysłowej za rok 2025 – w sprzyjających warunkach rynkowych.

Mając na uwadze znakomity trend odnotowany w działalności operacyjnej oraz intensywne przepływy pieniężne, Daimler Truck zaktualizował także swój plan dystrybucji kapitału, aby zredukować oddziaływanie cykli koniunkturalnych na poziom wypłaty dywidend. Chcąc utrzymać stabilny poziom dywidend mimo trudnej sytuacji rynkowej, zakres przyszłych wypłat ustalono na 40–60%. Ponadto Daimler Truck uruchamia program wykupu akcji własnych o łącznej wartości do 2 mld euro w okresie maksymalnie 24 miesięcy – ma on rozpocząć się po opublikowaniu danych biznesowych za II kwartał bieżącego roku obrotowego (tj. na początku sierpnia).

 

Mocny potencjał finansowy bazą osiągnięcia celu na rok 2030 – skorygowanego wskaźnika rentowności sprzedaży powyżej 12%

„Wybiegając myślą w okres po roku 2025, dostrzegamy dla naszej branży wielorakie możliwości rozwoju – a przy tym jesteśmy znakomicie przygotowani do ich wykorzystania. Spodziewamy się, że w latach 2025–2030 nasz obrót wzrośnie o 40–60%, a skorygowany wskaźnik rentowności sprzedaży w działalności przemysłowej przekroczy wartość 12% – w sprzyjających warunkach rynkowych. Jednocześnie kontynuować będziemy dbałość o dyscyplinę kosztową i inteligentną alokację kapitału”, wyjaśnia Jochen Goetz, członek zarządu Daimler Truck, odpowiedzialny za finanse i controlling.

Główne czynniki mające wzmocnić potencjał finansowy Daimler Truck do roku 2030 to: konsekwentna alokacja kapitału zgodna z modelem sterowania zyskiem z kapitału oraz związane z tym aktywne zarządzanie portfelem, zwiększanie obrotu z działalności usługowej, technologia jazdy autonomicznej, a także pojazdy bezemisyjne (ZEV).

Aktywne zarządzanie portfelem i silniejsze skupienie na zysku z kapitału pomogą w ukierunkowaniu Daimler Truck na intratny segment ciężkich pojazdów użytkowych. Dobrym przykładem aktywnego zarządzania portfelem jest ogłoszona niedawno deklaracja w sprawie planowanej fuzji Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (FUSO) i Hino Motors. Źródłem wzrostu obrotów z działalności usługowej będą prawdopodobnie części samochodowe, świadczenia serwisowe, ekosystemy ZEV oraz rozwiązania cyfrowe. Daimler Truck zamierza też wykorzystać skalowalność i znaczną dochodowość rynku samochodów autonomicznych – chce w roku 2030 uzyskać tutaj obrót przekraczający 3 mld euro oraz EBIT ponad 1 mld euro. Szacuje się, że produkty ZEV (samochody bezemisyjne) będą generowały wyższy obrót w przeliczeniu na sztukę pojazdu, a zarazem całkowite koszty eksploatacji pozostaną atrakcyjne dla klientów. Zależy to jednak w dużej mierze od cen energii – sytuacja będzie zatem odmienna w poszczególnych segmentach i regionach.

Fundamentem ambitnych celów finansowych Daimler Truck jest strategia technologiczna zakładająca wysokie zróżnicowanie produktów oraz skalowalność technologii, które, raz opracowane, można instalować w wielu konfiguracjach.

 

Strategia technologiczna: wartość dodana dla klientów, skalowalność dla Daimler Truck

Przestawiając się na transport zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, Daimler Truck skupia wysiłki na dwóch obszarach technologicznych, które z punktu widzenia klientów cechują się ogromnym zróżnicowaniem produktów, natomiast przedsiębiorstwu zapewniają bardzo korzystne efekty skali. Jeden z tych obszarów to systemy napędowe, drugi zaś to elektronika i oprogramowanie.

W zakresie układów przeniesienia napędu strategia Daimler Truck zmierza do tego, by oferować klientom rozwiązania optymalne pod względem kosztów całkowitych niezależnie od źródła energii – czy to z napędem wysokoprężnym, akumulatorowo-elektrycznym czy wodorowym. Jeśli chodzi o elektronikę i oprogramowanie, Daimler Truck zamierza położyć nacisk na szybko wdrażane aplikacje, cechujące się wysoką jakością i indywidualnie dopasowywane do użytkowego profilu klienta. Oba te obszary technologiczne są pomyślane jako platformy globalne, które dają maksymalne efekty skali poprzez wdrażanie ich w całym produktowo-usługowym portfelu firmy – we wszystkich markach i regionach. Wspomniane platformy umożliwiają też skalowanie wykraczające poza Daimler Truck.

„Technologia odgrywa w Daimler Truck rolę kluczową, stanowi dźwignię, która służy nam do zwiększania wartości dla akcjonariuszy – shareholder value – kreując zarówno wartość dodaną dla naszych klientów, jak i efekty skali ważne dla nas. Aspekt ten był istotny już od dawna, ale szczególnej wagi nabiera teraz w epoce transformacji”, tłumaczy Andreas Gorbach, członek zarządu Daimler Truck, odpowiedzialny za segment Truck Technology.

 

Dekarbonizacja dzięki rozwiązaniom akumulatorowym i wodorowym

Prędkość eliminacji CO2 w transporcie ciężarowym zależy w istotnej mierze od dostępności infrastruktury i od konkurencyjności kosztów związanych z zieloną energią. Dlatego transformacja w tej dziedzinie wymaga fazy przejściowej, w której istotną rolę będą nadal odgrywały napędy wysokoprężne. Jeśli chodzi o silniki średniej mocy, Daimler Truck, z uwagi na malejący wolumen pojazdów z napędem wysokoprężnym, zamierza sprowadzać odpowiednie jednostki od firm zewnętrznych. Natomiast własna platforma silników dużej mocy ma pozostać konkurencyjna dzięki dalszemu skalowaniu, również poza Daimler Truck.

Mając na względzie bezemisyjną przyszłość, przedsiębiorstwo wychodzi z założenia, iż jedynie kombinacja napędów akumulatorowo-elektrycznych i wodorowych pozwoli klientom realizować zadania transportowe w sposób ekonomiczny i sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi.

W technologii akumulatorowo-elektrycznej Daimler Truck preferuje szybkie wchodzenie na rynek i dysponuje już szerokim wachlarzem pojazdów tego typu. Rosnąca popularność samochodów akumulatorowo-elektrycznych i związana z tym produkcja wielkoseryjna skłoniły przedsiębiorstwo do prac nad platformą akumulatorową dedykowaną dla pojazdów użytkowych. Jeśli chodzi o technologię wodorową, Daimler Truck stawia sobie za cel, by w drugiej połowie bieżącej dekady uruchomić seryjną produkcję samochodów z napędem czerpiącym energię z ogniw paliwowych. Ich bazę będą stanowiły jednostki napędowe firmy cellcentric, spółki joint venture z Volvo Group. Jako uzupełniającą technologię o niskiej emisji CO2, przeznaczoną do zastosowań np. wymagających dużej mocy, Daimler Truck rozważa wprowadzenie silnika spalinowego na wodór. Gdy zaistnieją odpowiednie ramy prawne, przedsiębiorstwo będzie mogło wdrożyć tę technologię na istniejących już platformach silników wysokoprężnych i po krótkim czasie zaoferować ją klientom.

 

Zróżnicowanie poprzez digitalizację

Już w roku 2024 Daimler Truck planuje wyposażyć swoje pojazdy w rozliczne nowe możliwości – m. in. udoskonalone funkcje związane z bezpieczeństwem aktywnym, kolejną generację rozwiązań w zakresie łączności cyfrowej dających właścicielom floty dostęp do danych, prewencyjne serwisowanie oraz aktualizacje sofware'owe przez sieć bezprzewodową (over the air). Funkcje te będą oparte na wydajniejszej architekturze komputerowej. Następnym krokiem Daimler Truck ma być jeszcze pełniejsze rozdzielenie płaszczyzny software'owej od sprzętowej, co ułatwi wprowadzanie ulepszeń produktowych i biznesowych, które będą w szybkich cyklach opracowywane przez samo przedsiębiorstwo lub przez firmy zewnętrzne i udostępniane metodą over the air.

Dzięki swojej technologicznej otwartości Daimler Truck tworzy wartość dodaną we wszystkich rodzajach zastosowań, jakie występują u klientów. Konsekwentne wykorzystywanie platform technologicznych, doskonalenie oferty produktowo-usługowej i nawiązywanie współpracy z firmami zewnętrznymi – to główne filary skalowalności, która prowadzi do wzrostu rentowności.

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE