1170x150 010323

MTU Promo Q3 22 1170x150 TM

BP 1170x150

RubiaOptima 750x200 0100

Pozytywne rozpoczęcie roku 2022

Daimler Truck Holding AG („Daimler Truck”) pozytywnie rozpoczął nowy rok, zwiększając sprzedaż, obrót i zysk operacyjny EBIT (skorygowany; Earnings Before Interests and Taxes, przed odliczeniem odsetek i podatków).

W I kwartale 2022 r. przedsiębiorstwo znacznie zwiększyło sprzedaż koncernową w stosunku do roku poprzedniego, osiągając poziom 109 tys. sztuk (+ 8%, I kwartał 2021: 101 tys. sztuk). Pomimo utrzymujących się utrudnień w dostawach firma Daimler Truck wykorzystała w I kwartale sprzyjającą sytuację w zakresie popytu. W oparciu o wysoki poziom sprzedaży w segmentach Trucks North America i Mercedes-Benz, poprawę sytuacji cenowej oraz pozytywny udział segmentów obsługi posprzedażnej i pojazdów używanych, obrót koncernu wzrósł o 17% – do 10,6 mld euro (I kwartał 2021: 9,0 mld euro). Daimler Truck przewiduje dalsze utrzymywanie się silnego popytu. W I kwartale roku sprawozdawczego odnotowano wysoki poziom zamówień, sięgający około 139 tys. sztuk. Portfel zamówień nadal rośnie i osiąga nowy rekordowy poziom.

Skorygowany zysk operacyjny EBIT wzrósł w omawianym okresie o około 11%, do 651 mln euro (I kwartał 2021: 588 mln euro). Skorygowany EBIT w działalności przemysłowej wyniósł 604 mln euro, a więc był o ok. 9% wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku (552 mln euro). Skorygowana rentowność sprzedaży Daimler Truck (Return on Sales, RoS adjusted) wyniosła 5,9% (I kwartał 2021: 6,3%).

Po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, 27 lutego firma Daimler Truck podjęła decyzję o zawieszeniu do odwołania wszystkich działań biznesowych w Rosji. Wynikająca z niej utrata wartości spowodowała w pierwszym kwartale jednorazowy efekt negatywny w wysokości 170 mln euro. Pozostała część oczekiwanego całkowitego obciążenia w wysokości ok. 200 mln euro zostanie odpisana w późniejszym czasie. Ze względu na silny popyt występujący na innych rynkach, możliwa była redystrybucja wolumenu utraconego na rynkach dotkniętych wojną i jego natychmiastowe wchłonięcie przez inne rynki.

Jochen Goetz, dyrektor finansowy Daimler Truck, stwierdził: „Nasze pozytywne wyniki pierwszego kwartału pokazują, że jesteśmy w stanie utrzymać właściwy kurs nawet w niestabilnym otoczeniu. Podtrzymujemy nasze ambitne założenia w perspektywie na rok 2025 i obecnie jesteśmy przekonani, że osiągniemy cele wyznaczone na rok 2022. Optymalizacja alokacji półprzewodników i korekta cen okazały się efektywnymi środkami kompensującymi niedobory układów scalonych i niekorzystne skutki wzrostu cen surowców. W obliczu utrzymujących się utrudnień w łańcuchu dostaw i możliwego wpływu wojny rosyjsko-ukraińskiej na całą gospodarkę, nasza praktyka rygorystycznego zarządzania kosztami stałymi i zabezpieczania płynności finansowej jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej dla zapewnienia trwałej rentowności. Nie zamierzamy ustępować z tej drogi”.

 

Założenia rynkowe i perspektywa na rok 2022

W swojej prognozie Daimler Truck zakłada, że w 2022 r. warunki makroekonomiczne dla światowego popytu na pojazdy użytkowe pozostaną stosunkowo korzystne. W zakresie działalności przemysłowej Daimler Truck prognozuje sprzedaż na poziomie 500–520 tys. sztuk w 2022 r. W bieżącym roku gospodarczym firma spodziewa się dalszego znacznego wzrostu obrotu na poziomie koncernu. Daimler Truck aktualizuje jednak swoją prognozę do zakresu między 48,0 mld euro a 50,0 mld euro (poprzednia prognoza: 45,5 mld euro a 47,5 mld euro), głównie ze względu na poprawę sytuacji cenowej i wpływ kursów walutowych. Prognozę w zakresie zysku operacyjnego EBIT dla koncernu również skorygowano z poziomu „nieznaczny spadek” na „na poziomie roku poprzedniego”. Daimler Truck przewiduje w dalszym ciągu, że skorygowana rentowność sprzedaży (RoS) w segmencie przemysłowym wyniesie od 7% do 9%.

Sformułowana przez firmę Daimler Truck perspektywa uwzględnia wszystkie znane obecnie skutki wojny rosyjsko-ukraińskiej i niedoboru półprzewodników. Jednakże jest ona uzależniona od dalszego rozwoju wojny i jej wpływu na gospodarkę światową. Możliwe są dodatkowe czynniki ryzyka związane ze skutkami pandemii COVID 19 i wynikającymi z niej przerwami w produkcji.

Więcej informacji i dokumentów (raport okresowy za I kwartał, prezentacja dla rynku kapitałowego, fact book, itp.), w tym szczegółowe informacje na temat pięciu segmentów sprawozdawczych Daimler Truck na I kwartał, jest dostępnych online w sekcji Investor Relations Daimler Truck:

https://www.daimlertruck.com/investoren/q1-2022-press.html

Od 21 marca 2022 r. firma Daimler Truck jest notowana na niemieckim indeksie giełdowym DAX. Akcje Daimler Truck są notowane na rynku regulowanym (Prime Standard) Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie pod symbolem giełdowym DTG. Ich numer ISIN, czyli Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych, to DE000DTR0CK8, natomiast niemiecki numer identyfikacyjny (WKN) – DTR0CK.

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE