Ceny paliw

Wzrosty i spadki, czyli dla Przewoźnika o cenach paliw

Analizując ceny oleju napędowego na przestrzeni pierwszego półrocza 2015 zauważamy lekki wzrost cen z 3 332 zł/m3 w styczniu 2015 do poziomu 3 714 zł/m3 w miesiącu ubiegłym. Jednakże przypomnijmy sobie, że rok wcześniej, czyli w czerwcu 2014 roku hurtowa cena oleju napędowego ekodiesel kształtowała się na poziomie 4 197 zł/m3, to prawie 12% wyższa cena niż obecnie. Patrząc na ceny paliwa w dłuższym przedziale czasowym Przewoźnicy mają wyraźny powód do zadowolenia - spadek cen oznacza spadek kosztów prowadzenia działalności w branży transportowej.

 

 

Rys1.Źródło wykresu: BlogTranportowy www.blogtransportowy.pl

Hurtowe ceny oleju napędowego w czerwcu 2015 roku kształtowały się na poziomie między 3 681 zł/m3 a 3 784 zł/m3. Najniższą wartość, ceny paliw ekodiesel w rozpatrywanym okresie (1 stycznia 2014 – 30 czerwca 2015) osiągnęły 15 stycznia br (3 332 zł/m3).

Źródło wykresu: BlogTranportowy www.blogtransportowy.pl

Natomiast, jeżeli porównamy ceny z czerwca z majem to zobaczymy, że wartości oscylowały wokół zbliżonych poziomów (w maju hurtowe ceny paliw miały mniejszą amplitudę wahań niż w czerwcu).

Źródło wykresu: BlogTranportowy www.blogtransportowy.pl

 Porównując ceny hurtowe paliwa ekodiesel z czerwca 2015 roku z cenami w analogicznym miesiącu 2014 zauważymy znaczącą różnicę. Ceny w czerwcu 2014 roku mieściły się w przedziale wartości: 4 057 zł/m3 - 4 222 zł/m3, czyli były wyższe nawet o 10,4% od cen, które zanotowaliśmy w 2015 roku.

 

Źródło wykresu: BlogTranportowy www.blogtransportowy.pl

Wg ekspertów…

Rynek cen paliw jest bardzo złożony. Na ceny ma wpływ sytuacja ekonomiczna, gospodarcza i polityczna na świecie. Polski kurs cen paliw podąża w ślad za europejskim, lecz zmiany mają tendencje do zachodzenia w lekko zwolnionym tempie. Wynika to z faktu, iż gdyby cena paliwa w Polsce byłaby znacznie droższa niż u sąsiadów, kraj zalałoby paliwo importowe. W odwrotnej sytuacji to właśnie najbliżsi sąsiedzi zaczęliby zasysać paliwo z naszego rynku.

Kolejną optymistyczną tendencją dla transportu ciężarowego jest systematycznie powiększająca się różnica w cenach benzyny 95 i ON. Aktualnie olej napędowy w cenach hurtowych jest około 5-6 procent tańczy od benzyny 95 i analitycy szacują, że ten trend utrzyma się w dłuższej perspektywie czasu.

Obecnie cena baryłki ropy utrzymuje się na poziomie 50-70 dolarów. Według analityków ta sytuacja ma się utrzymać dłużej, ponieważ te wartości odpowiadają wszystkim głównym graczom rynku ropy naftowej.

Na hurtowe ceny paliw znacząco wpływają również kursy walutowe. W tym przypadku możemy spodziewać zmian. Przed zaostrzeniem kryzysu walutowego w Grecji analitycy szacowali, że w perspektywie długookresowej dolar będzie miał tendencje do wzmacniania się a euro do osłabiania się. Wynikało to z polityki monetarnej na świecie, w wyniku której obecnie Europa zmniejsza stopy procentowe a Stany Zjednoczone zwiększają.

 

Jak komentują eksperci z PKN Orlen:

Na ceny paliw wpływają głównie ceny ropy naftowej i kurs PLN/USD. Przełożenie cen ropy na ceny paliw nie jest bezpośrednie ani natychmiastowe oraz dokonuje się na rynku globalnym. Cena ropy jest zależna od bardzo wielu czynników - obecnie tanieje ona w dolarach z powodu oczekiwanego szybkiego powrotu Iranu na rynek oraz kłopotów na chińskiej giełdzie.

Cena zależy również  od kursu dolara, który zmienia się dość dynamicznie. Wcześniej umacniał się z powodu ryzyka Grecji, dzisiaj po zawarciu porozumienia się osłabił i nie wiadomo jak będzie kształtował się w najbliższej przyszłości.

 

Podsumowując, faktem jest, że w ostatnim czasie hurtowe ceny oleju napędowego spadły. Są one wyraźnie niższe niż rok wcześniej. Mimo konfliktu na Ukrainie, wojny domowej w Iraku za paliwo płacimy mniej. Ryzyko wahań walutowych spowodowane niepewną sytuacją w Grecji i tym samym w UE, wg analityków może, ale nie musi wpłynąć na wysokość cen paliw.

 

Zachęcamy do samodzielnego porównania cen paliw w dowolnym okresie: http://www.blogtransportowy.pl/p/ceny-paliw-orlen.html

 

Źródło: BlogTransportowy

www.blogtransportowy.pl

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE