UTA Edenred rozszerza sieć

UTA Edenred rozszerza swoją skandynawską sieć stacji paliw oferujących dostęp do ciekłego gazu ziemnego (LNG) oraz sprężonego gazu ziemnego (CNG),

nawiązując partnerstwo z Gasum Ltd., liderem w nordyckim sektorze gazowym i ekspertem w zakresie biogazu. Nowo nawiązane partnerstwo zagwarantuje Klientom UTA Edenred dostęp do 17 stacji paliw Gasum w Szwecji i 39 stacji paliw w Finlandii – jednocześnie drugi z wymienionych krajów dołącza do europejskiej sieci usług UTA Edenred opartych na paliwach LNG i CNG.

UTA Edenred aktualnie oferuje swoim Klientom dostęp do paliw gazowych na terenie Europy za pośrednictwem ponad 250 stacji LNG w 12 krajach i ponad 1400 stacji CNG w 21 krajach.

Oto komentarz Carstena Bettermanna, CEO UTA Edenred: „Stale dążymy do poszerzania sieci dostępności naszych usług, nawiązując współpracę z kolejnymi partnerami, ponieważ chcemy jak najlepiej spełniać potrzeby naszych Klientów, niezależnie od tego, jakich paliw używają. Umowa, którą podpisaliśmy z Gasum, znacznie poszerza naszą ofertę paliw alternatywnych na terenie Skandynawii i pozwala nam zadebiutować na rynku fińskim z ofertą paliw LNG i CNG”.

„Cieszymy się, że dołączyliśmy do sieci UTA Edenred i że możemy już honorować na stacjach Gasum karty UTA” – tak skomentował rozpoczęcie współpracy z UTA Edenred Juho Kurra, kierownik rozwoju sprzedaży ds. transportu drogowego z Gasum. „Nasza współpraca zagwarantuje firmom transportowym większą elastyczność w postaci możliwości korzystania z paliw alternatywnych, jednocześnie wspierając realizację naszej misji, jaką jest niskoemisyjna mobilność naszych europejskich Klientów z branży logistycznej”.

 

Biogaz sprężony i ciekły to atrakcyjna opcja w obliczu niedoborów gazu ziemnego

Gasum to czołowy dostawca gazu dla krajów nordyckich, dysponujący bogatą wiedzą na temat biogazu oraz odpadów biodegradowalnych. Przedsiębiorstwo stale rozszerza swoją sieć stacji paliw LNG/LBG oraz CNG/CBG, zapewniając alternatywę dla paliw konwencjonalnych, takich jak m.in. olej napędowy. Na wszystkich stacjach Gasum oprócz paliwa LNG i CNG można zatankować biogaz sprężony (CBG) oraz biogaz ciekły (LBG). Wszystkie te paliwa są pozyskiwane z różnych rodzajów odpadów organicznych, będąc wartościową alternatywą dla gazu ziemnego, szczególnie w obliczu jego niedoborów wywołanych kryzysem w Ukrainie.

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE