1170x150 010323

MTU Promo Q3 22 1170x150 TM

BP 1170x150

RubiaOptima 750x200 0100

Daimler Truck podsumowuje 2021 rok

W 2021 r. Daimler Truck Holding AG („Daimler Truck”) z powodzeniem kontynuował działania zmierzające do poprawy rentowności.

Dzięki utrzymaniu ścisłej dyscypliny w zakresie kosztów stałych firma osiągnęła cele finansowe na rok 2021, pomimo znacznych utrudnień spowodowanych ograniczeniami w dostawach. W minionym roku gospodarczym firma Daimler Truck skorzystała ponadto na poprawie ogólnej sytuacji gospodarczej na najważniejszych rynkach sprzedaży pojazdów użytkowych i znacznie zwiększyła sprzedaż koncernową, obrót oraz zysk. W 2021 r. na całym świecie firma sprzedała o 20% więcej samochodów ciężarowych i autobusów (455,4 tys. sztuk) niż w tym samym okresie ubiegłego roku (378,3 tys. sztuk). Korzystne dla firmy było ożywienie na jej kluczowych rynkach, zwłaszcza w pierwszej połowie 2021 r. Podczas gdy w drugiej połowie roku popyt na kluczowych rynkach utrzymywał się na wysokim poziomie, ograniczenia w dostawach spowolniły produkcję, a tym samym ograniczyły wzrost wolumenu, przede wszystkim w segmencie ciężkich pojazdów użytkowych w Ameryce Północnej i Europie.

Znaczący wzrost sprzedaży przyczynił się do wzrostu obrotu firmy w 2021 r. do 39,8 mld euro (+10% w porównaniu z rokiem poprzednim: 36,0 mld euro). Pod wpływem silnego popytu, stymulowanego przez wszystkie segmenty, liczba zamówień Daimler Truck w segmencie przemysłowym na rok 2021 wzrosła do 590 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 37% w porównaniu z rokiem poprzednim (430, 5 tys. sztuk). Jeszcze istotniejszy jest fakt, że w roku 2021 odnotowano pozytywny rozwój w zakresie zysków i rentowności sprzedaży, do czego przyczyniła się także wysoka sprzedaż, lepsze ceny netto oraz działania na rzecz redukcji kosztów.

Skorygowany zysk operacyjny EBIT (przed odliczeniem odsetek i podatków) wzrósł znacznie do 2552 mln euro (w roku poprzednim: 657 mln euro). Skorygowana rentowność sprzedaży (RoS adjusted) z działalności przemysłowej kształtowała się w roku 2021 na poziomie 6,1%, podczas gdy w roku poprzednim skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 1,9%. Wolny przepływ pieniężny z działalności przemysłowej wyniósł w roku sprawozdawczym 1556 mln euro (2020: 1781 mln euro). W ten sposób Daimler Truck osiągnął swoje cele w zakresie redukcji kosztów i poprawy marży. Jednocześnie Daimler Truck zmagał się z utrudnieniami w łańcuchach dostaw, które wpływały przede wszystkim na wysoce dochodowe portfolio samochodów ciężarowych koncernu w regionie Ameryki Północnej i Europy.

 

Perspektywy dla firmy na rok 2022

Daimler Truck przyjmuje obecnie założenie, że warunki ekonomiczne na naszych najważniejszych rynkach będą się w dalszym ciągu normalizować i że ani pandemia COVID-19, ani wojna na Ukrainie nie będą miały negatywnego wpływu na ogólny rozwój rynku. Pomimo silnego popytu, niedobory w branży półprzewodników i utrzymujące się utrudnienia w dostawach będą miały wpływ na sprzedaż – przede wszystkim w pierwszej połowie roku, a zwłaszcza w I kwartale. Analizując dwa duże regiony, Amerykę Północną i Europę, firma szacuje rynek północnoamerykański na 255–295 tys. sztuk, a rynek europejski (EU30) na 240–280 tys. sztuk. W zakresie działalności przemysłowej Daimler Truck prognozuje wzrost sprzedaży do poziomu 500–520 tys. sztuk w 2022 r. Ponadto w bieżącym roku gospodarczym firma spodziewa się znacznego wzrostu obrotów na poziomie koncernu do przedziału od 45,5 do 47,5 mld euro. Daimler Truck zakłada również znaczny wzrost skorygowanego zysku operacyjnego EBIT. Daimler Truck prognozuje, że skorygowana rentowność sprzedaży (RoS) w segmencie przemysłowym wyniesie od 7 do 9%.

„W tych dramatycznych tygodniach nasze myśli są z mieszkańcami Ukrainy i mamy nadzieję, że ta wojna wkrótce się zakończy. Wkrótce po wybuchu wojny podjęliśmy decyzję o całkowitym zawieszeniu naszej działalności w Rosji do odwołania. Wspieramy jednocześnie organizacje charytatywne niosące pomoc Ukrainie, a także liczne prywatne inicjatywy naszych pracowników, za które serdecznie dziękuję”, powiedział Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck.

Daimler Truck zakłada, że wojna nie spowoduje znaczących zakłóceń w łańcuchach dostaw dla Daimler Truck. Jednorazowe koszty związane z zaprzestaniem działalności w Rosji zostaną przez firmę uwzględnione w pierwszym kwartale poza wynikiem operacyjnym. Przewidywane obecnie skutki operacyjne, takie jak zaprzestanie działalności w Rosji oraz ponoszone
aktualnie wyższe koszty surowców i energii, zostały uwzględnione w prognozie na rok 2022.

„Spoglądając na miniony rok z perspektywy biznesowej, mogę jasno stwierdzić, że rok 2021 był wyjątkowy dla Daimler Truck i jestem bardzo dumny z tego, co osiągnął nasz globalny zespół. Osiągnęliśmy nasze cele finansowe, pomimo utrudnień związanych z COVID-19 i ograniczeń w łańcuchu dostaw. Ponadto wydzielenie z Mercedes-Benz Group AG było historycznym krokiem, który udało się nam wykonać z dużym powodzeniem. Począwszy od tego tygodnia jesteśmy dumnym nowym uczestnikiem indeksu giełdowego DAX. W perspektywie roku 2022 koncentrujemy się na tych czynnikach, które są pod naszą kontrolą, aby jeszcze lepiej wykorzystać swój potencjał zysku i stać się liderem w dziedzinie zrównoważonego transportu. Jesteśmy zdeterminowani, aby nasz pierwszy rok, jako niezależnej firmy, stał się dla Daimler Truck rokiem sukcesu”, dodał Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck.

Jochen Goetz, dyrektor finansowy Daimler Truck, stwierdził: „W 2021 r. znacząco poprawiliśmy naszą rentowność. Wpłynęły na to wyższy wolumen sprzedaży oraz poprawa wyników działalności w zakresie pojazdów używanych i obsługi posprzedażnej, podczas gdy niekorzystny wpływ miały wyższe koszty surowców i ograniczenia w łańcuchu dostaw. Znacznym osiągnięciem w ubiegłym roku były natomiast ulepszenia strukturalne, które zamortyzowały jednorazowe efekty kosztowe, wynikające z COVID-19 w 2020 r. Nadal podtrzymujemy nasze ambitne cele w zakresie rentowności na rok 2025 i podejmujemy intensywne działania na wszystkich poziomach strategicznych, aby je osiągnąć. Zakładamy, że w 2022 r. uda się nam zwiększyć skorygowaną rentowność sprzedaży, co będzie kolejnym krokiem w kierunku realizacji naszych ambitnych celów na rok 2025. W obliczu niepewności dotyczącej dalszego przebiegu pandemii COVID-19, wciąż utrzymujących się wyzwań związanych z łańcuchem dostaw oraz możliwego wpływu wojny na Ukrainie na gospodarkę światową, należy zauważyć, że w rok 2022 wchodzimy ze stabilną pozycją finansową”.

W 2021 roku nakłady Daimler Truck na badania i rozwój (R&D) utrzymały się na poziomie z roku poprzedniego, czyli 1,574 mld euro (rok poprzedni: 1,530 mld euro). Daimler Truck kontynuował swoją praktykę ukierunkowanych i efektywnych inwestycji w badania i rozwój, koncentrując się na tych obszarach innowacji, które firma uważa za właściwe dla wsparcia strategii prowadzącej do rozwoju transportu zrównoważonego i wolnego od lokalnej emisji. Skupiono się również na autonomicznej jeździe i rozwoju kolejnych generacji istniejących produktów.

Daimler Truck podkreśla swoje dążenie do zmniejszenia nakładów na badania i rozwój o 15% do 2025 r. w porównaniu z poziomem z 2019 r., przy jednoczesnym wymogu zwiększenia inwestycji w technologie ZEV (pojazdy bezemisyjne). W związku z tym firma skoncentrowała swój proces alokacji kapitału na przyszłych zwrotach z kapitału i celach transformacyjnych. W roku 2021 Daimler Truck już zmniejszył swoje nakłady i inwestycje w badania i rozwój o 18% w porównaniu z rokiem 2019. Oznaczało to wczesne ograniczenie inwestycji w silniki spalinowe przy jednoczesnym wymaganym wzroście inwestycji w ZEV – celem pozostaje nadal ograniczenie inwestycji o 15% do roku 2025.

Wiodące przedsiębiorstwo przemysłu transportowego – od 125 lat

Twórcy Daimler Truck, konstruując ciężarówki i autobusy, już dobre 125 lat temu zainicjowali rozwój nowoczesnego przemysłu transportowego. Obecnie firma należy do największych producentów pojazdów użytkowych o globalnym zasięgu, posiada ponad 40 zakładów produkcyjnych na całym świecie i zatrudnia ok. 100 tys. pracowników. Daimler Truck dąży do uzyskania do roku 2025 dwucyfrowej stopy zwrotu ze sprzedaży w swojej działalności przemysłowej, przy założeniu dobrych warunków rynkowych.

Działalność biznesowa Daimler Truck podzielona jest na pięć segmentów sprawozdawczych, dla których przedsiębiorstwo sformułowało konkretne cele. Na przykład w segmencie Trucks North America (TN) Daimler Truck stawia sobie za cel osiągnięcie skorygowanej rentowności sprzedaży na poziomie 12%. Celem dla segmentu Mercedes-Benz (MB) jest skorygowana rentowność sprzedaży na poziomie 10%, dla segmentu Trucks Asia (TA) 9%, a dla segmentu Daimler Buses (DB) 7,5%. W piątym segmencie – Financial Services – przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia skorygowanej rentowności kapitału własnego na poziomie 14%.

 

Branżowy lider w rozwoju zrównoważonego transportu

Daimler Truck, jako spółka giełdowa, chce w przyszłości jeszcze intensywniej i dynamiczniej kształtować rozwój bezemisyjnego transportu. Planuje się przyspieszenie rozwoju pojazdów z napędem akumulatorowym i pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi – własnymi siłami oraz w ramach strategicznie uzasadnionych partnerstw. Do 2030 r. pojazdy napędzane akumulatorami i ogniwami paliwowymi mają stanowić nawet 60% sprzedaży Daimler Truck. Od roku 2039 firma zamierza na rynkach tzw. „triady” oferować już tylko takie samochody, które podczas jazdy będą neutralne pod względem emisji CO2. Daimler Truck ocenia obie wymienione technologie jako kompatybilne i niezbędne.

Więcej informacji i dokumentów (sprawozdanie roczne, prezentacja dla rynku kapitałowego, fact book, itp.), w tym szczegółowe informacje na temat pięciu segmentów sprawozdawczych Daimler Truck na rok gospodarczy 2021, jest dostępnych online w sekcji Investor Relations Daimler Truck:

https://www.daimlertruck.com/investoren/arc22/

Od 21 marca firma Daimler Truck jest notowana na niemieckim indeksie giełdowym DAX. Akcje Daimler Truck są notowane na rynku regulowanym (Prime Standard) Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie pod symbolem giełdowym DTG. Ich numer ISIN, czyli Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych, to DE000DTR0CK8, natomiast niemiecki numer identyfikacyjny (WKN) – DTR0CK.

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE