Cele Daimler Truck

20 maja Daimler Truck po raz pierwszy zorganizował Dzień Strategii.

Podczas którego przedstawił swoje ambitne zamierzenia jako niezależnej firmy oraz plany wykorzystania swojego pełnego potencjału, zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym. Zarząd Daimler Truck pod kierownictwem prezesa Martina Dauma przedstawił strategiczne priorytety oraz najważniejsze cele finansowe i techniczne. Jako światowy lider branży pojazdów użytkowych pod względem sprzedaży, udziału w rynku i globalnego zasięgu, Daimler Truck startuje z wiodącej pozycji. W typowym roku obrotowym Daimler Truck osiąga przychody w wysokości ponad 40 mld euro, sprzedając ok. pół miliona ciężarówek i autobusów. Dzięki portfelowi silnych marek na wszystkich dużych kontynentach, np. Freightliner, Mercedes-Benz, FUSO i BharatBenz, Daimler Truck oferuje najszerszą w branży paletę samochodów ciężarowych i autobusów. Firma jest również pionierem rozwiązań technicznych w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i zelektryfikowanych układów napędowych.

Patrząc w przyszłość, Daimler Truck – jako niezależna firma – przyspieszy realizację swoich ambitnych strategicznych celów i zadba o wyniki finansowe. Podczas gdy w Ameryce Północnej Daimler Truck ma bardzo silną pozycję i odgrywa w tym regionie dominującą rolę, posiadając 40-procentowy udział rynkowy w segmencie pojazdów ciężarowych o dużej ładowności oraz osiągając wzorcową rentowność, ostatnie wyniki uzyskiwane na innych rynkach regionalnych są mniej zadowalające. Konieczna będzie znaczna poprawa niespójnej rentowności regionalnej w Europie, Brazylii i Azji.

„Nasza misja jako niezależnej firmy jest oczywista – będziemy wytyczać drogę do transportu bezemisyjnego poprzez przyspieszenie rozwoju pojazdów z napędem akumulatorowym i napędem na ogniwa paliwowe. Znacząco zwiększymy swoją rentowność. Chcemy osiągnąć najlepszy wynik w każdym z regionów. Poszczególne regiony muszą stać się konkurencyjne, a my jesteśmy gotowi wdrożyć odpowiednie środki do realizacji tego celu. Jesteśmy przygotowani do podejmowania trudnych decyzji dla obniżenia naszych kosztów stałych i dalszej poprawy wyników finansowych”, powiedział Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG.

W ramach Dnia Strategii prezes Martin Daum przedstawił nowy zarząd Daimler Truck, łączący umiejętności i energię konieczne do wprowadzenia zmian w wydajności i kulturze korporacyjnej. Na podium obecni byli Karin Rådström, prezes zarządu Mercedes-Benz Trucks, odpowiedzialna za regiony Europy i Ameryki Łacińskiej, John O'Leary, prezes zarządu Daimler Trucks North America; Hartmut Schick, prezes zarządu Daimler Trucks Asia oraz dr Andreas Gorbach, szef Truck Technology Group.

 

Prezentacja szczegółowych celów finansowych Daimler Truck

Przedstawiając zamierzenia finansowe firmy, Jochen Götz, dyrektor finansowy Daimler Truck, wyraźnie zaznaczył, że celem jest zwiększenie rentowności i zysków oraz wypracowanie wysokiej wartości dodanej dla akcjonariuszy po uniezależnieniu się firmy. Daimler Truck będzie dążył do osiągnięcia wzorcowej rentowności we wszystkich regionach i łącznie dwucyfrowej stopy zwrotu ze sprzedaży do roku 2025, przy założeniu dobrych warunków rynkowych.

Daimler Truck ogłosił plany redukcji kosztów stałych, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków na badania i rozwój o 15% do 2025 roku (względem poziomu z roku 2019). Redukcja kosztów stałych obejmuje zmniejszenie kosztów osobowych w Mercedes-Benz Trucks o 300 mln euro do 2022 r. oraz nowe działania, mające na celu dalszą redukcję złożoności, usprawnienie procesów i uzyskanie trwałych oszczędności. Daimler Truck skoncentruje się jeszcze mocniej na najbardziej dochodowych segmentach i regionach. Oznacza to m.in. wyraźniejsze ukierunkowanie na bardziej dochodowy segment pojazdów ciężkich w głównych regionach, a także przesunięcie inwestycji z konwencjonalnych napędów z silnikami spalinowymi (ICE) na bezemisyjne i globalnie standaryzowane architektury napędu elektrycznego (EV).

W celu zwiększenia rentowności i lojalności klientów Daimler Truck będzie też koncentrować się na wzroście przychodów w obszarze rynku wtórnego (aftermarket) i usług. Dotyczy to tradycyjnego segmentu części zamiennych i usług serwisowych, a także usług finansowych, takich jak dostosowane do potrzeb klienta leasing, kredyt i ubezpieczenia. Dodatkowy potencjał wzrostu oferują nowe i szybko rozwijające się usługi w dziedzinie zdigitalizowanego, autonomicznego i zelektryfikowanego transportu. Ogólnie rzecz biorąc, Daimler Truck dostrzega ogromny potencjał wzrostu w sektorze usługowym i dąży do zwiększenia przychodów pochodzących z portfela usług z obecnego poziomu 30% do 50% w roku 2030.

Daimler Truck działa w branży o charakterze cyklicznym. Dlatego firma zdecydowała o wyznaczeniu celów finansowych, uwzględniających potencjalne wahania warunków rynkowych oraz odzwierciedlających wysiłki zmierzające do zmniejszenia kosztów stałych i lepszego kontrolowania zmienności. W tzw. „deszczowym” scenariuszu, porównywalnym z pandemicznym rokiem 2020, przemysłowy segment samochodów ciężarowych i autobusów zamierza osiągać stopę zwrotu ze sprzedaży (RoS) na poziomie 6–7%. W scenariuszu „dobrej pogody”, odzwierciedlającym typowy rok gospodarczy, docelowy poziom RoS wynosi 8–9%. Natomiast w scenariuszu „słonecznym”, czyli bardzo sprzyjających warunkach rynkowych, segment przemysłowy Daimler Truck dąży do osiągnięcia dwucyfrowych marż operacyjnych.

 

Wyznaczenie celów regionalnych

Ogłoszone niedawno zmiany w strukturze organizacyjnej Daimler Truck mają zapewnić każdemu regionowi większą ekspansywność i większą odpowiedzialność w zakresie rozwoju produktów. Zadaniem każdego z głównych rynków regionalnych – Ameryki Północnej, Europy, Ameryki Łacińskiej i Azji – będzie osiągnięcie wyznaczonych celów lokalnych w zakresie rentowności. Dla zapewnienia większej przejrzystości i zaangażowania w odniesieniu do rentowności regionów i segmentów, Daimler Truck przedstawi regionalne dane finansowe i szczegółowe cele RoS podczas Capital Market Day w czwartym kwartale, przed spodziewanym debiutem giełdowym.

„Potrzebujemy nowego podejścia do rentowności. Wyznaczyliśmy sobie jasne cele obniżenia kosztów stałych i osiągnięcia wzrostu w dziedzinie usług. Będziemy również wykorzystywać swoją silną obecność regionalną dla zwiększenia ekspansywności i efektywności finansowej w naszych jednostkach organizacyjnych,” powiedział Jochen Götz, dyrektor finansowy Daimler Truck AG.

Lider na drodze do bezemisyjności

Dr Andreas Gorbach, nowy członek zarządu nadzorujący kwestie techniczne oraz szef Truck Technology Group, objaśnił założenia strategii technicznej Daimler Truck: W pierwszym rzędzie firma ograniczy inwestycje w konwencjonalny układ napędowy z silnikiem spalinowym ICE, podejmując w tym zakresie współpracę z partnerami. Przykładem niech będzie trwająca już współpraca z firmą Cummins w dziedzinie silników średniej mocy. Ponadto przedsiębiorstwo aktywnie poszukuje kolejnych partnerów do współpracy w dziedzinie silników przeznaczonych do ciężkich pojazdów użytkowych, aby wspólnie z nimi móc realizować niezbędne inwestycje. W perspektywie do 2025 r. Daimler Truck jeszcze bardziej ograniczy wydatki na konwencjonalne układy napędowe ICE, a większość nakładów przeznaczanych na badania i rozwój skieruje na rozwiązania techniczne związane z pojazdami bezemisyjnymi (ZEV). W obszarze techniki pojazdów bezemisyjnych (ZEV) firma koncentruje się zarówno na pojazdach z akumulatorowym napędem elektrycznym (BEV), jak i na pojazdach z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe (FCEV).

 

Lider w segmencie ciężarówek z akumulatorowym napędem elektrycznym

Po rozpoczęciu produkcji w pełni elektrycznego FUSO eCantera w 2017 roku, Daimler Truck posiada najszersze portfolio pojazdów użytkowych ZEV spośród wszystkich globalnych producentów samochodów ciężarowych na rynku. Już w tej chwili w codziennej eksploatacji są takie pojazdy bezemisyjne, jak Freightliner eCascadia i eM2, Mercedes-Benz eActros i eCitaro oraz ikoniczny autobus szkolny Thomas Built Buses Jouley – nasi klienci przejechali nimi łącznie ponad 10 mln kilometrów. Jednym z kolejnych produktów, które wejdą na rynek w przyszłym roku, jest Mercedes-Benz eActros LongHaul o zasięgu ok. 500 km. Planując na najbliższe lata rozwój specjalnej ciężarówki z akumulatorowym napędem elektrycznym (BEV) następnej generacji, Daimler Truck dąży do uzyskania zasięgu do 800 km.

Aby przyspieszyć rozwój firmy w segmencie pojazdów BEV, Daimler Truck znacząco rozszerza swoje know-how i opracowuje własne rozwiązania techniczne z zakresu napędów eDrive. Ponadto firma Daimler Truck ogłosiła dziś kilka znaczących przedsięwzięć partnerskich w zakresie techniki akumulatorowej i infrastruktury ładowania.

Ogłoszenie ważnych przedsięwzięć partnerskich

Spółka Daimler Truck AG i firma Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), zajmująca się konstruowaniem i produkcją akumulatorów litowo-jonowych – światowy lider w tej dziedzinie – intensyfikują dotychczasową współpracę. Obie firmy realizują wizję elektryfikacji i osiągnięcia neutralnego bilansu CO2 drogowego transportu towarowego. CATL będzie dostarczać akumulatory litowo-jonowe do w pełni elektrycznego pojazdu Mercedes-Benz eActros LongHaul. Gotowość tej elektrycznej ciężarówki do produkcji seryjnej przewiduje się na rok 2024. Kontrakt na dostawy akumulatorów rozciąga się na okres wykraczający poza rok 2030. Akumulatory do eActrosa LongHaul będą odznaczały się wysoką gęstością energii i niezwykle długą żywotnością, a także możliwością szybkiego ładowania, co pozwoli spełnić szczególne wymagania elektrycznych ciężarówek do transportu dalekobieżnego. Ponadto obie firmy zamierzają wspólnie opracować jeszcze bardziej zaawansowane akumulatory następnej generacji do zastosowań w samochodach ciężarowych. Skupią się przy tym przede wszystkim na osiągnięciu wysokiego stopnia modularności i skalowalności. Celem jest możliwość elastycznego wykorzystywania akumulatorów do różnych zastosowań i przyszłych modeli elektrycznych samochodów ciężarowych. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w osobnej informacji prasowej, która została rozesłana również w dniu dzisiejszym.

Aby wesprzeć klientów w początkowej fazie eksploatacji elektrycznych ciężarówek, firma Daimler Truck rozpoczyna również działania związane z infrastrukturą ładowania na kluczowych rynkach Europy i Ameryki Północnej. W Europie Mercedes-Benz Trucks ogłosił strategiczne partnerstwo z Siemens Smart Infrastructure oraz Engie, które pozwoli zaoferować rozwiązania w zakresie ładowania dla flotowych baz operacyjnych samochodów ciężarowych. W Ameryce Północnej spółka zależna DTNA w Detroit, zajmująca się agregatami prądotwórczymi, ogłosiła partnerstwo z firmą Power Electronics, mające na celu zapewnienie doradztwa, instalacji i miejscowego wsparcia technicznego dla stacji ładowania o mocy 350 kW. Dalsze szczegóły na ten temat są również przedmiotem odrębnej informacji prasowej wydanej w dniu dzisiejszym.

 

Branżowy lider w rozwoju samochodów ciężarowych napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi

Koncentrując się intensywnie na ciężarówkach z akumulatorowym napędem elektrycznym, Daimler Truck zamierza również przyspieszyć rozwój i zastosowanie ciężarówek napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCEV). Z uwagi na wysoką gęstość energetyczną wodoru, szybkie tankowanie i przewidywany rozwój systemu energii wodorowej na wielu rynkach, firma Daimler Truck jest przekonana, że pojazdy FCEV będą odgrywać kluczową rolę w drogowym transporcie towarowym. Determinacja Daimler Truck, aby wprowadzić te pojazdy na rynek, poparta została utworzeniem spółki joint venture Cellcentric wraz z Volvo AB Group oraz opracowaniem przejrzystego planu rozwoju technicznego.

Kluczowym wyzwaniem dla techniki FCEV jest infrastruktura. W ramach strategii, mającej na celu szybkie przyspieszenie rozwoju infrastruktury dla pojazdów BEV i FCEV, firma Daimler Truck ogłosiła dziś nowe partnerstwo z firmą Shell. Daimler Truck AG i Shell New Energies NL B.V. („Shell”) chcą wspólnie przyspieszyć wprowadzenie w Europie samochodów ciężarowych z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe. W tym celu firmy te podpisały odpowiednie porozumienie. Partnerzy planują stworzenie infrastruktury tankowania wodoru oraz wyposażenie klientów w samochody ciężarowe z napędem na ogniwa paliwowe – celem jest dekarbonizacja drogowego transportu towarowego.

Shell planuje w pierwszej kolejności utworzenie sieci stacji tankowania zielonego wodoru pomiędzy trzema zakładami produkcyjnymi w holenderskim Rotterdamie oraz w Kolonii i Hamburgu. W planach firmy Shell jest uruchomienie od 2024 roku stacji tankowania dla ciężkich samochodów ciężarowych pomiędzy tymi trzema lokalizacjami. Następnie, w 2025 r. Daimler Truck AG zamierza przekazać klientom pierwsze ciężkie samochody ciężarowe z napędem wodorowym. Już od 2025 r. wspomniany korytarz ma mieć całkowitą długość 1,2 tys. kilometrów.

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE