Z kolejnym miesiącem wzrostów

Kwiecień był kolejnym dobrym miesiącem dla spółki Wielton oraz całej branży.

Pozytywny trend  zwiększającej się sprzedaży naczep i przyczep obserwowany jest w całym kraju. Po ubiegłorocznym spowolnieniu w branży spowodowanym pandemią, kwietniowe wyniki pokazują  tendencję wzrostową. Optymizmem napawa także fakt, że zgodnie z założeniami planu odbudowy sprzedaży w Polsce, wyniki Wieltonu rosną nie tylko w porównaniu rok do roku, ale również miesiąc do miesiąca.

Spółka Wielton weszła w 2021 rok z ambitnymi planami i jasno określonymi celami. Wyniki osiągane w kolejnych miesiącach bieżącego roku pokazują, że podobnie jak cały rynek przyczep i naczep, firma stale wzmacnia swoją pozycję, niwelując skutki spowodowane pandemią koronawirusa. Słuszną okazała się również decyzja wykorzystania czasu lockdownu na przeprowadzenie modernizacji zakładu w Wieluniu, czego efektem jest wzrost efektywności produkcji i rentowności. Działania te mają kluczowe znaczenie ze względu na wytwarzanie produktów i ich podzespołów  na rynek krajowy oraz dla zagranicznych zakładów należących do Grupy Wielton.

„Rekordowe ożywienie na rynku przyczep i naczep w Polsce trwa już kolejny miesiąc z rzędu. Obecnie naszym celem jest skupienie na realizacji planu zwiększania sprzedaży wolumenowej, efektywnej realizacji zamówień oraz odbudowie udziałów w Polsce. Założyliśmy, że w 2021 r. dążymy do 44% wzrostu rok do roku. Plan ten zamierzamy osiągnąć w stabilny i zrównoważony sposób. Analizując dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego możemy ocenić, że z każdym miesiącem zbliżamy się do realizacji ambitnych celów, dzięki skutecznemu wykorzystaniu popytu na krajowym rynku.”- tłumaczy Piotr Kuś, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Wielton S.A.

„Jak wskazują dane PZPM w kwietniu br. odnotowaliśmy niemal czterokrotny wzrost liczby rejestracji nowych przyczep i naczep pow. 3,5t w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Pamiętajmy jednak, że ubiegły rok był niezwykle specyficzny, w związku z tym wymyka się ramom
i porównaniom. Z tego powodu kluczowa jest dla nas konfrontacja liczby rejestracji w kolejnych miesiącach. Zestawiając ze sobą marzec i kwiecień br., odnotowaliśmy wzrost o 1,2%. Taki wynik plasuje nas na podium na polskim rynku i pokazuje systematyczną odbudowę pozycji. Bardzo istotny jest także dla nas fakt, że ponownie zostaliśmy liderem w podkategorii wywrotek, których przybyło łącznie 1110 szt., w tym aż 173 szt. pod marką Wielton, co oznacza wzrost o 73%. Po niezwykle trudnym 2020 roku widzimy, że możemy coraz śmielej patrzeć w przyszłość. – podsumowuje Piotr Kuś.

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE