Wielton 1170x150px

UTA wrzesień 1140x200

MTU Promo Q3 23 1170x150 TM

truck digital ad 1175042624 web PL PL v12x

Hengst filtry oe faded

PL 750x200 baner Busworld2023

Wzrost na rynku polskim

Polski rynek przyczep i naczep, analogicznie do sytuacji w całej Europie, dynamicznie odbudowuje się po ubiegłorocznych spadkach związanych z pandemią.

Potwierdzeniem tego są dane dotyczące rejestracji nowych pojazdów za marzec. Zgodnie z założeniami planu odbudowy sprzedaży w Polsce, Wielton odnotował na krajowym rynku ponad dwukrotnie wyższą sprzedaż niż przed rokiem.

Wielton realizuje zaplanowane wzrosty sprzedaży na rodzimym rynku. Rezultaty te mają szczególne znaczenie w sytuacji, w której zakłady produkcyjne w Wieluniu, oprócz obsługi rynku polskiego, odgrywają także kluczową rolę w zaspokojeniu potencjału na innych perspektywicznych rynkach europejskich. Grupa Wielton odnotowuje systematycznie zwiększające się zapotrzebowanie na swoje produkty. Portfele zamówień poszczególnych spółek we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w Polsce zapełniane są z 3-4 miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalając optymistycznie patrzeć w przyszłość. Zapewnienie im możliwości wyjścia naprzeciw ogromnym oczekiwaniom rynku oraz wykorzystania sprzyjających okoliczności rosnącego popytu stanowi obecnie priorytet dla Grupy, dodatkowo, w przypadku spółek zagranicznych, spotęgowany korzystnymi przelicznikami walutowymi.

„Koncentrujemy się w Wieltonie na realizacji planu zwiększania sprzedaży wolumenowej, efektywnej realizacji zamówień oraz odbudowie udziałów w Polsce. Zgodnie za zapowiedziami, z początku roku, w naszym kraju dążymy do 44% wzrostu sprzedaży rok do roku. Obecnie obserwujemy tu rekordowe ożywienie na rynku naczep, który odbudowuje się już szósty miesiąc z rzędu. Opierając się na wzroście rejestracji naczep w marcu - o prawie 175% r/r oraz rosnących zamówieniach na produkty Wieltonu, posiadamy bezpieczną przestrzeń do realizacji naszego ambitnego planu. Zakładamy jednak, że sprzedaż Wieltonu na polskim rynku będzie rosła w stabilny i zrównoważony sposób. Realizacja przyjętych założeń wymaga stałego wzmacniania mocy i potencjału produkcyjnego zakładu w Wieluniu. Działania te mają także kluczowe znaczenie, ze względu na produkcję podzespołów i całych produktów, dla zagranicznych zakładów należących do Grupy Wielton, m.in. zlokalizowanych w krajach CEE, Rosji i Afryce, czy w Wielkiej Brytanii”- tłumaczy Piotr Kuś, Dyrektor Generalny Wielton S.A.

„Jak wskazują najnowsze dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w marcu br. odnotowaliśmy ponad dwukrotny wzrost liczby rejestracji nowych naczep (132,8%), co stanowi potwierdzenie systematycznej i skutecznej realizacji założonych planów dotyczących rynku krajowego przy jednoczesnym zaspokajaniu popytu zagranicznego. Biorąc pod uwagę zwiększone zapotrzebowanie  na przyczepy i naczepy w Polsce, a także rosnącą ilość zamówień i wzrost poziomu sprzedaży produktów marki Wielton, dążymy do pełnego wykorzystania możliwości rynkowych” – dodaje Piotr Kuś.

W perspektywie całego roku, Wielton planuje zwiększenie sprzedaży wolumenowej w Polsce o 44% rdr. W pierwszych miesiącach 2021 r. spółka odnotowała wzrosty na poziomie niższym niż cały rynek, co było spowodowane zarówno rekordowym ożywieniem w naszym kraju, jak i koniecznością dostaw produktów do innych krajów w ramach Grupy. Roczne plany wzrostu w naszym kraju są sukcesywnie realizowane.

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE