Spółka Langendorf Polska

 

Rok trwało budowanie centrum kompetencyjnego naczep niskopodwoziowych w Grupie Wielton opartego na niemieckiej inżynierii produktowej, ponad dwudziestoletnim doświadczeniu na rynku polskim oraz uruchomieniu nowego, innowacyjnego zakładu produkcyjnego w Wieluniu. W efekcie Langendorf przejmuje pełną opiekę nad rozwojem produktowym naczep niskopodwoziowych, które są oferowane w całej Grupie Wielton pod niemiecką marką. Produkcja spółki Langendorf Polska rozpoczęła się w październiku br., obejmując swoim zakresem wytwarzanie naczep niskopodwoziowych, inloaderów oraz innych pojazdów specjalistycznych.

 

Grupa Wielton opiera swój wzrost na silnych, lokalnych partnerach zgodnie ze strategią, która zakłada wykorzystanie potencjału przejmowanych spółek do utrzymania mocnej pozycji na rynku europejskim. Międzynarodowa renoma i wyjątkowy know-how niemieckiej marki Langendorf, w zakresie produkcji wysokiej jakości niszowych pojazdów niskoseryjnych, są ogromną wartością dla całej Grupy Wielton. Ze względu na wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu wyspecjalizowanych pojazdów dedykowanych do przemysłu budowlanego, spółka Langendorf przejmie pełną opiekę nad rozwojem produktowym naczep niskopodwoziowych w Grupie. Łącząc je ze znajomością polskiego rynku oraz wiedzą na temat wymagań szerokiego grona klientów, będzie możliwe wdrażanie na rynek kolejnych, bardziej zaawansowanych i wysoce spersonalizowanych modeli produktów.

W Grupie Wielton konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju produktowego opartą o innowacyjne rozwiązania oraz pełne dostosowanie do potrzeb klientów i różnorodnych zadań transportowych. W centrum naszego zainteresowania są m.in. niszowe, specjalistyczne pojazdy wytwarzane przez niemiecką spółkę Langendorf, której od trzech lat jesteśmy większościowym właścicielem. Od roku budowaliśmy centrum kompetencyjne naczep niskopodwoziowych w Grupie Wielton oparte na niezawodnej, niemieckiej inżynierii produktowej, ponad dwudziestoletnim doświadczeniu na rynku polskim i znajomości potrzeb rodzimych klientów, a także na nowym, innowacyjnym zakładzie produkcyjnym w Wieluniu. W celu wzmocnienia działalności Grupy w tym perspektywicznym zakresie oraz rozwoju produkcji naczep niskopodwoziowych, wywrotek specjalnych i inloaderów, zdecydowaliśmy o powołaniu nowej spółki Langendorf Polska.  – mówi Mariusz Golec, pierwszy wiceprezes zarządu, CEO Grupy Wielton.

Produkcja Langendorf Polska zlokalizowana jest w Wieluniu, na terenie Łódzkiej Strefy Ekonomicznej i zakładów produkcyjnych Wielton S.A., oraz obejmuje swoim zakresem wytwarzanie naczep niskopodwoziowych, inloaderów oraz innych pojazdów specjalistycznych. Tym samym naczepy niskopodwoziowe będą oferowane w całej Grupie Wielton wyłącznie pod marką Langendorf. Produkcję w nowo powołanej spółce rozpoczęto z początkiem października br. Nowy zakład produkcyjny Langendorf Polska wzmacnia spółkę Langendorf oraz jest wsparciem dla centrum kompetencyjnego niszowych pojazdów niskoseryjnych w Waltrop, któremu bezpośrednio podlega. Spółka Langendorf Polska jest zarządzana przez Klausa Strautmanna, Dyrektora Zarządzającego Langendorf, a na poziomie lokalnym, w Polsce przez Tomasza Wypchło, Dyrektora Operacyjnego  Langendorf Polska.

Jestem przekonany, że dzięki powołaniu nowej spółki, wzrosną możliwości tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań produktowych. Z Langendorf Polska chcemy nie tylko zwiększyć nasze moce produkcyjne, ale również uzupełnić ofertę produktową. Nasz portfel zostanie poszerzony o całą gamę pojazdów specjalistycznych, tworzonych w oparciu o zaawansowane rozwiązania technicznie, pozwalające nam na jeszcze większą personalizację, zgodnie z oczekiwaniami klientów. – mówi dr Klaus Strautmann, Dyrektor Zarządzający Langendorf.

Dywersyfikacja biznesu zarówno w ujęciu geograficznym, jak i produktowym jest podstawą sukcesu Grupy Wielton. Zróżnicowane marki i partnerstwo spółek w Grupie Wielton gwarantują lepsze zrozumienie charakterystyki poszczególnych rynków i klientów. To z kolei prowadzi do wspólnego budowania przewagi konkurencyjnej Grupy Wielton opartej o nowe technologie  i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych dla biznesu.

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE