PKS Gdańsk-Oliwa SA

 

Poza odziałem w Słubicach spółka posiada lokalizacje w: Kwidzynie, Świeciu, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Radomiu, Olsztynie, Białystoku, Tarnowie, Chorzowie, Katowicach i Gdyni. W wachlarzu usług PKS Gdańsk-Oliwa SA znajduje się transport całopojazdowy, serwis drobnicowy, przeprawy promowe, spedycja morska i lotnicza, ubezpieczenia transportowe. Firma konsekwentne rozwija zakres swoich możliwości, aby stanowić atrakcyjny wybór dla obecnych i potencjalnych Klientów.