Skrócony czas pracy

 

Decyzja ta zacznie obowiązywać z dniem 23.03.2020 i dotyczyć będzie większości  pracowników zatrudnionych w zakładach produkcyjnych. Aktualnie trwają negocjacje na ten temat pomiędzy pracodawcą, przedstawicielami pracowników oraz władzami. W związku z niejasną ogólną sytuacją i zmieniającymi się praktycznie z godziny na godzinę wydarzeniami MAN spodziewa się w najbliższych dniach utrudnień w produkcji oraz dostawie pojazdów oraz części zamiennych. Okoliczności te oraz troska o pracowników zmusza firmę do wprowadzenia w niemieckich zakładach produkcyjnych skróconego czasu pracy. Pracownicy administracyjni, których nie obejmuje skrócony czas pracy powinni skorzystać z regulacji związanych z zadaniowym czasem pracy i o ile to możliwe pracować z domu.

W pozostałych zakładach MAN zlokalizowanych w innych krajach produkcja również zostanie ograniczona. Firma robi wszystko aby działanie pionu sprzedaży oraz stacje serwisowe na całym świecie pracowały, na tyle na ile pozwala na to ogólna sytuacja, tak aby zachować ciągłość łańcucha dostaw.

Firma MAN wprowadziła we wszystkich swoich oddziałach wszelkie niezbędne środki i działania, mające na celu zabezpieczenie zdrowia swoich pracowników w tej wyjątkowej sytuacji.

T&M okładki

.             Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE