Nowe znaki

 

Teraz takie fragmenty dróg będą miały nowe znaki, D-51a to „automatyczna kontrola średniej prędkości” natomiast D-51b symbolizuje „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”. Jest to bardziej precyzyjne niż stary znak D-51, który mógł informować również o punktowym pomiarze szybkości. Teraz D-51 będzie dotyczył jedynie stacjonarnego fotoradaru. Oprócz tego rozszerzono zakres stosowania tabliczki T-1a (podaje ilość metrów, np. 100 m) o wskazywanie odległości znaku informacyjnego do początku odcinka objętego pomiarem. Pozwoli to na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka z kontrolą prędkości, w przypadku gdy tenże początek znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności ze względu na geometrię drogi, czy obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

T&M nr 7-8/2019

Tekst: Jacek Dobkowski

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE