Leasing

 

Duży w tym udział ciężkiego transportu.

 Finansowanie ciężkiego transportu obejmuje prawie trzecią część leasingowego biznesu, dokładnie 31,7 proc. Ważne jest jednak również to, że dynamika w tym segmencie przedstawia się najkorzystniej ze wszystkich segmentów (patrz infografika), aż 42,8 proc., z 6,23 mld zł do 8,89 mld zł. W przypadku ciągników siodłowych zanotowano 42,4 proc., w naczepach i przyczepach 35,5 proc., a w ciężarówkach powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej 38,3 proc. Wszystkie te wskaźniki są więc znacznie wyższe od niespełna 18-procentowego wzrostu całej branży leasingu.   

Zasługa ludzi

Na konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu (ZPL) w Warszawie komentował rezultaty m.in. Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. statystyki i monitorowania rynku ZPL. Zaznaczył, że dynamika finansowania ciężkiego transportu jest skorelowana z 27,8-proc. wzrostem rejestracji nowych pojazdów ciężarowych w minionym półroczu. Jego zdaniem tegoroczne rezultaty wynikają głównie z wymiany dotychczasowego taboru na nowoczesne pojazdy Euro 6, co jest szczególnie ważne w transporcie międzynarodowym z uwagi na niższe opłaty drogowe. Polski transport okazał się odporny na protekcjonizm niektórych zachodnich państw, że przypomnimy niemiecki MiLoG, a także na utrudnienia ze strony Rosji. Protekcjonizm to problem dla firm transportowych, ale jak się okazuje ich właściciele radzą sobie również w takich warunkach. Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, podkreślał że niezachwiana kondycja polskiego transportu drogowego jest zasługą ludzi.  
Korzystny wpływ mają procesy w gospodarce, strefa euro stopniowo się rozwija, dzięki czemu rośnie eksport i jest co przewozić, w obie strony. Rośnie popyt krajowy, a bezrobocie spada. Wreszcie wciąż utrzymują się niskie ceny paliw, baryłka ropy naftowej kosztuje średnio poniżej 50 dolarów. Wszystko to sprawia, że transportowcy korzystają coraz częściej z oferty firm leasingowych. Portfel leasingowy cechuje bezpieczeństwo, stosunkowo mało umów jest rozwiązywanych – podkreślał dyrektor Marcin Nieplowicz.   

Zalety leasingu

Eksperci ZPL mówili, że w transporcie ciężkim coraz bardziej liczy się łączny koszt użytkowania, a nie koszt posiadania pojazdów. Firmy leasingowe negocjują również stawki za takie usługi jak serwis, monitorowanie, assistance. Przedstawiciele leasingowi mają bliższy kontakt ze swoimi klientami niż pracownicy banków, niejednokrotnie doradzają przy zakupie. A w razie dużych problemów ze spłatą, dana rzecz trafia na rynek wtórny, jej ponowną sprzedażą zajmują się firmy leasingowe.
Rosnące znaczenie leasingu w Polsce pokazuje porównanie wartości aktywnego portfela branży leasingowej (97,2 mld zł) z saldem kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (107,1 mld zł), według danych ZPL.

Dołek w maszynach

Maszyny i urządzenia to sektor leasingowego spadku, o 10,9 proc. Najbardziej nas interesujący sprzęt budowlany zjechał relatywnie mało, 3,1 proc. Wytłumaczenie wydaje się oczywiste. Inwestycje oczywiście nie stanęły w miejscu, ale na tegoroczne finansowanie maszyn wpływa przede wszystkim koniec perspektywy unijnej 2007-13 i brak poważnych środków z nowej perspektywy. Są jednak pozytywne sygnały. W czerwcu dynamika finansowania w tym segmencie przyśpieszyła do 16,2 proc. (rok do roku), co pozwala oczekiwać dobrych wieści w kolejnych miesiącach.
Tak czy inaczej na Sylwestra branża leasingowa powinna zanotować jeszcze większy wzrost niż w minionym półroczu, na poziomie 21,5 proc. Takie są szacunki oparte na korzystnych prognozach dla inwestycji prywatnych firm i rozwoju całej gospodarki.
Przy okazji dwie uwagi. Po pierwsze, do ZPL nie należą wszystkie firmy leasingowe, ale ponieważ związek reprezentuje ponad 90 proc. rynku jego wyliczenia można uznać za reprezentatywne. Po drugie, podane procenty i liczby odnoszą się łącznie do leasingu i pożyczki. Ta druga forma bywa wybierana, gdy trzeba być właścicielem użytkowanego sprzętu (fundusze unijne), albo kontrakt jest krótki, przykładowo roczny. Popularność pożyczki zresztą spada, w omawianym półroczu o 14,4 proc., do kwoty 3,3 mld zł. W tym czasie leasing podskoczył o 23,9 proc. do prawie 24,8 mld zł. Jednak w ciężkim transporcie pożyczka ma się dobrze, wzrosła o 31,5 proc., podczas gdy leasing o 44,1 proc.

Tekst: Jacek Dobkowski

T&M nr 9/2016

Add comment

Security code Refresh

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE