Wielton odznaczony

Wieluńska firma znalazła się w gronie 34 wyróżnionych przedsiębiorstw, najprężniej działających w regionie łódzkim. Wiceminister Skarbu Państwa złożył przedsiębiorcom regionu łódzkiego gratulacje i podziękowania za wkład w rozwój gospodarki kraju. To wielki zaszczyt uczestniczyć w tej uroczystości - mówił Cezary Gabryjączyk. Wszyscy państwo jesteście tymi, którzy nadają tempa polskiej gospodarce, którzy przede wszystkim oferują mnóstwo miejsc pracy - dodał.

T&M nr 12/2015