Michelin w Olsztynie od 20 lat

 

Dziś – po 20 latach – olsztyńska fabryka Michelin jest największą fabryką opon w Polsce i jednym z największych zakładów produkcyjnych Michelin na świecie.

T&M nr 12/2015