Pekaes będzie francuski

Fundusz Innova Capital z Luksemburga, działający w Polsce od 26 lat, sprzedaje wszystkie posiadane udziały Pekaesu francuskiemu operatorowi łańcucha dostaw Geodis. Zgodę na transakcję musi wyrazić UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pekaes ma ponad 60-letnią tradycję, sięgającą roku 1958. Obecnie jest liczącym się dostawcą usług logistycznych. Ponad 1200 osób pracuje w 20 oddziałach, trzech terminalach kolejowych, sześciu magazynach logistycznych. Pekaes nadal zajmuje się przewożeniem ładunków po całej Europie. W ostatnich latach spółka przeszłą gruntowną transformację z tradycyjnego transportu drogowego w nowoczesny, konkurencyjny biznes logistyczno-intermodalny, spełniający wysokie, międzynarodowe standardy. Geodis natomiast zatrudnia 41 tys. ludzi, w swojej branży jest szósty w Europie oraz siódmy na świecie.      

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE