Targi pożarnicze w nowym terminie

Tragi odbywają sie w cyklu dwuletnim. Po wielu rozmowach z przedstawicielami branży pierwotny, czerwcowy termin został przełożony na przełom września i października 2021 roku. O ile strażackie święto w Targach Kielce nie odbędzie latem tylko jesienią, o tyle zakres branżowy wystawy pozostaje bez zmian: pojazdy pożarnicze, uzbrojenie osobiste strażaka, zabezpieczenia przeciwpożarowe, środki gaśnicze, sprzęt ratowniczy i gaśniczy – między innymi to będzie można zobaczyć tradycyjnie podczas KIELCE IFRE-EXPO.

Targi będą jak zawsze doskonałą okazją dla firm dostarczających wyposażenie straży pożarnej do zaprezentowania swojej oferty osobom decyzyjnym.  I warto tę okazję wykorzystać gdyż plany budżetowe na 2021 rok służb resortu MSWiA przewidują dla Państwowej Straży Pożarnej ponad 3,239 mld złotych.

 

Poprzednia edycja była udana

Poprzednie edycje targów branży pożarniczej potwierdziła, że Targi Kielce to najlepsze miejsce dla producentów urządzeń, sprzętu oraz technologii dla jednostek straży pożarnej. Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO 2019 odwiedziło blisko 7500 zwiedzających. Wysoka frekwencja zachwyciła wystawców, zwiedzający targów podkreślali natomiast prestiż zaprezentowanej oferty.  Ekspozycja  IFRE-EXPO zajęła ponad 5000 m kw., targi stały się także bardziej międzynarodowe 127 wystawców reprezentowało aż 8 krajów.

Razem z Międzynarodowymi Targami Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO.

Zapraszamy do Targów Kielce od 30 września do 2 października 2021 roku!

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE