Daimler tworzy nową spółkę

 

Powstanie spółki Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG stworzyło teraz organizacyjne i prawne ramy dla połączenia wszystkich działań koncernu w dziedzinie ogniw paliwowych. Na stanowiska dyrektorów zarządzających nowej spółki zostają powołani dr Andreas Gorbach (45 l.) i prof. dr Christian Mohrdieck (60 l.). Obydwaj mają szerokie doświadczenie w zakresie napędów konwencjonalnych i alternatywnych, zwłaszcza systemów ogniw paliwowych. Od początku maja tego roku dr Gorbach już pełni funkcję kierowniczą, odpowiadając za wszystkie kwestie związane z ogniwami paliwowymi w Daimler Truck AG. Będzie kontynuował to zadanie na nowym, dodatkowym stanowisku dyrektora zarządzającego Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG. Prof. dr Christian Mohrdieck jest od 2003 roku szefem działu rozwoju ogniw paliwowych w koncernie Daimler oraz dyrektorem zarządzającym obecnej jednostki rozwoju ogniw paliwowych Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, która zostanie przydzielona do nowo powstałej spółki zależnej.

W kwietniu bieżącego roku Daimler Truck AG i Volvo Group zawarły wstępne, niewiążące porozumienie o utworzeniu nowej spółki joint venture, której celem jest rozwój systemów ogniw paliwowych, ich wprowadzenie do produkcji seryjnej oraz sprzedaż do zastosowań w ciężkich pojazdach użytkowych i w innych obszarach, na przykład zastosowań stacjonarnych. Spółka Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG ma zostać w przyszłości przekształcona w tę planowaną spółkę joint venture. Volvo Group nabędzie 50 procent udziałów wspólnej firmy. Wszystkie potencjalne transakcje podlegają weryfikacji i akceptacji przez właściwe urzędy do spraw ochrony konkurencji. W planach Daimler Truck AG i Volvo Group jest zaoferowanie w drugiej połowie dekady produkowanych seryjnie ciężkich pojazdów użytkowych napędzanych ogniwami paliwowymi, przeznaczonych do wymagającego i ciężkiego transportu dalekobieżnego.

 

Plany współpracy z Rolls-Royce plc w zakresie stacjonarnych systemów ogniw paliwowych

Planowana kooperacja w zakresie stacjonarnych systemów ogniw paliwowych pomiędzy Daimler Truck AG a brytyjskim koncernem technologicznym Rolls-Royce plc wskazuje na bardzo konkretne możliwości komercjalizacji technologii ogniw paliwowych przez spółkę joint venture z Volvo Group. Segment biznesowy Power Systems firmy Rolls-Royce zamierza zastosować systemy ogniw paliwowych z planowanej spółki joint venture Daimler Truck AG i Volvo Group w konstruowanych przez siebie generatorach zasilania awaryjnego, sprzedawanych pod marką produktów i rozwiązań MTU oraz przeznaczonych dla centrów danych, a także chce wykorzystać wieloletnie doświadczenie koncernu Daimler w tej dziedzinie. Kompleksowa umowa o współpracy ma zostać wypracowana i podpisana do końca roku.

 

Daimler posiada bogate know-how w zakresie ogniw paliwowych

W ciągu ostatnich dwóch dekad koncern Daimler zgromadził już znaczące know-how w zakresie ogniw paliwowych w swoim zakładzie w Nabern w Niemczech (obecnie siedziba główna Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) oraz w innych zakładach produkcyjnych i rozwojowych w Niemczech i w Kanadzie.

 

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE