UTA rozszerza ofertę

 

Od 1 kwietnia klienci UTA mogą zatankować swoje pojazdy ciekłym gazem ziemnym (LNG) na stacjach paliw LIQVIS, korzystając z kart UTA.

LIQVIS, spółka zależna Uniper, zarządza stacjami paliw LNG od 2017 roku. Jej stacje znajdują się przy strategicznych węzłach o dużym natężeniu ruchu w Kassel-Lohfelden i Berlin-Grünhe-ide. W celu zaspokojenia rosnącego popytu na paliwo alternatywne LNG infrastruktura niemieckich stacji paliw będzie w najbliższych latach systematycznie rozbudowywana. Kolejne stacje paliw LIQVIS zostaną otwarte między innymi w pobliżu Hamburga, Hanoweru i Bönen.

„Cieszymy się, że dzięki naszemu partnerowi LIQVIS możemy w dalszym stopniu rozwijać naszą sieć akceptacji i zapewnić naszym klientom dostęp do przyjaznej dla środowiska i ekonomicznej mobilności” – mówi Gabriel Moulènes, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w UTA. „LNG to wy-dajna alternatywa dla oleju napędowego, o szerokim zastosowaniu, umożliwiająca operato-rom flot i spedytorom ograniczenie kosztów operacyjnych”.

Samochody ciężarowe z napędem LNG o niskim poziomie emisji cząstek stałych i tlenku azotu z łatwością spełniają surowe wymagania środowiskowe normy emisji Euro VI. Pojazdy zasilane LNG mają znacznie niższy poziom emisji hałasu niż pojazdy z silnikiem wysokoprężnym, co sta-nowi szczególną zaletę w przypadku dostaw w obszarze miejskim. Ciężarówki napędzane LNG mogą pokonywać duże odległości bez konieczności tankowania. Jako że koszty paliwa dla pojazdów ciężarowych z LNG o masie powyżej 18 ton i rocznym przebiegu do 100 000 kilome-trów są niższe niż w przypadku pojazdów z silnikiem wysokoprężnym, LNG jest bardziej wydajny kosztowo. Użytkownicy pojazdów z LNG będą mogli korzystać z przewagi cenowej również w perspektywie długoterminowej, ponieważ ciekły gaz ziemny nie jest zależny od rurociągów i może być transportowany na duże odległości w ekonomiczny sposób, a zdolność produkcji LGN na świecie nadal rośnie.

Tankowanie ciekłego gazu ziemnego w Niemczech nie zawsze jest łatwym procesem. W kraju nie ma prawie żadnych publicznych stacji paliw LNG, w związku z czym konieczna jest rozbu-dowa sieci. „Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na LNG, utworzymy dodatkowe stacje paliw, co przyczyni się do rozwoju sieci” – wyjaśnia Silvano Calcagno, Dyrektor Zarządzający LIQVIS. „Zarządzający flotami nadal mają wątpliwości, jednak w związku z niedawno podjętą decyzją o przedłużeniu zwolnienia z opłat drogowych dla ciężarówek zasilanych LNG w Niem-czech, mamy nadzieję, że współpraca z UTA pozwoli nam przekonać firmy transportowe, że zmiana jest korzystna pod względem ekonomicznym, a do tego łatwo ją wdrożyć”.

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE