Scania dla ASKO w Norwegii

 

Obie firmy wspólnie badają też nowe technologie elektryfikacji, w efekcie w ciągu trzech lat Scania dostarczy ASKO 75 elektrycznych pojazdów ciężarowych.

 

Na początku 2020 r. firma ASKO wprowadziła do eksploatacji cztery samochody ciężarowe Scania zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi, a w lutym powiększyła swoją flotę o dwa pojazdy Scania z napędem elektrycznym. W ramach trzyletniej umowy ramowej ze Scania na lata 2020–2022, firma ASKO zadeklarowała zamówienie do 75 samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym.

 

Przedstawiciele Scania zaprezentowali niedawno zatwierdzone cele firmy oparte na badaniach naukowych, które obejmują nie tylko radykalną redukcję własnej emisji dwutlenku węgla, ale także jasno określony ilościowo cel, jakim jest zapewnienie redukcji emisji wśród klientów firmy.

Oficjalne plany wprowadzenia do sprzedaży elektrycznych pojazdów akumula-torowych Scania zostaną przedstawione w kolejnych miesiącach 2020 roku.

Przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat technologia akumulatorowa będzie dalej udoskonalana, umożliwiając wydłużenie zasięgu pojazdu bez zwiększania masy akumulatora. Elektryczne pojazdy ciężarowe Scania stanowią uzupełnienie oferty wytwarzanych już przez firmę autobusów elektrycznych oraz hybrydowych pojazdów ciężarowych i autobusów.

***

 

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE