Fundusz autobusowy ruszył

 

Jest to realizacja zapowiedzi przywracania lokalnych połączeń autobusowych poprzez wsparcie deficytowych linii. W 2019 rząd przeznaczył na to 300 mln zł, w kolejnych zapowiada po 800 mln zł rocznie. Najwięcej z 300 mln zł trafi na tzw. ścianę wschodnią: województwo podlaskie 24,8 mln zł; lubelskie 24,2 mln zł; warmińsko-mazurskie 22,9 mln zł, najmniej otrzyma opolskie, 11,6 mln zł. Dysponentem funduszu jest minister do spraw transportu czyli obecnie minister infrastruktury, a jego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dofinansowanie dotyczy linii nie funkcjonujących od co najmniej trzech miesięcy. Do końca 2021 r. ma obowiązywać dopłata do wozokilometra nie wyższa niż 1 zł. Później maksymalna stawka będzie wynosiła 0,80 zł. Niezależnie od stawki organizator przewozów, czyli samorząd terytorialny, jest zobowiązany dołożyć z własnych środków, do danej linii nie mniej niż 10 proc. jej deficytu.

T&M nr 7-8/2019

Tekst: Jacek Dobkowski

T&M okładki

.             Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE